MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • jelentkezési űrlap
 • adatfeldolgozási nyilatkozat
 • érettségi diploma vagy igazolás eredeti (vagy fénymásolt) példánya
 • törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) másolata
 • 2 db. személyi igazolvány típúsú fénykép (3/4 típusú)
 • a személyi igazolvány vagy útlevél egyszerű másolata
 • eredeti születési bizonyítvány és annak egyszerű másolata
 • a családorvos által kiállított orvosi igazolás eredeti példánya
 • oklevelek és egyéb iratok eredeti példányai, amelyek igazolják a középiskolás versenyeken elért eredményeket (amennyiben van ilyen – igazolások, diplomák, stb. a versenyek szervezői részéről vagy a megyei tanfelügyelőségtől)
 • az iratkezelési- és vizsgadíjak kifizetési bizonylata (adott esetben a díjmentességet igazoló irat) - 30 RON iratkezelési díj ("taxa de procesare") valamint 50 RON felvételi díj ("taxa de admitere")
 • mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól az alkalmazásban levő, nyugalmazott vagy elhalázott tanárszülők gyerekei, a BBTE és a Kolozsvári Központi Könyvtár alkalmazottai és ezek gyerekei, árvaházakból érkező, vagy mindkét szülőre árva jelentkezők (a díjmentességet egy oktatási egységen belül egyszer lehet igényelni)
 • második szakra történő iratkozás esetén a licensz diploma vagy az azt helyettesítő oklevél hiteles másolata, vagy eredeti igazolás, amely az adott egyetemi kar által kibocsátott,  jelenlegi hallgatói státuszt igazolja (amennyiben a jelentkező még nem fejezte be előző egyetemi tanulmányait)
 • akinél indokolt, az előzetes egyetemi tanulmányokat igazoló iratok 

Beiratkozás előtt a jelentkezők kitöltik az online előiratkozási űrlapot.

Az elfoglalt hely visszaigazolásához (végleges elfoglalásához) szükséges iratok:

 • tandíjmentes helyek esetén: az érettségi oklevél (diploma) eredeti példányának leadása és megkötött tanulmányi szerződés az első évre
 • tandíjas helyek esetén: az érettségi oklevél (diploma) hiteles másolatának leadása, a tanulmányi szerződés megkötése az első évre és a tandíj első részletének befizetése (a teljes tandíj egy egyetemi tanévre  2000 lej)