MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

Könyvtár

 

Simon Krisztina ajándéka

Cím Szerző Év, Kiadó
Sugárbiológia szerk. Várterész Vilmos 1963, Medicina, Bp.
Radiológiai munkák – Sugárzás elleni védelem Bisztray-Balku Sándor 1979, Műszaki Könyvkiadó, Bp.
Measurement and Properties of Ionizing Radiations M.L. Randolph Academic Press Inc., N.Y.
Izotóplaboratóriumi zsebkönyv Dr. lengyel Tamás – Jász Árpád 1966, Műszaki Könyvkiadó, Bp.
A sugárvédelem újabb eredmányei – A lakosság természetes sugárterhelése Tóth Árpád 1983, Akadémiai Kiadó, Bp.
Sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmi ellenőrzésének főbb irányelvei Dr. Tőkés Béla 2000, Marosvásárhely
Principii generale de control sanitar și de radioprotecție a locurilor de muncă cu pericol de radiații Dr. Tőkés Béla 2000, Târgu-Mureș
Dozimetrie și radioprotecție Ing. Dumitru Șerban 1987, Oficiul de documentare I.C.E.F.I.Z., București
Elemente de protecție în tehnica nucleară E. Gáspár, D. Șerban 1964, Ed. Tehnică, București
Physical Foundations of Radiology O. Glasser, E.H. Quimby, L.S. Taylor, J.L. Weatherwax 1944, Paul B. Hoeber Inc., N.Y. & London

 

PRO-RENO-B-13E-0232 projekt keretében beszerzett könyvek

Freedman-Pisani-Purves Statisztika - Statisztikai módszerek a társadalomkutatásban Typotex Kiadó, 2005 
Richard P. Feynman Hat majdnem könnyű előadás Akkord Kiadó, 2004 
Brian Greene  A kozmosz szövedéke  Akkord Kiadó, 2011
Alok Jha Hogyan éljünk örökké és a tudomány további 34 érdekes alkalmazása Akkord Kiadó, 2012 
Patkós András Bevezetés a kvantumfizikába - 6 előadás Feynman modorában Typotex Kiadó, 2012 
Richard P. Feynman A fizikai törvények jellege Akkord Kiadó, 2005 
Lee Smolin Mi a gubanc a fizikával? - A húrelmélet problémái és a lehetséges kiutak Akkord Kiadó, 2011 
Staar Gyula Fizikusok az aranykorból - Beszélgetések Vince Kiadó, 2006 
Stuart Clark Nagy kérdések: Világegyetem Geographia Kiadó, 2011 
Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete - A kezdetektől a huszadik század végéig  Akadémiai Kiadó, 2011 
Székely György Fizika tudástesztek DELTA-FIZ BT., 2012 
Archibald John Wheeler, Edwin F. Taylor Téridő-fizika Typotex Kiadó, 2006 
Jáki Szaniszló A fizika látóhatára Kairosz Kiadó, 2004 
Richard P. Feynman Tréfál, Feynman úr? - Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai Park Könyvkiadó, 2010 
Biró Tamás Sándor Variációs elvek a fizika alaptörvényeiben Typotex Kiadó, 2010 

 

Matematika

Table of Integrals, Series, and Products I. S. Gradshteyn, I. M. Ryzhik 1965, Academic Press Inc. *
Vector and Tensor Analysis with Applications A. I. Borisenko, I. E. Tarapov (translated by Richard A. Silverman) 1979, Dover Publications, Inc. *
Special Functions and their Applications N.N. Lebedev (translated by Richard A. Silverman) 1972, Dover Publications, Inc. *
Matrix Groups Morton L. Curtis 1979, Springer-Verlag New York, Inc. *
Mathematical Foundations of Quantum Mechanics John von Neumann 1955, Princeton University Press *
Mathematical Analysis of Physical Problems Philip R. Wallace 1984, Dover Publications, Inc. *
Mathematical Methods for Physics H. W. Wyld 1976, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. *
Probability and Statistical Inference R. V. Hogg, E. A. Tanis 1983, Macmillian Publishing Co., Inc. *
Topological methods in Euclidean Spaces Gregory L. Naber 1980, Cambridge University Press *
Linear Algebra Georgi E. Shilov (translated by Richard A. Silverman) 1977, Dover Publications, Inc. *
Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations J. E. Dennis, R. B. Schnabel 1983, Prentice-Hall, Inc. *
Elementary Linear Algebra Howard Anton 1981, John Wiley&Sons, Inc. *
Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems W. E. Boyce, R. C. DiPrima 1977, John Wiley&Sons, Inc. *
Foundations of applied Mathematics M. D. Greenberg 1978, Prentice-Hall, Inc. *
A topológia elemei Benkő József 1975,Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár *
Numerical Mathematics and Computing Ward Cheney, David Kincaid 1980, Brooks/Cole Publishing Company *
Mathematical Methods for Scientists and Engineers Peter B. Kahn 1990, John Wiley&Sons, Inc. *
Handbook of Mathematical Fluctuations M. Abramowitz, I. A. Stegun 1965, Dover Publications, Inc. *
Komplex függvénytan Szőkefalvi-Nagy Béla 1989, Tankönyvkiadó, Budapest  
Spaţii liniare Fazlollah Reza 1973, Editura didadictică şi Pedagogică  
Analiză matematică Garofită Pavel, Ioan Gavrea 1980, Atelierul de multiplicare al Institutului Politehnic, Cluj-Napoca  
Matematici speciale Ioan Indolean 1981, Atelierul de multiplicare al Institutului Politehnic, Cluj-Napoca  
Matematikai fizika I Matolcsy Tamás, Székely Sándor 1978, Tankönyvkiadó, Budapest  
Numerikus módszerek és programozásuk Obádovics J. Gyula 1975, Tankönyvkiadó, Budapest  
Probabilităţi şi procese stohastice + Volumul I George Ciucu, Constantin Tuor 1978, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Ecuaţii diferenţiale şi integrale prin probleme şi exerciţii Gheorghe Micula, Paraschiva Pavel 1989, Editura Dacia, Cluj-Napoca  
Elemente de teoria spaţiilor Banach Constantin Niculescu, Nicolae Popa 1981, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Functions af a Complex Variable, Operational Calculus, and Stability Theory M. L. Krasnov, A. I. Kiselev, G. I. Makarenko 1984, Mir Publishers Moskow  
A  gépi matematika numerikus módszerei G. I. Marcsuk 1976, Műszaki Könyvkiadó, Budapest  
Ecuaţiile fizicii matematice IV Nicolae Teodorescu 1961, Editura de Stat Didactică  
Curs de ecuaţiile fizicii matematice Nicolae Teodorescu 1963, Editura de Stat Didactică  
Analiză matematică Marcel Roşculeţ 1966, Editura Didactică şi Pedagogică  
Elemente de teoria grupurilor cu aplicaţii în topologie şi fizică C. Teleman, M. Teleman 1973, Editura Ştiinţifică  
Analiză numerică Tiberiu Popovici 1975, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Geometrie integrală Marius Stoca 1967, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Teoria măsurii şi funcşii reale N. Dinculeanu 1964, Editura Didactică şi Pedagogică  
Integrarea pe spaţii local compacte N. Dinculeanu 1965, Editura Academiei Republicii Populare Romîne  
Elemente de topologie ţi varietăţi diferenţiabile C. Teleman 1964, Editura Didactică şi Pedagogică  
Metode numerice în tehnică M. C. Salvadori, M. L. Baron 1972, Editura Tehnică, Bucureşti  
Nagy lineáris rendszerek iterációs megoldása D. M. Young 1979, Műszaki Könyvkiadó, Budapest  
Probleme de ecuaţii diferenţiale Constantin Tudosie 1990, Editura Dacia, Cluj-Napoca  
logică matematică şi algebră booleană Ioana Bărbat, Boldur Bărbat 1978, Editura Didactică şi Pedagogică  
Fibrate vectoriale. Spaţii Lagrange. Aplicaţii în teoria relativităţii Radu Miron, Mihai Anastasiei 1987, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Introducere în coomologia algebrelor Lie Andrei Verona 1974, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Probleme moderne de teoria funcţiilor C. A. Cazacu, C. Constantinescu, M. Jurchescu 1965, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Metode de rezolvare a  problemelor de programare nelineară Ioan Maruşciac 1973, Editura Dacia, Cluj-Napoca  
Analiză matematică Lascu Bal 1971, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  
Analiză matematică Margareta Frenkel 1976, UBB, Cluj-Napoca  
Strategia jocurilor - cu aplicaţii la programarea liniară Octav Onicescu 1965, Editura Academiei Republicii Populare Romîne  
Introducere în teoria grupurilor Klein Dumitru Ivaşcu 1973, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Geometrie diferenţială proiectivă a reţelelor Gh. Ţiţeica 1956, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Sztochasztikus differenciálegyenletek Ludwig Arnold 1984, Műszaki Könyvkiadó, Budapest  
Curs de geometrie analitică I. Creangă, Gh. Gheorghiev, A. Haimovici, O. Mazer, I. Popa 1951, Editura Tehnică, Bucureşti  
Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii liniare Jankó Béla 1961, Editura Academiei Republicii Populare Romîne  
Analiza demografică Roland Pressat 1974, Editura Ştiinţifică  
Scheme de calcul cu diferenţe finite S. K. Gudunov, V. S. Reabenki 1977, Editura Tehnică, Bucureşti  
Tehnici de analiză a stabilităţiilor sistemelor automate M. Voicu 1986, Editura Tehnică, Bucureşti  
Metode numerice în rezolvarea ecuaţiilor neliniare Şt. Măruşter 1981, Editura Tehnică, Bucureşti  
Metode de decizii multicriteriale M. Andraşiu, A. Baciu, A. Pascu, E. Puşcaş, Al. Taşnadi 1986, Editura Tehnică, Bucureşti  
Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Monostory Iván 1983, Tankönyvkiadó, Budapest  
Bevezetés a véletlen folyamatok elméletébe és alkalmazásába ELTE Fizikus Diákkör 1979, ELTE, Budapest  
Sztochasztikus folyamatok Samuel Karlin, Howard M. Taylor 1985, Gondolat Kiadó, Budapest  
BRST, Gauge-Fixing and Gravity Géza Fülöp 1995, Chalmers University of Technology  
Recuil de problemes sur la théorie des fonctions analytiques M. Evgrafov, K. Béjanov, Y. Sidorov, M. Fédoruk, M.Chabounine Éditions MIR, Moscou  
Méthodes numériques N. Bakhvalov 1976, Éditions MIR, Moscou  
Introduction aux méthodes des éléments finis G. Marchouk, V. Agochkov 1985, Éditions MIR, Moscou  
The Index Theorem and the Heat Equation Peter B. Gilkey 1974, Publish or Perish, Inc.  

Fizika

Elektronok a szilárd testekben - a Modern Szilárdtestfizika Alapjai II. Sólyom Jenő 2003, ELTE Eötvös Kiadó  
Kölcsönhatás az elektronok között - a Modern Szilárdtestfizika Alapjai III. Sólyom Jenő 2003, ELTE Eötvös Kiadó  
Elektromosságtan I. rész Darabont Sándor 2005, Erdélyi Tankönyvtanács  
Elektromosságtan és mágnességtan II. rész Darabont Sándor 2003, Erdélyi Tankönyvtanács  
Környezeti áramlások Tél Tamás 2003, ELTE, kézirat  
Az áramlástan alapjai Lajos Tamás 2004, Budapest, Műegyetemi Kiadó  
Chaotic Dynamics - An Introduction Based on Classical Mechanics Tamás Tél and Márton Gruiz 2006, Cambridge University Press  
A fizika OKTV feladatai és magoldásai 1961–2003 Holics László 2003, Typotex  
A guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics David Landau and Kurt Binder 2004, Cambridge Univ. Press  
A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a 20. sz.végéig - CD-ROM Simonyi Károly 2000, Biodigit KFT  
3000 megoldott fizika feladat (2 példány) Alvin Halpern 1995, Panem-McGraw-Hill  
Biophysics Problems Maróti Péter, Berkes László, Tölgyesi Ferenc 1998, Akadémiai Kiadó  
A napelem és fejlesztési perspektívái Nemcsics Ákos 2001, Akadémiai Kiadó  
QED a megszilárdult fény Richard P. Feynman 2003, Scolar Kiadó  
New Directions in Statistical Physics, Econophysics, Bioinformatics, and Pattern Recognition L.T. Wille 2004, Springer-Verlag  
Atomic Physics (Oxford Master Series in Atomic, Optical and Laser Physics) Christopher J. Foot 2005, Oxford University Press  
Kompakt fizika Helmut Vogel 1996, Springer Hungarica Kiadó Kft.  
Behálózva Barabási Albert László 2003, Magyar Könyvklub  
Quantum Mechanics (2 vol. Set) Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Frank Laloe 2006, John Willey&Sons Inc.  
AtomKorKép-Miellőtt meghasadt az atommag-Paks Szabó Benjamin Új Palatinus Könyvesház KFT  
20 éves az 1. blokk - Jubileumi szakmai konferencia Dr. Kocsis István (szerk.) 2002, Paksi Atomerőmű Rt.  
Az atommag - Utazás az anyag szívébe Ray mackintosh, Jim Al-Khalili, Björn Jonson és Teresa Pena 2003, Akadémiai Kiadó, Budapest  
Principles of Quantum Mechanics Ramamurti Shankar 1980, Plenum Press *
Lectures on Quantum Mechanics Gordon Baym 1969, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. *
Classical Electricity and Magnetism Wolfgang K. H. Panofsky, Melba Phillips 1962, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. *
The Structure of Matter: A Survey on Modern Physics Stephen Gasiorowitz 1979, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. *
Elementary Particles Enrico Fermi 1951 Yale University Press *
Concepts of Particle Physics - Volume I Kurt Gottfried, Victor F. Weisskopf 1984, Oxford University Press, Inc. *
Thermodynamics Enrico Fermi 1956, Dover Publications, Inc. *
Problem book in Relativity and Gravitation A. P. Lightman, W. H. Press, R. H. Price, S. A. Teukolsky  1979, Princeton University Press *
Field Theory in Particle Physics - Volume I B. De Wit, J. Smith 1986, North-Holland Physics Publishing *
Theoretical Physics Jeorg Joos Hafner Publishing Company *
Classical Electromagnetic Radiation Jerry B. Marion 1968, Academic Press Inc. *
A treatise on Electricity and Magnetism - Volume II James Clerk Maxwell 1954, Dover Publications, Inc. *
Electomagnetic Fields: Sources and Media Alan M. Portis 1978, John Wiley&Sons, Inc. *
Statistical Mechanics R. P. Feynman 1972, W. A. Benjamin, Inc. *
Classical Electrodynamics Hans C. Ohanian 1988, Allyn and Bacon, Inc. *
Quantum Physics Stephen Gasiorowicz 1974, John Wiley&Sons, Inc. *
Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion - Volume I Francis F. Chen 1984, Plenum Press *
Statistical Mechanics R. K. Pathria 1972, Pergamon Press *
Quantum Mechanics - Volume I Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloe 1977, Hermann and John Wiley&Sons, Inc. *
Physics of particle accelerators Mario Conte, William W MacKay 1991, World Scientific Publishing Co. *
A Course on the Application of Group Theory to Quantum Mechanics Irene Verona Schensted 1976, NEO Press *
Clinical Magnetic Resonance Spectroscopy Ernest B. Cady 1990, Plenum Press *
Principles of Nuclear Magnetism A. Abragam 1961, Oxford University Press *
Selected Problems in Quantum Mechanics D. ter Haar 1964, Academic Press Inc. *
Basic Quantum Mechanics J. L. Martin 1981, Oxford University Press *
Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions R. R. Ernst, G. Bodenhausen, A. Wokaun 1987, Oxford University Press *
Equilibrium Thermodynamics C. J. Adkins 1983, Cambridge University Press *
Graduate Problems in Physics with Solutions J. A. Cronin, D. F. Greenberg, V. L. Telegdi 1967, University of Chicago Press *
Fundamental formulas of Physics - Volume I Donald H. Menzel 1960, Dover Publications, Inc. *
Fundamental formulas of Physics - Volume II Donald H. Menzel 1960, Dover Publications, Inc. *
General Principles of Quantum Mechanics Wolfgang Pauli 1980 Springer-Verlag *
Lectures on Electrodynamics J. R. Oppenheimer 1970 Goron and Breach, Science Publishers, Inc. *
Introduction to Quantum Mechanics with applications to Chemistry Linus Pauling, E. B. Wilson 1954, Dover Publications, Inc. *
Mathematical Physics Donald H. Menzel 1961, Dover Publications, Inc. *
Physical Chemistry Walter J. Moore 1962, Prentice-Hall, Inc. *
Realistic Quantum Fields J. D. Bjorken, S. D. Drell 1965, McGraw-Hill, Inc. *
Quantum Theory of many-particle systems Alexander L. Fetter, John Dirk Walecka 1971, McGraw-Hill, Inc. *
Theoretical Mechanics of particles and continua Alexander L. Fetter, John Dirk Walecka 1980, McGraw-Hill, Inc. *
Quantum field theory C. Itzycson, Jean-Bernard Zuber 1978, McGraw-Hill, Inc. *
A friendly guide to Wavelets Gerald Kaiser 1994, Birkhauser *
Electromagnetic Fields and Waves Paul Lorrain and Dale Corson 1962, Freeman *
Statistical Mechanics Kerson Huang 1963, John Wiley&Sons, Inc. *
Variational principles in Dynamics and Quantum Theory W. Yourgrau, S. Mandelstam 1979, Dover Publications, Inc. *
Culegere de probleme de fizică atomică I. E. Irodov 1961, Editura Tehnică, Bucureşti  
Introducere în teoria oscilaţiilor S. P. Strelcov 1951, Editura Tehnică, Bucureşti  
Gaze ionizate Eugen Bădărău, Ioviţu Popescu 1963, Editura Tehnică, Bucureşti  
Introducere în cibernetică W. R. Ashby 1972, Editura Tehnică, Bucureşti  
Gravitation, Gauge Theories and differential Geometry T. Eguchi, P. B. Gilkey, A. J. Hanson 1980, North-Holland Publishing Company, Amsterdam  
Atommag-spektroszkópia L. V. Grosev, T. Sz. Sapiro 1958, Akadémiai Kiadó, Budapest  
Ferromágneses anyagok K. M. Polivanov 1960, Műszaki Könyvkiadó  
Rezonanţa nucleară în Metale Iuliu Pop, Vasile Niculescu 1973, Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, Bucureşti  
Atommagfizika Fényes Tibor 2005, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen  
Phonon Physics J. Kollár, N. Kroó, N. Menyhárd, T. Siklós  1985, World Scientific  
Teoria spaţiului, timpului şi gravitaţiei V. A. Fock 1962, Academia Republicii Populare Romîne  
Linii de câmp C. Udrişte 1988, Editura Tehnică, Bucureşti  
Quantum Mechanics I A. Galindo, P. Pascual 1991, Springer-Verlag  
Quantum Mechanics II A. Galindo, P. Pascual 1991, Springer-Verlag  
Elemi Kvantummechanika Néda Zoltán, Libál András, Kovács Katalin 2006, Presa Universitară Clujeană  
An introduction to Kaluza-Klein Theories H. C. Lee 1984, World Scientific  
Los Alamos Science   1995, Los Alamos National Laboratory  
Supersimmetry and Supergravity B. De Wit, P. Fayet, P. Van Nieuwenhuizen 1984, World Scientific  
Théorie du champ L. Landau, E. Lifchitz Éditions de la Paix, Moscou  
Instruments de précision F. Ducretet, E. Roger    

Folyóiratok

Science 302 729-932 2003
Science 302 1461-1608 2003
Science 304 1061-1192 2004
Science 305 1197-1352 2004
Science 306 1-108 2004
Science 306 1241-1420 2004
Science 306 1421-1632 2004
Science 307 1-164 2005
Science 307 301-464 2005
Science 307 465-628 2005
Science 307 165-300 2005
Science 307 797-996 2005
Science 307 997-1152 2005
Science 307 1153-1356 2005
Science 307 1357-1516 2005
Science 307 1517-1672 2005
Science 307 1673-1820 2005
Science 307 1821-2016 2005
Science 308 1-148 2005
Science 308 149-308 2005
Science 308 309-452 2005
Science 308 453-584 2005
Science 308 909-1072 2005
Science 308 1073-1208 2005
Science 308 1209-1360 2005
Science 308 1361-1500 2005
Science 308 1501-1696 2005
Science 308 1697-1824 2005
Science 309 1-204 2005
Science 309 205-336 2005
Science 309 337-520 2005
Science 309 521-652 2005
Science 309 653-832 2005
Science 309 833-972 2005
Science 309 973-1136 2005
Science 309 1137-1284 2005
Science 309 1285-1440 2005
Science 309 1441-1632 2005
Science 309 1633-1772 2005
Science 309 1949-2120 2005
Science 309 2121-2296 2005
Science 310 1-176 2005
Science 310 177-388 2005
Science 310 389-572 2005
Science 310 573-728 2005
Science 310 729-924 2005
Science 310 925-1072 2005
Science 310 1073-1228 2005
Science 310 1229-1372 2005
Science 310 1373-1568 2005
Science 310 1569-1724 2005
Science 310 1725-1852 2005
Science 310 1853-2000 2005
Science 303 1713-1928 2004
Science 304 1701-1856 2004
Science 306 1985-2148 2004
Science 305 557-736 2004
Science 305 1857-2036 2004
Science 305 737-900 2004
Science 305 1061-1196 2004
Science 305 1353-1512 2004
Science 305 1-128 2004
Science 305 129-292 2004
Science 304 1857-2020 2004
Science 304 1397-1548 2004
Science 304 1549-1700 2004
Science 304 777-908 2004
Science 304 909-1060 2004
Science 304 1193-1396 2004
Science 304 473-632 2004
Science 304 633-776 2004
Science 304 153-334 2004
Science 304 345-472 2004
Science 303 1565-1712 2004
Science 303 1929-2076 2004
Science 304 1-152 2004
Science 303 1241-1420 2004
Science 303 1421-1564 2004
Science 303 1089-1240 2004
Science 303 909-1088 2004
Science 303 713-908 2004
Science 303 573-712 2004
Science 303 417-572 2004
Science 303 269-416 2004
Science 303 129-268 2004
Science 303 1-128 2004
Science 302 2017-2172 2003
Science 302 1845-2016 2003
Science 302 1609-1844 2003
Science 302 1277-1460 2003
Science 302 1097-1276 2003
Science 302 933-1096 2003
Science 302 517-728 2003
Science 302 302-341-516 2003
Science 302 181-340 2003
Science 302 1-180 2003
Science 301 1797-1980 2003
Science 301 1613-1796 2003
Science 301 1425-1612 2003
Science 301 1273-1424 2003
Science 306 761-924 2004
Science 305 1661-1856 2004
Science 305 1513-1660 2004
Science 306 357-556 2004
Science 306 181-356 2004
Science 306 1085-1240 2004
Science 306 557-760 2004
Science 306 1845-1984 2004
Science 306 1633-1844 2004
Science 306 2149-2292 2004
Chemical & Engineering News 25-Jul 2005
Chemical & Engineering News 1-Aug 2005
Chemical & Engineering News 8-Aug 2005
Chemical & Engineering News 22-Aug 2005
Chemical & Engineering News 15-Aug 2005
Chemical & Engineering News 29-Aug 2005
Chemical & Engineering News 29-Aug 2005
Chemical & Engineering News 12-Sep 2005
Chemical & Engineering News 19-Sep 2005
Chemical & Engineering News 28-Mar 2005
Chemical & Engineering News 11-Apr 2005
Chemical & Engineering News 4-Apr 2005
Chemical & Engineering News 4-Jul 2005
Chemical & Engineering News 21-Mar 2005
Chemical & Engineering News 2-May 2005
Chemical & Engineering News 26-Sep 2005
Chemical & Engineering News 3-Oct 2005
Chemical & Engineering News 10-Oct 2005
Chemical & Engineering News 17-Oct 2005
Chemical & Engineering News 24-Oct 2005
Chemical & Engineering News 31-Oct 2005
Chemical & Engineering News 7-Nov 2005
Chemical & Engineering News 11-Jul 2005
Chemical & Engineering News 14-Nov 2005
Chemical & Engineering News 21-Nov 2005
Chemical & Engineering News 28-Nov 2005
Chemical & Engineering News 5-Dec 2005
Chemical & Engineering News 12-Dec 2005
Chemical & Engineering News 18-Jul 2005
Chemical & Engineering News 27-Jun 2005
Chemical & Engineering News 20-Jun 2005
Chemical & Engineering News 13-Jun 2005
Chemical & Engineering News 6-Jun 2005
Chemical & Engineering News 30-May 2005
Chemical & Engineering News 23-May 2005
Chemical & Engineering News 16-May 2005
Chemical & Engineering News 9-May 2005
Chemical & Engineering News 25-Apr 2005
Chemical & Engineering News 18-Apr 2005
Chemical & Engineering News 14-Mar 2005
Chemical & Engineering News 7-Mar 2005
Chemical & Engineering News 28-Feb 2005
Chemical & Engineering News 21-Feb 2005
Chemical & Engineering News 14-Feb 2005
Chemical & Engineering News 7-Feb 2005
Chemical & Engineering News 31-Jan 2005
Chemical & Engineering News 17-Jan 2005
Chemical & Engineering News 10-Jan 2005
Chemical & Engineering News 3-Jan 2004
Chemical & Engineering News 20-Dec 2004
Chemical & Engineering News 13-Dec 2004
Chemical & Engineering News 6-Dec 2004
Chemical & Engineering News 29-Nov 2004
Chemical & Engineering News 22-Nov 2004
Chemical & Engineering News 15-Nov 2004
Chemical & Engineering News 8-Nov 2004
Chemical & Engineering News 1-Nov 2004
Chemical & Engineering News 25-Oct 2004
Chemical & Engineering News 11-Oct 2004
Chemical & Engineering News 18-Oct 2004
Chemical & Engineering News 4-Oct 2004
Chemical & Engineering News 27-Sep 2004
Chemical & Engineering News 20-Sep 2004
Chemical & Engineering News 13-Sep 2004
Chemical & Engineering News 6-Sep 2004
Chemical & Engineering News 23-Aug 2004

Egyéb

C++ D. Kalev, M. J. Tobler, J. Walter 2000, Teora  
Photochimie A. Berthoud 1928, Librarie Octave Doin, Paris  
* Dr. Elekes Álmos ajándéka