ISI folyóiratokban megjelent cikkek: (3.41 pt.)

 1. 2002, L. Nagy, L. Kocbach, K. Póra and J. P. Hansen, Interference effects in the ionization of H2 by fast charged projectiles, J Phys. B, vol. 35, nr.20, L453–L459 (IF:1.969)
 2. 2004, L. Nagy, S. Borbély, K. Póra, Interference effects in the photoionization of molecular hydrogen, Phys. Lett. A, vol. 327, nr. 5–6, 481–489 (IF: 1.454)
 3. 2005, K. Póra, L. Nagy, Interference effects in the differential ionization cross-section of H2 by H+ impact, Nucl. Inst. And Methods B, vol. 233, issue 1–4, 293–297 (IF: 1.18)
 4. 2006, L. Nagy, S. Borbély, and K. Póra, Interference Effects in the Ionization of Diatomic Molecules, Brazilian Journal of Physics, vol. 36, no. 2B, 511–514 (IF: 0.494)
 5. 2008, J. L. Baran, S. Das, F. Járai-Szabó, K. Póra, L. Nagy, and J. A. Tanis, Suppression of primary electron interferences in the ionization of N2 by 1–5-MeV/u protons, Phys. Rev. A, vol. 78, 012710 (IF: 2.908)
 6. 2009, K. Póra, L. Nagy, Molecular orientation influence on the interference pattern, Nucl. Inst. And Methods B, vol. 267, issue 2, 370–372 (IF: 0.999 (2008))
 7. 2009, F. Járai-Szabó, K. Nagy-Póra, L. Nagy, Semiclassical model for calculating fully differential ionization cross sections of the H2 molecule, J Phys. B, vol. 42, nr. 24, 245203 (IF: 2.089 (2008))

Más tudományos folyóiratban megjelent cikkek:

 1. 2008, Póra Katalin, Nagy László, Az ionizációs differenciális hatáskeresztmetszet tanulmányozása H2 molekula esetében, Műszaki Szemle, Fizika szám 41/2008, 18–23
 2. 2009, S. Borbély, K. Póra and L. Nagy, Non-perturbative investigation of the interference effects in the ionization of the H2 by charged particle impact, J. Phys: Conf. Series, vol. 163, 012067

Könyvszerkesztés:

 1. 2008, Katalin Póra, Vasile Chiș, Ladislau Nagy, 4th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems, Book of Abstracts, Editura Napoca Star, ISBN 978-973-647-596-2 (185 p.)

Gyűjteményes kötetben megjelent munkák:

 1. 2001, Katalin Póra and Tibor Páli, Mobility gradient in lipid bilayers induced by membrane proteins: a theoretical spin label EPR study, International Training Course: Proceedings of the Closing Seminar, Biological Research Center Hungarian Academy of Science, Szeged, Hungary, 12–21
 2. 2003, Póra Melinda–Katalin, Interferenciahatások a hidrogénmolekula gyors részecskével történő ionizációja esetén (Efecte de interferenta in sectiunea eficace diferentiala pentru ionizarea moleculei de hidrogen prin proiectili rapizi), Korszerű kísérleti és elméleti fizikatanulmányok (Studii experimentale si teoretice moderne in fizica), Cluj–Napoca, Editura Scientia, 139–157, ISBN 973-7953-01-0
 3. 2004, Póra Katalin, Interferenciahatások a hidrogénmolekula ionizációja esetén (Efecte de interferenta in ionizarea moleculei de hidrogen), Simpozion RODOSZ II., Ştiinţe technice şi ale naturii, Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 108–122, ISBN 973-26-0766-1

Nemzetközi konferenciákon bemutatott dolgozatok:

 1. 2003, K. Póra, L. Nagy, L. Kocbach, J.P. Hansen, Simple model describing the interference pattern observed in the differential ionization cross section of the H2, XXIII–ICPEAC, Stockholm, Sweden
 2. 2003, L. Nagy and K. Póra, Second-order calculations concerning H2 interferences including frequency doubling, XVIII–ISIAC, Stockholm–Helsinki–Stockholm (invited lecture)
 3. 2004, K. Póra, L. Nagy, Interference effects in the ionization cross section of H2 by H+ impact, 8th Workshop on Fast Ion–Atom Collisions, Debrecen, Hungary
 4. 2004, Mátyus Csilla, Cosma Constantin, Póra Katalin, Radioaktivitatsmessungen der brunnengewasser aus bezirk Covasna und Ciuc, Simpozion cu participare internationala "The impact of physical and bio-geo-chemical factors ont he sustainable development", Șimleul Silvaniei, Romania, pp. 23
 5. 2005, L. Nagy, K. Póra, Dependence of molecular orientation of the interference effects in the ionization of H2, XXIV–ICPEAC, Rosario, Argentina
 6. 2006, K. Póra, L. Nagy, Az ionizációs differenciális hatáskeresztmetszet tanulmányozása H2 molekula esetében, Computational Methods in the Modern Physics, Cluj–Napoca, Romania
 7. 2007, K. Póra, L. Nagy, Numerical calculations for interference effects in the ionization of H2, XXV–ICPEAC, Freiburg, Germany
 8. 2007, L. Nagy, F. Járai-Szabó, K. Póra, J. Baran and J.A. Tanis, First-order calculation for interference effects in the ionization of N2 by fast charged projectiles, XXV–ICPEAC, Freiburg, Germany
 9. 2008, K. Póra, L. Nagy, Molecular orientation influence on the interference pattern, 4th CEPAS, Cluj–Napoca, Romania
 10. 2008, L. Nagy, S. Borbély and K. Póra, Non-perturbative investigation of the interference effects in the ionization of the H2 by charged particle impact, 14th HCI 2008, Chofu, Tokyo, Japan
 11. 2009, L. Nagy, S. Borbély and K. Póra, Non-perturbative calculations for the ionization of the H2 by charged particle impact, XXI–ISIAC 2009, Norfolk, Virginia, USA

Romániai konferenciákon bemutatott dolgozatok:

 1. 2003, Póra Katalin, Interferenciahatások a hidrogénmolekula ionizációja esetén (Efecte de interferenta in ionizarea moleculei de hidrogen), RODOSZ IV Tudományos Konferencia, Cluj–Napoca, Romania
 2. 2003, Póra Katalin, Nagy László, Interferenciahatások a hidrogénmolekula gyors ionnal való ütközése illetve fotoionizációja esetén (Efecte de interferenta in ionizarea moleculei de hidrogen prin proiectili rapizi si fotoionizare), EME Őszi Tudományos Ülésszak, Cluj–Napoca, Romania
 3. 2003, Mátyus Csilla, Cosma Constantin, Póra Katalin, Kútvizek radioaktivitásának mérése Kovászna megyében, EME Őszi Tudományos Ülésszak 2003, Kolozsvár, Romania, pp. 39
 4. 2004, Póra Katalin, Nagy László, Protonokkal bombázott H2 ionizációjakor fellépő interferencia jelenségek (Efecte de interferenta in ionizarea moleculei de hidrogen cu protoni), A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, Cluj–Napoca, Romania
 5. 2005, Póra Katalin, Nagy László, Szén-ionnal bombázott H2 ionizációjakor fellépő interferencia jelenségek függése a molekulatengely irányától (Dependenta efectului de interferenta de directia axei moleculare in ionizarea moleculei de hidrogen cu ioni de carbon), A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, Cluj–Napoca, Romania

Nemzetközi tudományos projektek:

 1. 2000–2001, Póra K., International Training Course, Biological Research Center Of The Hungarian Academy Of Sciences, Szeged, Hungary
 2. 2001–2002, Nagy L., Néda Z., Lázár Zs., Nagy Sz., Póra K., Electron transitions in atoms and molecules, BCPL project nr. 21, Bergen, Norway
 3. 2002–2003, Néda Z., Nagy L., Lázár Zs., Póra K., Ravasz M.M., Statistical physics approach to clusterization in sociological systems, BCPL project nr. 45, Bergen, Norway

Romániai tudományos projektek:

 1. 2001–2002, Nagy L., Néda Z., Póra K., Benedek Á., Ravasz M.M., Komplex rendszerek fizikája (Fizica sistemelor complexe), Institutul Programelor de Cercetare Sapientia, Cluj–Napoca, Romania.
 2. 2001-2002, Studiul tranzitiilor electronice induse de particule incarcate in atomi, molecule si clusteri, grant CNCSIS - membru
 3. 2003–2004, Nagy L., Póra K., Járai-Szabó F., Kovács K., Ravasz M.M., Komplex rendszerek fizikája (Fizica sistemelor complexe), Institutul Programelor de Cercetare Sapientia, Cluj–Napoca, Romania.
 4. 2004–2005, Póra K., Komplex rendszerek fizikája (Fizica sistemelor complexe), Institutul Programelor de Cercetare Sapientia, Cluj–Napoca, Romania.
 5. 2005-2007, Studiul dinamicii sistemelor nanostructurate; tranzitii electronice, efecte cuantice, grant CNCSIS – membru
 6. 2006–2007, Karácsony J., Póra K., Járai–Szabó F., Borbély S., Tóth I.F., Elektron-ciklotronrezonanciás (ECR) ionforrás plazmájában lejátszódó fizikai folyamatok vizsgálata (Studiul proceselor fizice din plasma sursei de ioni ECR), Institutul Programelor de Cercetare Sapientia, Cluj–Napoca, Romania.
 7. 2007–2008, Ionizarea moleculelor prin impulsuri laser foarte scurte; efecte de interferenţă, GAR, membru
 8. 2007–2010, Tranziţii electronice în atomi şi molecule în interacţiune cu particule încărcate şi câmpuri laser, PNII, membru