banner www.kmei.ro

Vitaest

A KAB regionális tudományi szakbizottsága október 28-án, szerdán, vitaestet rendez, a Földrajz Kar Mikó kerti Amfiteátrumában, 20 órai kezdéssel, "Településhálózatok interdiszciplináris vizsgálata" témával. A témafelvezetést dr. Beluszky Pál, az MTA kutatója, tartja, ezt követően sor kerül Máthé Gabriell, Néda Zoltán és Benedek József előadására "Településhálózati régiók meghatározása, hosszútávú népesség-adatsorok alapján'.
A vitán, többek közt, részt vesznek magyarországi szakértők is: Nemes Nagy József professzor, az ELTE regionális tudományi tanszékének vezetője, Jakobi Ákos adjunktus, ELTE,  dr. Beluszky Pál, az MTA nagydoktora.


Előadás

Prof. Dr. Roska Tamás

az MTA rendes tagja
MTA SZTAKI és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara, Budapest

Celluláris szuperszámítógépek és Bionika - Egy új irány a számítástechnikában és egy új alapszak Európában

Kivonat

Az előadásban összefoglaljuk a milliárd tranzisztoros, kilo-processzoros chip-ek új világát és az erre épülő új számítástechnikai elveket. Különös helyet foglalnak el ebben a Celluláris Számítógépek, a millió processzoros gépek. Ezek alapelvei és tervezési metodikái már különböznek az elmúlt 50 év számítógépeihez kapcsolódóktól. Ezeket alkalmazva, egyben az érzékelő számítógépek egy új generációja épül fel, amelyek biológiai inspircióval illetve élő szervekkel szimbiózisban a Bionika új szakterületének fontos eszközeit hozzák létre. Végül, röviden bemutatjuk a Pázmány P. Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem új, közös alapképzési szakját (amely az első ilyen Európában) az erre épülő mesterképzési szakokat.

Helyszín: KAB székház, Kolozsvár, Ion Ghica utca 12. szám
Időpont: 2009. június 20., szombat, 11.00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Előadás

Dr. Dékány Imre (Szegedi Tudományegyetem, Fizikai-Kémia tanszék)

Structural and interfacial properties of nanostructured hibrid films

Időpont: kedd, 2009. június 16, 15 óra

Helyszín: Kémia Fakultás, 97-es terem


Mindenkit szeretettel varunk!


ISZM találkozó

Gráfok és Hálózatok a Komplex Rendszerek Tanulmányozásában

Sztána, 2009. június 12-14, Kék Iringó vendégház

2009. június 12 és 14 között egy kétnapos ISZM talákozót (tapasztalatcserét) szervezünk Sztánán, a Kék Iringó vendégházban, Gráfok és Hálózatok témakörben.

Célunk minél több, BBTE-n képviselt tudományterületről összehozni a témában érdekelt mesteris és doktori hallgatókat, kutatókat és tanárokat. Informális előadásokon és szakmai beszélgetéseken keresztül próbáljuk ezt a témát interdiszciplinárisan körbejárni.

Mivel a szálláshelyek száma korlátozott, maximum 20 személy részvétele lehetséges. Napi 2 étkezést (reggelit és korai vacsorát) illteve szállást a helyszínen az ISZM biztosítja.

Kérjük, az érdekelt diákokat, tanárokat és kutatókat, hogy 2009. május 20-ig jelentekezzenek a zneda@phys.ubbcluj.ro (Néda Zoltán) emailcímen. A jelentkezésnél előnyt élveznek azok akik a témában egy informális jellegű előadást tartananak (amire címet kérnénk), vagy azon kollegák akik azon kutatási területüket mutatják be ahol hálózati megközelítésket akarnak a jövőben használni.

>> részletek


Előadás

Az univerzum fejlődése mai ismereteink szerint

előadó: Dr. Wolf György (fizikus, KFKI-RMKI)

Az előadásban egy rövid részecskefizikai bevezető után szó lesz az univerzum fejlődésének főbb korszakairól az inflációtól a galaxis keletkezésig. Arról, hogy mely tények támasztják alá ezen elképzeléseket. Kitérünk arra, hogy az univerzum mint laboratórium milyen információkat nyújt az alapvető kölcsönhatások megértésére.

Helyszín: BBTE főépület II. em. elektromosság előadóterem (Augustin Maior terem)

Időpont: csütörtökön, 2009. május 21-én 18 órától 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 


Előadás

Látható-e a mágnesség?
- mi mindenre jó a magneto-optikai spektroszkópia -

előadó: Kézsmárki István
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizika Tanszék)

A Sr1-xCaxRuO3 anyagcsalád "nagy felbontású" mágneses fázisdiagramja, melyet magneto-optikai mikrospektroszkópiával határoztunk meg.

A látás, bár csak egyike az öt alapvető érzékünknek, önmagában nagyon sokrétű információt közvetít felénk a környező világból. A túlélés szempontjából legfontosabb ezek közül a kontraszt -- a tárgyak felületének, kiterjedésének, távolságának -- észlelése. Szemünk ennél jóval többre képes: a fény intenzitásának érzékelésén túl fel tudja bontani a spektrumot különböző energiájú fotonok szerint -- megajándékozva minket a látvány sokszínűségével. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mi az anyagi tulajdonságoknak az a legtágabb köre, amit látásunk révén megismerhetünk. Például pusztán ránézésre meg tudjuk-e mondani egy tárgyról, hogy mágneses avagy nem?

Időtükrözési szimmetriát sértő, azaz mágneses, anyagokban a törésmutató különbözik jobbra illetve balra cirkulárisan polarizált fényre. Ez a mágneto-optikai aktivitás jelensége, melynek segítségével a fény polarizáció változásának révén detektálhatjuk a mágnesezettséget. Amennyiben ezt a foton energia függvényében egy széles tartományban tesszük, akkor a gerjesztések spektrumából olyan fundamentális paramétereket határozhatunk meg -- az eredő mágneszettségen túl -- mint az alrács mágnesezettségek, az egyes elektron sávok spin-polarizáltsága, továbbá a spin-pálya csatolás és a mágneses kicserélődési kölcsönhatás erőssége.

Komplex spin rendeződést mutató anyagok esetén -- ahol az eredő mágnesezettség ismerete nem elegendő a rendszer mikroszkopikus modelljének megalkotásához -- igyekszem bemutatni, hogy a mágneses rendeződés jellegéről hogyan kaphatunk árnyaltabb képet a magneto-optikai spektroszkópia segítségével.

 

Időpont: 2009. május 6. szerda18.00 óra

Helyszín: BBTE főépület, Victor Marian előadóterem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Előadás

Membrane Computing

előadó: Prof. Dr. Gabriel Ciobanu
(Academia Română, Institutul de Informatică Teoretică și Univ. Al. I. Cuza din Iași)

Időpont: 2009. március 5. csütörtök 17.00 óra

Helyszín: BBTE főépület, találkozó a 203-as szoba előtt

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MTA KAB - Értékek Akadémiája előadás

 

Dr. Csermely Péter
(biokémikus, a budapesti Semmelweis Egyetem professzora)

Tehetséges fehérjék, avagy hogyan segíthetnek minket a hálózatok a mostani válság leküzdésében?

Időpont: január 29, csütörtök 18.00 óra
Helyszín: az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) előadóterme (Jókai/Napoca utca 2-4. szám)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Előadás

Bokros Lajos

A globális pénzügyi válság

Időpont: december 11, csütörtök, 17:30 óra
Helyszín: Campus, Közgazdasági Kar épülete (cím: Teodor Mihali u. 58-60), 036-os terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MTA KAB - Értékek Akadémiája előadás

 

Dr. Németh Sándor
(matematikus, az MTA külső tagja)

Sikertörténetek. A Ferenc József Tudományegyetemen született két felfedezés utóélete.

 

Időpont: december 12, pénteken 18.00 óra

Helyszín: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság székháza (Moll-ház, Ion Ghica utca 12. szám)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MTA KAB - Értékek Akadémiája előadás

 

Dr. Szabó György (KFKI-MFA, Budapest)

http://www.mfa.kfki.hu/~szabo

A tisztességes magatartás kialakulása a modern játékelmélet tükrében

Az előadás az evolúciós fogolydilemma és közlegelő játékok keretein belül azokat a mechanizmusokat tekinti át, amelyek segítik az önző egyének közösségében a tisztességes (vagy más szóval a közösség számára hasznos magatartás) kialakulását és fennmaradását. Szó lesz a különböző élethelyzetek játékelméleti megközelítéséről, számítógépes és kísérleti eredményekről, illetve arról, hogyan javítható egy társadalom működésének hatékonysága.



Időpont:
szerda, 2008. november 19. 18.30 óra
Helyszín: a BBTE központi épületének Nicolae Iorga (2/I) előadótereme

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


A 2007/2008-es ISZM tevékenységek anyaga továbbra is elérhető az Archívumban.