MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

Órarend

A testnevelésórák szabályzata

A Testnevelés és Sport kar a hallgatók figyelmébe ajánlja a testnevelésórák szervezésével kapcsolatos általáons szabályzatot.

Bentlakások

A leosztás utáni bentlakáslisták elkészültek.

Óvásokat a Fizika kar titkárságán lehet benyújtani 2017. szeptember 22.-én 12 óráig. 
A bentlakásszobák elfoglalása az évkezdés előtti három napon történik az alábbi beosztás szerint: 

 • 2017. szept. 29. - elsőéves hallgatók szállásfoglalása;
 • 2017. szept. 30. - másod és harmadéves hallgatók szállásfoglalása;
 • 2017. okt. 1. - negyedéves és mesterszakos hallgatók szállásfoglalása, illetve azon hallgatók is jelentkezhetnek, akik az előző két napon nem tudtak jelentkezni.

A bentlakásszoba elfoglalása a következőképpen történik:

 • jelentkezni kell a bentlakásnál a következő iratokkal: személyi igazolvány, vagy útlevél; személyi igazolvány, vagy útlevél egyszerű másolata; 3/4 típusú fénykép; indokolt esetben igazolás, hogy a hallgató tanügyben dolgozó szülők gyereke, vagy rokkantsági igazolás 
 • meg kell kötni a szerződést a hallgató és a BBTE között
 • ki kell fizetni a szállásdíjat és a garanciát
 • le kell adni a személyi igazolványt és ki kell tölteni egy kérvényt az ideiglenes lakcímbejegyzés elkészítésére(flotant)
 • a bentlakásigazolványt kiállítják
 • át kell venni a bentlakásszoba leltárát 

További információkat az alábbi linken találnak: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare

HÍD - BBTE ösztöndíj

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem pályázatot hírdet tanári pályára készülő fizikus hallgatóknak.

további részletek»

Pedagógiai modulok

A pedagógiai modulokról az alábbi linkeken találhatók információk:

 

Erasmus mobilitás a 2014-2015-ös tanévben

A programmal kapcsolatban információk kérhetők

 

Orvosi rendelés hallgatók számára

A Fizika Kar hallgatói orvosi problémáikkal dr. Radu Oprea-hoz fordulhatnak (Gyerekklinika - Motilor u. 19 sz., I. emelet, 30. szoba).

A rendelő órarendje:

 • hétfő és szerda 8-13
 • kedd, csütörtök és péntek 14-19.