Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Kolozsvári Magyar Diákszövetség

Beküldendő dokumentumok

Hallgatók → TDT felelős JogviszonylatbanOktatási intézménnyel jogviszonyban álló hallgató
Az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében részt vevő hallgatók. Másoddiplomás képzésben részt vevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság dönt.
A BA, BSc képzésben részt vett hallgatók, amennyiben tanulmányaikat mesterképzés keretében tovább folytatták, nem számítanak végzett hallgatónak, abban az esetben sem, ha jogosultságukat a BA, BSc képzés keretében szerezték. Azok a hallgatók, akik az első alapképzéses szakjuk elvégzését követően első mester diplomájukat szerzik, első diplomásnak számítanak.
VégzősVégzős hallgató
Ha egy dolgozat szerzői között van olyan diák, aki a 2013/14-es tanévben utolsó éves (az MSc képzésben: 60 kreditet, az osztatlan képzésben: főiskolai szakoknál 180, egyetemi szakoknál 240 kreditet összegyűjtött), a dolgozat ebbe a kategóriába esik.
VégzettVégzett hallgató
A XXXII. OTDK központi felhívásának értelmében végzett hallgató az, aki MA, MSc vagy osztatlan képzésben a nevezés időpontjában tanulmányait már befejezte, abszolutóriumát megszerezte és záróvizsgát tett.
Aláírt nevezési lapNevezésilap
Az online nevezés véglegesítése után a rendszer által generált, kinyomtatott és aláírt nevezési lap.
2 2 2
Kinyomtatott pályamunkaNem kell kinyomtatott pályamunkát leadni.
Az OTDT online rendszerbe az intézményi/kari TDK-n bemutatott pályamunkát kell feltölteni pdf formátumban, amivel a hallgató az OTDK-ra jogosultságot szerzett.
- - -
Felhatalmazó nyilatkozatFelhatalmazó nyilatkozat
Amennyiben az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerző pályamunka többszerzős, és valamely szerző nem tud a XXXI. OTDK-n részt venni, úgy fel kell hatalmaznia a szerzőtársát (szerzőtársait), hogy ő(k) benevezhessék és bemutathassák a pályamunkát. A nyilatkozat a nevezési lappal együtt nyomtatható.
1 1 1
Szakdolgozat tématervSzakdolgozat/diplomamunka tématerv
Ha egy dolgozat szerzői között van a konferencia idején már végzett, illetve a 2013/14-es tanévben utolsó éves (az MSc képzésben: 60 kreditet, az osztatlan képzésben: főiskolai szakoknál 180, egyetemi szakoknál 240 kreditet összegyűjtött) diák, akkor a beadványhoz kinyomtatva csatolni kell a szakdolgozat (diplomamunka) címét, és részletes tématervét. A tématervet kérjük tegyék bele a pályamunkába.
- 1 1
Szakdolgozat igazolásSzakdolgozat igazolás
Amennyiben a pályamunka szerzőjének (szerzőinek) szakdolgozatával, diplomamunkájával azonos tárgyú, esetleg tartalmú, szükséges annak intézményi (dékáni hivatali vagy tanulmányi hivatali) igazolása is, hogy a sikeres tudományos diákköri pályamunkát az intézményi konferenciát követően, annak eredményeként fogadták el a kötelező tanulmányok (diplomamunka, szakdolgozat) részeként.
Ez a dokumentum csak abban az esetben szükséges, ha a pályamunka készítője a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való részvételre.
- - 1
Témavezetői nyilatkozatTémavezetői nyilatkozat
A témavezetővel tett közös nyilatkozat arról, hogy a végzést megelőzően bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. A nyilatkozat a nevezési lappal együtt nyomtatható.
Ez a dokumentum csak abban az esetben szükséges, ha a pályamunka készítője a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való részvételre.
- - 1
Abszolutórium igazolásAbszolutórium igazolás
Az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata.
Ez a dokumentum csak abban az esetben szükséges, ha a pályamunka készítője a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való részvételre.
- - 1