MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

Tantárgyi adatlapok

az oktatás nyelve: ROMÁN (), MAGYAR(), ANGOL ()

 

  Alapképzés Mesteri képzés Doktori képzés
A fizika interdiszciplináris alkalmazaásai    
A föld és a légkör fizikája    
A lézerfizika műszaki alkalmazásai - nanofotonika    
A környezeti viszonyok helyreállítása fizikai, kémiai és biológiai módszerekkel  
A kutatás és a szakdolgozatok elkészítésének módszertana    
A matematikai fizika differenciálegyenletei    
A modern fizika alapjai    
A növények és az ember fiziológiája    
A számítógépek felhasználása a fizikában    
A szilárdtest elektronikája    
A színképelemzés alapjai    
A természettudományok és megismerés    
A Tudományok didaktikája    
Ab initio számítási módszerek a szilárdtestfizikában    
Algebra    
Alkalmazott informatika    
Alkalmazott informatika a környezettudományban    
Asztrofizika és kozmológia    
Atom-és molekulafizika    
Az elméleti fizika alapjai    
Az élő anyag és a sugárzás kölcsönhatása    
Az információ elektronikus bevitele és feldolgozása    
Általános kutatási módszerek és a szakdolgozatok elkészítésének módszertana    
Általános biofizika I    
Általános biofizika II    
Általános fizika    
Általános kémia    
Általános menedzsment    
Általános ökológia    
Átlalános szervetlen és analítikus kémia    
Bevezetés a bioanyagok tudományába    
Bevezetés a nanotechnológiába    
Bioanorganikus kémia    
Bioanyagok és bionanostruktúrák    
Biofizika és biokémia    
Biofizika és biokémia    
Bioinformatika    
Biokompatibilitás    
Biológiai folyamatok analóg és numerikus modellezése    
Biomolekuláris rendszerek modellezési módszerei  
Biorobotika    
Biotehnologiák    
Detektorok, dozimetria és sugárzásvédelem    
Elektrodinamika    
Elektromos és mágneses jelenségek a természetben és a műszaki életben    
Elektromosságtan és mágnességtan    
Elektronika    
Elemi részek    
Elméleti modelllek és módszerek a kondenzált anyagok fizikájában    
Elméleti modelllek és módszerek az atom- és magfizikában    
Felületi technikák bioanyagok számára    
Fémek és ötvözetek    
Fénytan    
Fénytani jelenségek a tudományban, természetben és a társadalomban    
Fizika és megismerés    
Fizikai kémia    
Fizikai módszerek a biomolekuláris rendszerekben    
Fizikai vizsgálati módszerek és orvosi terápia    
Fluidumok fizikája    
Genetika I    
Genetika II    
Gyakorlat      
Hőelektromos jelenségek és alkalmazásaik    
Hőtan és molekuláris fizika    
Infografika    
Informatika fizikusoknak    
Jelek digitális feldolgozása    
Kerámiák és üvegek    
Képek tervezése, megjelenítése és feldolgozása a fizikában    
Kétdimenziós rendszerek és határfelületek    
Kísérleti módszerek a szilárdtestfizikában    
Kísérleti labortechnika I      
Kísérleti labortechnika II      
Korszerű módszerek az atom- és magfizikában    
Korszerű módszerek a kodenzált állapot tanulmányozásában    
Korszerű anyagok sintézise modern technologiákkal    
Környezetfizika    
Kriogénia    
Kvantumechanika    
Kutatási gyakorlat      
Magfizika    
Magspektroszkópia    
Matematikai analízis    
Mágneses anyagok fizikája    
Mágneses anyagok fizikája és technológiája    
Mágneses és szupravezető anyagok    
Mechanika    
Mechanika és hőtan    
Mikroprocesszorok és memóriák  
Modern színképelemzési módszerek és technikák    
Modern színképelemzési technikák a korszerű anyagok tanulmányozásában    
Molekuláris és sejt biofizika    
Molekuláris- szerkezet és dinamika szimulációk    
Molekuláris tulajdonságok számítása    
Műszerezés és méréstechnika szenzorokkal    
Nanobiofotonika    
Nanostruktúrák    
Nanostruktúrák és alkalmazásaik    
Nanostrukturált anyagok    
Nanostrukturált elektronikus kerámiák    
Nemdestruktív mérési és ellenörzési módszerek    
Nem környezetszennyező energetikai technológiák    
Nukleáris medicina    
Numerikus módszerek az atomfizikában    
Numerikus módszerek és szimulációk a fizikában    
Objektumorientált  programozás a fizikában    
Optoelektronika - napelemek    
Orvosi imagisztika    
Orvosi műszerezés    
Osteoartikulátris és maxilofaciális sebészetben használt bioanyagok    
Oxidikus anyagok fizikája és technológiája    
Plazmafizika és alkalmazásai    
Polimérek és kompozit anyagok    
Polimérek fizikája és technológiája    
Radioizotópok orvosi alkalmazásai    
Radiológia és orvosi imagisztika    
Reaktorok és nukleáris anyagok    
Rezgések és hullámok    
Rezonanciás módszerek orvosbilológiai alkalmazásai    
Speciális fejezetek a szervetlen kémiából    
Speciális fejezetek a szilárdtestfizikából    
Speciális fejezetek az atom- és molekulafizikából    
Speciális fejezetek az elméleti fizikából    
Speciális fejezetek mechanikából és hőtanból    
Speciális fejezetek polimér és plazmafizikából    
Spektrumszimuláció    
Statisztikus fizika    
Stohasztikus szimulációs módszerek a statisztikus fizikában interdiszciplináris alkalmazásokkal    
Szakgyakorlat      
Számítógépes szimulációs módszerek    
Szilárdtest- és félvezetőfizika    
Szimbólikus számítások a fizikában    
Színképelemzés és lézerek    
Színképelemzési módszerek    
Szupramolekuláris elektrokémia    
Szupravezető anyagok fizikája és technológiája    
Tanítási gyakorlat      
Transzportjelenségek szilárdtestekben    
Vibrációs módszerek orvosbilológiai alkalmazásai    
Vékonyrétegek fizikája    
"Zöld"kémia