MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

OTDK - FiFöMa középiskolás pályázati felhívás

Erdély - BBTE

Kedves Diákok, kollégák!

2019. április 23-26. között Egerben rendezik a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (FiFöMa) döntőjét.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács új stratégiájában elhatározta, hogy az OTDK rendszerét kinyitja a középiskolás tehetséggondozás felé is. Céljuk ezzel az, hogy a már több mint 60 éve működő OTDK-mozgalom tapasztalataira építkezve segítsék a tehetségek mielőbbi felismerését, fejlődését, a diákok érdeklődési köréhez igazodó, felfedezésen alapuló tehetségfejlesztéshez.

Ezért az Eszterházy Károly Egyetem OTDK FiFöMa szervezőként az alábbi pályázatot hirdeti meg:
Keressük

  • a fizika, földtudományok, matematika bármely területe,
  • továbbá a Föld, a környezet megismerése iránt érdeklődő diákokat,
    • a földrajz tantárgy mellett bármely tudományterületről az ásványtan, a biológia, a csillagászat, a kémia, a meteorológia, a térképészet vagy akár a történelem témakörében,
  • továbbá a középiskolai kollégákat, akik foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének tehetséggondozással, illetve versenyekre készítenek fel diákokat.

Fontos tudni, hogy nincsenek éles kategóriák, bármilyen a fentebbi tudományterületeket akár össze is kapcsoló jelenség, képződmény vagy folyamat feldolgozása szóba jöhet, amely a Földön vagy a világegyetemben a múltban lezajlott, vagy az ember hatására jelenleg még erőteljesebb környezeti változások megfigyelésével, vizsgálatával, vagy modellezésével foglalkozik.

A részvétel feltétele:

  • Jelentkezés és közös konzultáció valamely kárpát-medencei felsőoktatási intézmény TDK műhelyben résztvevő oktatója és a jelentkező középiskolás diák és felkészítő tanára között
  • Pályamunka elkészítése a fentebbi tudományterületekhez tartozó témában
  • 2019. március 15-ig regisztráció a FiFöMa OTDK honlapján: fifoma2019.uni-eszterhazy.hu

Határidők:

  • A Babeș-Bolyai Tudományegyetem TDK műhelyével való együttműködés esetén a regisztráció határideje: 2019. február 15.
  • Regisztráció és pályamunka leadási határideje: 2019. március 15. 

Pályázati kategóriák:

Esszé: minimum 10 ezer karakter terjedelmű dolgozat a három tudományterület valamelyikéhez kapcsolódó témakörben. A pályázó mutasson be egy általa megfigyelt természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát. A hangsúly a témakör aktualitásán, a pályázó saját gondolatain van, természetesen figyelembe véve a felhasznált szakirodalmak szakszerű dokumentálását.

Tematikus fotósorozat: A pályázó mutasson be egy általa fotókkal dokumentált természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát. A fotótechnikai jellemzőkön túl (technika, gyújtótávolság, rekeszérték, készítve, záridő, ISO/Film), címezze meg, majd rövid magyarázatokkal írja le a fotózott jelenség részleteit. A fájlok maximális mérete 3 megabyte (MB) lehet, mobiltelefonnal is készülhet. Tömörítve kérjük a pályázó nevével feltölteni.

Poszter: A pályázó mutasson be egy természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát maximum A0 poszter formájában. A pályamunka ábrákkal (térképekkel), fotókkal és kísérő szöveggel mutassa be a témát.

Kísérleti bemutató: Egy kiválasztott fizikai, kémiai, földtudományi jelenség kísérleti modellezése és bemutatása a Varázstoronyban. A pályamunka benyújtása ebben az esetben egy egyoldalas összefoglaló, amely az alábbi tartalmi elemekből áll össze: a bemutatandó természeti jelenség rövid leírása, a kísérleti eszközök és anyagok megadása, a kísérlet végrehajtásának leírása, a valós jelenség kísérletben megfigyelhető jellemzőinek leírása (fényképes vagy rövid videó dokumentáció készítése lehetséges, de nem szükséges).

Társasjáték megtervezése: fizika, földrajz vagy matematika területén társasjáték megtervezése és elkészítése. A pályamunka benyújtása ebben az esetben egy egyoldalas összefoglaló a játékról, továbbá a játék szabályainak leírása, a tervezett játékeszközök fotója (a kész társasjátékot csak a konferenciára kérjük elhozni, amely a logikai és társasjátékok programban kerül bemutatásra (rövid videó dokumentáció készítése lehetséges, de nem szükséges).

Mikrotanítás: a három tudományterület valamelyikén egy közoktatási téma újszerű tanítási ötletének megfogalmazás és bemutatása. A pályamunka ebben az esetben egy – legalább 1 oldalas - óravázlat, amelyben a diák bemutatja a témarész tanítási folyamatának lépéseit, a használt eszközöket és módszereket. A vázlathoz a használt eszközök fotója, IKT eszközök esetén URL címei csatolandók.

Animáció: A pályázó mutasson be egy természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát 2-5 perces, saját készítésű számítógépes animáció formájában. A benyújtandó pályamunka az elkészült animáció, amely valamilyen formában (szöveg, hang, kísérő leírás) bemutatja az adott jelenséget.

Blog/vlog: egy egyetemi TDK műhely bemutatása blog vagy vlog formájában. A pályamunka benyújtása: januártól 1-3 alkalommal beszámoló készítése egy TDK kutatás megfigyeléséről vagy egy TDK műhelyről. Feltöltés: a XXXIV. OTDK FiFöMa konferencia blog oldalára. Ebben az esetben végső feltöltési határidő nincs.

Értékelés, bemutatás:

A legjobb blogokról, animációról, társasjátékról közönségszavazat dönt. A sorrend alapján, a pályamunkák számának függvényében, a szervezők 10 000 Ft-os pályadíjakat ajánlanak fel.

Az esszé, fotósorozat, poszter, kísérlet, mikrotanítás kategóriában bemutató előadást kell készíteni az OTDK konferenciára. A pályamunkát és az előadást a zsűri értékeli. Díjazás az értékelés függvényében I-III. hely, de minden résztvevőnek jutalom jár. A posztereket fájlként is be kell küldeni. A pályamunkák számának függvényében a szervezők a nyomtatást átvállalják.

A bemutató konferencia helyszíne és ideje:

2019. április 23-26. között a XXXIV. OTDK megrendezése Egerben: középiskolás tagozati előadások, poszter, social média-tartalmak ismertetése, díjazás.

Pályázatok bírálata: A beérkezett pályázatok bírálatát a FiFöMa Szakmai Bizottsága végzi a március végi ülés keretében.