banner www.kmei.ro

Előadássorozat, 2007. ápr. 22-25., órarend szerint

 

 

Dr. Tél Tamás (ELTE):
Környezeti áramlások
(Nemlineáris jelenségek)

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Victor Marian (mechanika), ill. Farkas Gyula (5/II.) előadótermek (főépület, II. emelet)

 

 

 Órarend:

Tartalomjegyzék:

 1. A környezeti áramlások új vonása: a Coriolis-hatás
 2. Gyorsan forgatott közegek: sarki fény es ciklonok
 3. Sekély közegek: oceáni áramlások és cunamik
 4. A Föld görbülete: planetáris hullámok és peremáramlatok
 5. A viszkozitás: szélfordulás és jéghegyek
 6. Rétegzettség: frontok és lencsefelhők
 7. Instabilitások: ciklonkeletkezés és Golf-gyűrűk
 8. Laboratóriumi kísérletek: mindez együtt
 9. Szennyezések terjedése: turbulencia és/vagy káosz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!A KMEI Interdiszciplináris Számítógép-szimulációs Munkacsoportja társszervezője a Komplex Rendszerek és Hálózatok Nyári Egyetemnek és konferenciának.

A nyári egyetem és konferencia 2007 július 15-20 között zajlik Szovátafürdőn a Teleki Oktatási Központban.
A meghívott előadók között találjuk az egzakt tudományok, a társadalom- és gazdaságtudományok kiemelkedő szakembereit.
Jelentkezési feltételek és további információk a www.summerschools.ro honlapon találhatók.


ISZM szeminárium

2007. január 24-én, szerdán 17.00 órától ISZM szeminárium a BBTE főépületében, a fizika kar Augustin Maior előadótermében, a II. emeleten.
Meghívott előadó Néda Zoltán egyetemi tanár a BBTE Fizika karáról.

 

Néda Zoltán:

Lavinák rugókkal...
a földrengésektől a Barkhausen zajig
Rugókkal összekötött, felületen csúszkáló tömbök segítségével egyszerû de komplex viselkedésre képes modell alkotható. A modell rendkívül hasznos azon természeti jelenségek elméleti megközelítéséhez, amelyeknél lavinaszerû dinamika észlelhetõ. A modellt Burridge és Knopoff 1967-ben vezette be, a földrengések dinamikájának és nagyság szerinti eloszlásának a tanulmányozására. Továbbfejlesztve, ezen egyszerû rugórendszer alkalmas számos más érdekes és közismert jelenség elemi megközelítésére is. Elõadásomban két új alkalmazási területet fogok bemutatni. Elõször, száradó granuláris anyagok töredezései során kapott strukturákat vizsgáljuk. A második alkalmazás során ferromágneses anyagok mágnesezési folyamatát tanulmányozzuk.


ISZM szeminárium

2006. november 29-én, szerdán 16 órától ISZM szemináriumra kerül
sor az informatika tanszék meghívására a Campus 310-es termében.
Előadók: Néda Zoltán és Ercsey-Ravasz Mária. Az előadás nyelve román illetve angol.

Néda Zoltán: Klaszterezés frusztrált hálózatokban
Ercsey-Ravasz Mária: A CNN számítógépek és alkalmazásaik

Kapcsolódó anyagok:
http://arxiv.org/pdf/cond-mat/0209041
http://arxiv.org/pdf/physics/0603121
http://arxiv.org/pdf/physics/0605108


ISZM-szeminariumsorozat

2006. november 20-án, hétfőn 16.00 - 20.00 között soron kívüli ISZM szemináriumsorozatra kerül sor a BBTE főépületében, a fizika kar Victor Marian előadótermében, a II. emeleten.
Meghívott előadók:
Dr. Ingve Simonsen (Norvégia), Dr. Viljo Petäjä (Finnország), Dr. Damien Vandembroucq (Franciaország), Mehdi Talamali (Franciaország). Vendégeink angol nyelven tartják előadásaikat.

Dr. Ingve Simonsen (Norvégia)

1. Gain-loss asymmetry in stock markets: Empirical facts and model based explanation
2. Diffusion and Networks

Dr. Viljo Petäjä (Finnország)

1. Modelling elastic lines in disordered media
2. Optimization in random field Ising models by quantum annealing

Dr. Damien Vandembroucq (Franciaország)

1. Plasticity of glasses : Introduction and experimental study on silica
2. Plasticity of Glasses : Identification of localized plastic events

Mehdi Talamali (Franciaország)

A mesoscopic model for plasticity of disordered materials


ISZM szeminárium

2006. november 16-án, csütörtökön 18.00 órától ISZM szeminárium a BBTE főépületében, a fizika kar Augustin Maior előadótermében, a II. emeleten.
Meghívott előadó Dan Dumitrescu egyetemi tanár a BBTE Matematika és Informatika karáról. Az előadás román nyelvű, címe: Inteligenţă computaţională în studiul complexităţii

Dan Dumitrescu:
Inteligenţă computaţională în studiul complexităţii


Az előadásban a mesterséges intelligenciáról,  mint mítoszról és valóságról lesz szó. Az intelligencia fogalmával kapcsolatos különböző kérdéseken keresztül eljutunk a mesterséges intelligenciához. Az előadás második felében  a mesterséges intelligenciakutatás két népszerű ágazatáról, a neurális hálózatokról, valamint az evolúciós algoritmusokról lesz szó. Bemutatásra kerülnek a komplex rendszerek tanulmányozására használt legújabb módszerek, eredmények és alkalmazások.


Kapcsolódó anyagok:

az előadó honlapja
bevezető anyag a neurális hálózatokhoz
neurális hálózatok (Wikipedia)
bevezető az evolúciós algoritmusokhoz (Wikipedia)


KMEI ISZM kutatói állás

A KMEI Interdiszciplináris Számítógép-szimulációs Munkacsoportja egy kutatói állást hírdetett meg a 2006-2007-es tanévre. A felhívásra 3 pályázati csomag érkezett. Az érdekelt karok képviselőivel megtartott tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy a pályázat nyertese Járai-Szabó Ferenc fizikus PhD hallgató.


ISZM Problémafelvető Minikonferencia

Időpont: 2006. október 13. péntek
Helyszín: BBTE Főépület, Farkas utca (M. Kogalniceanu) 1
2. emelet, Victor Marian előadóterem (208)

Előadások:

Fényképek a konferenciáról


Pályázati Felhívás

A KMEI Interdiszciplináris Számítógép-szimulációs Munkacsoportja egy kutatói állást hírdet meg a 2006-2007-es tanévre. Sikeres kutatómunka és a követelményeknek való további megfelelés eséten az állást még két évre meg lehet hosszabítani. A nyertes pályázó a munkacsoport keretében kutatómunkát fog végezni, illetve a kutatócsoport szemináriumait koordinálja. Az előrelátható nettó fizetés: havi 450 RON.

Jelentkezési feltételek:

A pályázotokat e-mailben kérjük a zneda@phys.ubbcluj.ro e-mail címre (Néda Zoltán). Beküldési határidő: 2006. szeptember 29. 23 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. szakmai önéletrajz és publikációs lista
 2. kutatási terv (maximum fél oldal)
 3. beszkennelt doktori diploma vagy doktoranduszi bizonyítvány

Elbírálási kritériumok:

 1. A közölt szakdolgozatok száma és ezeknek kummulatív ISI impakt-faktora (nem ISI szakdolgozatok: 0.2 pont/dolgozat, ISI szakdolgozatok: a megfelelő impakt faktor)
 2. ISI hivatkozások a Web of Science szerint (az önhivatkozásokat leszámítva, 0.1 pont minden hivatkozásra)
 3. A kutatási témában való jártasság megítélése. (max. 2 pont)
 4. A kutatási terv megítélése a munkacsoport részéről (max. 2 pont)

Megalakulóban az
Interdiszciplináris Számítógép-szimulációs Munkacsoport

Problémafelvetés szeminárium-sorozat

Kolozsvár, 2006 október 13-14, BBTE
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!