MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

A tanulmányok folytatása

A végzős hallgatók, magyar-, román- vagy angol nyelven történő, 3 félév elméleti- és 1 félév gyakorlati oktatásból öszetett mesteri képzésen (SZILÁRDTESTFIZIKA; SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA; ORVOSI- ÉS BIOFIZIKA; BIOANYAGOK), illetve 3 év doktori képzésen (ATOM-, MOLEKULA- és MAGFIZIKA; KONDENZÁLT ANYAGOK FIZIKÁJA; ELMÉLETI FIZIKA; OPTIKA, LÉZEREK éé SZÍNKÉPELEMZÉS; SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA; ORVOSI- és BIOFIZIKA; PLAZMAFIZIKA) egészíthetik ki és tökéletesíthetik tanulmányaikat. 

Mesteri felvételi

Mesteri képzésre a felvételi interjú alapján történik. Azokon a szakokon ahol a képzés angol nyelven történik, a jelentkezők kizáró jellegű angol nyelvű elővizsgán vesznek rész.

BEJUTÁSI ÁTLAG = 50 % interjú jegye + 50 % záróvizsga jegye

Amennyiben rangsorolás szükséges, ez az interjú jegye lesz.

Felvételi naptár:

 • beiratkozás: 2016 július 18-20
 • angol nyelvű elővizsga: 2016 július 21, 9.00 óra
 • felvételi interjú:  2016 július 21, 11 óra után 
 • eredményhirdetés: 2016 július 21, 16 óra után
 • óvások: 2016 július 22, 8-12 óra között
 • úvások utáni eredmények: 2016 július 22, 16 óra után
 • helyek visszaigazolása, fennmaradó helyek újraosztása: 2016 július 25-27
 • végső eredmények: 2016 július 28 

Helyek száma:

SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA (angol nyelven) 8 államilag támogatott
40 költségtérítéses
ORVOSI- ÉS BIOFIZIKA (román nyelven) 13 államilag támogatott
40 költségtérítéses
SZILÁRDTESTFIZIKA (angol nyelven) 6 államilag támogatott
43 költségtérítéses

 


 

Mesteri szakok

2016-ban mesteri képzésen  felvételit és oktatást a következő szakokon indítunk:

Szilárdtestfizika (angol nyelven):

 • a mesteri program célja a szilárdtestfizika legkorszerűbb ismereteinek és eredményeinek elméleti oktatása, a nagyon alacsony hőmérsékleten vagy nagy erős mágneses tér jelenlétében történő kísérleti anyagtudományos kutatás megismerése és módszereinek elsajátítása, a kar világszínvonalú szakeszköztárának felhasználásával
 • a hallgatók ismereteiket 3-6 hónapos külföldi szakmai gyakorlattal egészíthetik ki

Számítógépes fizika (angol nyelven):

 • a mesteri program célja a modellezési, adatfeldolgozási és adatgyűjtési módszerek megismertetése és begyakorlása konkrét (általában interdiszciplináris) feladatokon keresztül
 • a hallgatók modern programozási nyelveket, numerikus számítási módszereket, szimulációs-, adatgyűjtő-, adatfeldolgozó- és grafikus programozást is tanulnak
 • a hallgatók ismereteiket 3-6 hónapos külföldi szakmai gyakorlattal egészíthetik ki

Orvosi- és biofizika (román nyelven):

 • az egészségügyi intézmények egyre korszerübb felszerelése (CT, NMR, PET, stb.) szükségessé tette olyan szakemberek képzését akik a modern szakeszköztár müködtetését, kalibrációját és karbantartását hatékonyan és szakszerüen el tudják látni
 • a mesteri program ilyen szakemberek képzését kívánja ellátni számos, a fizika és az orvostudomány határán levő, modern ismeretet oktatva
 • a hallgatók ismereteiket 3-6 hónapos külföldi szakmai gyakorlattal egészíthetik ki

Doktori képzés

A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket. A doktori képzés az egyetemi oktatás harmadik ciklusa és csak a mesteri diploma megszerzése után lehet rá jelentkezni (kivételt képeznek a bolognai rendszer bevezetése elött végzett hallgatók). A felvételi írásbeli vizsga és interjú alapján történik.

A doktori cím (PhD) megszerzéséhez vezető oktatás és kutatás a Fizika Doktori Iskola keretén belül történik.

Felvételi jegy:
Írásbeli vizsga (50%)
Felvételi interjú (50%)

Karunkon a következő szakterületeken folyik doktori képzés: atom-, molekula- és magfizika (4 doktori programvezető), optika, lézerek és spektroszkópia (5 doktori programvezető), kondezált anyagok fizikája (12 doktori programvezető), elméleti fizika (4 doktori programvezető), számítógépes fizika (4 doktori programvezető), orvosi- és biofizika (4 doktori programvezető), plazmafizika (1 doktori programvezető):

Doktori programvezető   AMM OLS KAF EF SzF OBI PF
Sorin-Dan ANGHEL professzor              
Ioan ARDELEAN nyugalmazott, konzulens professzor              
Simion AȘTILEAN professzor              
Titus-Adrian BEU professzor              
Emil BURZO akadémikus, professzor              
Vasile CHIȘ professzor              
Marin COLDEA nyugalmazott, konzulens professzor              
Onuc COZAR nyugalmazott, konzulens professzor              
Mircea CRIȘAN nyugalmazott, konzulens professzor              
Eugen CULEA társult professzor, Műszaki Egyetem              
Monica CULEA professzor              
Grigore Damian professzor              
Ioan-Leontin DAVID professzor              
Dan DEMCO társult professzor, Műszaki Egyetem              
Ioan GROSU professzor              
Gheorghe Traian ILIESCU nyugalmazott, konzulens professzor              
Damaschin IOANOVICIU nyugalmazott főkutató, társult              
Vasile MORARIU nyugalmazott főkutató, társult              
NAGY László professzor              
NÉDA Zoltán akadémikus, professzor              
Nicolae PALIBRODA nyugalmazott főkutató, társult              
Aurel POP professzor              
Viorel POP professzor              
Simion SIMON professzor              
Viorica SIMON professzor              
Romulus TETEAN-VINȚELER professzor              
Mihai TODICĂ professzor              

 

Magyar nyelven doktori programot vezet dr. Nagy László egyetemi tanár (atom-, molekula- és magfizika, illetve számítógépes fizika szakterületeken) és dr. Néda Zoltán akadémikus, egyetemi tanár (elméleti és számítógépes fizika szakterületen).