Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Kolozsvári Magyar Diákszövetség

Tagozatok terembeosztása

BBTE Farkas Gyula terem

Nanoszerkezetek
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Kamarás Katalin, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (elnök)
Dr. Darabont Sándor, nyugalmazott egyetemi tanár, BBTE
Dr. Tüttő István, tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

 • 10.00 Pálinkás András: Grafén/arany hibrid nanoszerkezetek vizsgálata pásztázó alagútmikroszkópiával
 • 10.25 Kukucska Gergő: Lokális mechanikai feszültség hatása a grafén Raman-spektrumára
 • 10.50 Kovács Áron Dániel: A grafén és a háromrétegű T_3 rácsszerkezetű anyagok Hall-vezetőképessége
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Domonkos Mária: Structuring of diamond thin films by reactive ion etching
 • 12.10 Szenes András: Infravörös egyfoton detektorok tulajdonságainak javítása plazmonikus struktúrákkal
 • 12.35 Kondász Bence: Nitinol nanorészecskék előállítása lézeres besugárzással

Szilárdtestfizika
csütörtök, április 16., 14.30-17.35

A zsűri tagjai:
Dr. Kádár György, tudományos tanácsadó, MTA Energiatudományi Kutatóközpont (elnök)
Dr. Földi Péter, egyetemi docens, SZTE
Dr. Gurin Péter, egyetemi adjunktus, PE

 • 14.30 Csóré András: Molibdén ponthibák vizsgálata szilícium karbidban a sűrűségfunkcionál elmélet segítségével
 • 14.55 Gulácsi Balázs: Kvantum spin-Hall szigetelő kvantált elektromágneses térben
 • 15.20 Tímár Máté: Kvázi egydimenziós pi-konjugált polimerek alacsony energiás optikai tulajdonságainak vizsgálata
 • 15.45 Udvarhelyi Péter: Negatívan töltött nitrogén-vakancia hiba és szubsztitúciós nitrogén spin-spin kölcsönhatásának vizsgálata gyémántban, kvantummechanikai számításokkal
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Dálya Gergely, Kapás Kornél: A deformáció hatása a réz egykristály felületén kialakuló fraktál dimenziójára
 • 17.10 Máté Mihály: Réteges anizotrop közegek általános leírása

Anyagtudomány
péntek, április 17., 9.00-12.30

A zsűri tagjai:
Dr. Tapasztó Levente, tudományos munkatárs, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MFA (elnök)
Dr. Hagymási Imre, tudományos munkatárs, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Dr. Néda Árpád, nyugalmazott egyetemi docens, BBTE
Dr. Tóth Attila, egyetemi adjunktus, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

 • 9.00 Lévay Sára: Szemcsés anyagok nyírásának modellezése és szimulálása
 • 9.25 Piros Eszter: Zajjelenségek vizsgálata alakmemória anyagokban
 • 9.50 Szilágyi Csaba: Hidrogéntárolás felületkezelt Mg-alapú ötvözetekben
 • 10.15 Takács Ádám: Anizotróp szemcséjű polikristályok fizikai együtthatóinak meghatározása
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Máté Mihály: A ragasztószalagok letépésének dinamikája: sebességfüggés és instabilitása
 • 11.40 Vaclavová Kristina: Experimental characterization of ultrafine-grained Ti alloys for biomedical use
 • 12.05 Horváth Klaudia: Magnézium ötvözetek deformációs mechanizmusainak valósidejű vizsgálata akusztikus emisszióval egytengelyű- és kisciklusú terhelés közben

BBTE Victor Marian terem

Nehézion és plazmafizika
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Hartmann Péter, osztályvezető, tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (elnök)
Dr. Horváth Dezső, tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Dr. Lévai Géza, tudományos tanácsadó, MTA Atommagkutató Intézet

 • 10.00 Pölöskei Péter Zsolt: Mágneses mérések kísérletileg megalapozott korrekciója az ASDEX Upgrade tokamakon
 • 10.25 Horváth László: Gyors részecskék által keltett plazmainstabilitások vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon
 • 10.50 Bíró Gábor: Azonosított hadronspektrumok vizsgálata nem-extenzív statisztikus modellek segítségével az ALICE szimulációs keretrendszerében
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Englert Dávid: Két-részecske korrelációk vizsgálata azonosított pionok, kaonok és protonok segítségével pPb ütközésekben.
 • 12.10 Bagoly Attila: Nagyenergiás nehézion-ütközések numerikus hidrodinamikai modellezése
 • 12.35 Kincses Dániel: Bose-Einstein korrelációk mérése nagyenergiás nehézion-ütközésekben

Égi mechanika és csillagászat
csütörtök, április 16., 14.30-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Robertus von Fay Siebenbürgen, kutatási igazgató, egyetemi tanár,
University of Sheffield (elnök)
Dr. Ábrahám Péter, intézet igazgató, MTA Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézet
Dr. Szenkovits Ferenc, egyetemi docens, intézetvezető, BBTE

 • 14.30 Tar Ingrid, Csorba Dániel: A J1456+5048 jelű röntgenkvazár és a hozzá hasonló források vizsgála
 • 14.55 Dencs Zoltán: Lakható bolygók keresése a Gaia űrtávcsővel
 • 15.20 Kővári Emese: Librálnak-e a rezonáns TNO-k?
 • 15.45 Hajdu Tamás, Németh András: Hierarchikus hármas csillagok pályaelemeinek meghatározása és statisztikai vizsgálata a Kepler-mezőben
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Teravágimov Róbert: Trójai égitestek librációjának vizsgálata
 • 17.10 Pintér Sándor, Bőgner Rebeka: Planck hideg felhők fizikai paramétereinek vizsgálata
 • 17.35 Zsámberger Noémi: Az 5:2 rezonancia dinamikai vizsgálata a Neptunuszon túli tartományban
 • 18.00 Forró Adrienn: Gamma kitörések galaktikus előterének vizsgálata

Asztrofizika
péntek, április 17., 9.00-12.30

A zsűri tagjai:
Dr. Jankovics István, tudományos főmunkatárs, ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont (elnök)
Dr. Gergely Árpád László, egyetemi docens, SZTE
Dr. Kóspál Ágnes, tudományos munkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

 • 9.00 Karsai Szilvia: Kompakt csillagok tömeg-sugár összefüggésenek vizsgálata különböző csillagbelső állapotegyenletek alkalmazása mellett
 • 9.25 Bécsy Bence: Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai kölcsönhatások vizsgálata
 • 9.50 Dálya Gergely: Pulzáló változócsillagok körüli kísérők felfedezése asztroszeizmológiai módszerekkel
 • 10.15Csukás Károly: SO(3) invariáns felületek stabilitásának vizsgálata gömbszimmetrikus téridőkben
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Mitnyan Tibor: A VW Cephei érintkező kettőscsillag periódusváltozásának és felszíni aktivitásának vizsgálata
 • 11.40 Jäger Zoltán: Szupernóva-robbanások fizikai paramétereinek meghatározása fényváltozásuk modellezésével
 • 12.05 Barna Barnabás: Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák színképében

BBTE Augustin Maior terem

Fizika alszekció előadás
április 16, csütörtök 9.00-9.45

dr. Tapasztó Levente (MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MFA): Kétdimenziós anyagok

Orvosi fizika
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Kotek Gyula, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem (elnök)
Dr. Bálint Zoltán, kutató, Ludwig Boltzmann Institute for Lung Vascular Research, Graz, Ausztria
Dr. Valastyán Iván, tudományos munkatárs, MTA Atommagkutató Intézet

 • 10.00 Molnár Balázs: ML-EM képrekonstrukciós algoritmus transzmissziós tomográfiára
 • 10.25 Klausz Milán: Brachyterápiás célú GPU alapú Monte Carlo szoftver fejlesztése
 • 10.50 Tatai-Szabó Dóra: Beállítási pontosság vizsgálata emlőtumoros betegeknél képvezérelt sugárterápia esetén
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Gáldi Ádám: Mi a legjobb a betegnek? A 3D konformálistól a VMAT-ig
 • 12.10 Papp Dorottya: CT vizsgálaton alapuló képvezérelt sugárterápia korai stádiumú emlődaganatos betegek parciális emlőbesugárzásánál: automatikus és manuális képfúziós módszerek
 • 12.35 Polgár Szabolcs: Prosztatadaganatok szövetközi besugárzásának dozimetriai vizsgálata: nagy dózisteljesítményű ideiglenes vs. végleges beültetés

Biofizika
csütörtök, április 16., 14.30-19.30

A zsűri tagjai:
Dr. Závodszky Péter, emeritus professzor, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (elnök)
Dr. Nagy Péter, egyetemi docens, DE
Dr. Simon Tímea, kutató, BBTE Bio- Nanotudományok Interdiszciplináris Kutatóintézete

 • 14.30 Iván Dávid: NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben
 • 14.55 Kiss János: Egyensúlyzavar biomechanikai vizsgálata
 • 15.20 Varga Tamás: Izotópanalitikai módszerek tesztelése triklór-etilén membrán transzport vizsgálatára Pseudomonas putida F1 baktériumban
 • 15.45 Oláh Tamás István: Új belső nyomás-kalibráns tesztelése nagy nyomású gyémántcellás infravörös spektroszkópiai mérésekhez.
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Prósz Aurél, Lőrincz Attila Péter: Fehérje adszorpció vizsgálata optikai és mechanikai elven működő jelölésmentes bioszenzorokkal
 • 17.10 Varsányi István: Patkány agyi metabolizmus térkép készítése [18]FDG radiofarmakon segítségével
 • 17.35 Varga Béla: Antigén-antitest kölcsönhatás tanulmányozása atomerő-mikroszkóppal
 • 18.00 szünet
 • 18.15 Lingvay Mónika: Az elektromos terek kihatásai egyes gombafajok fejlődésére
 • 18.40 Karádi Kristóf Kálmán: Flavinok fotofizikájának vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
 • 19.05 Nyerki Emil, Tóth Tünde: Komplex optoelektronikai rendszer előállítása Rhodobacter sphaeroides bíborbaktériumból kivont reakciócentrum fehérjével

Klasszikus és környezeti fizika
péntek, április 17., 9.00-12.55

A zsűri tagjai:
Dr. Biró Tamás Sándor, tudományos tanácsadó,
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (elnök)
Dr. Pál Károly Ferenc, tudományos főmunkatárs, MTA Atommagkutató Intézet
Dr. Réti Ferenc, tudományos főmunkatárs, BME

 • 9.00 Gerecsei Tamás: Mikroszkopikus cseppekben kialakuló anomális nyomás vizsgálata
 • 9.25 Simon Dávid Szabolcs: Stirling motor működésének számítógépes modellezése
 • 9.50 Brunner Kristóf: Oszcillátor-hálózat kollektív rezgéseinek vizsgálata Green-függvénnyel és numerikus módszerekkel
 • 10.15 Lingvay Dániel: Elektromágneses jelforrások operatív bemérése (helymeghatározása) – könnyen kezelhető, hordozható berendezés
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Pisak-Lukáts Borbála, Farkas Zita-Ágota: Elektromágneses hullámok terjedési sebességének mérése antennakábelekben
 • 11.40 Libor János: A napelem cella rövidzárási áramának vizsgálata a besugárzó fény hullámhosszának függv.-ben
 • 12.05 Ábrahám Ágnes: Mobiltelefonos hangrögzítés megbízhatóságának vizsgálata a második formáns meredekségének meghatározásában
 • 12.30 Nyerki Emil, Tóth Tünde: Festékérzékenyített napelem cellák előállítása és karakterizálása

BBTE George Călugăreanu Terem

Kvantumfizika és térelmélet
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Domokos Péter, osztályvezető, tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (elnök)
Dr. Apagyi Barnabás, egyetemi docens, BME
Dr. Szirmai Gergely, tudományos főmunkatárs, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

 • 10.00 Szőr Zoltán: Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása
 • 10.25 Tulipánt Zoltán: Hadronzápor hatáskeresztmetszetek perturbációszámításon alapuló elmélete
 • 10.50 Riczu Gábor: Héjmodellspektrum az alaptól a szuperdeformált állapotig
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Márián István Gábor: Minimális érzékenység elve
 • 12.10 Laczkó Zoltán Balázs: A peremes Lee-Yang modell teljes megoldása
 • 12.35 Domonkos Márk: Húrevolúció - A húrelmélet evolúciója Einsteintől napjainkig

Optika
csütörtök, április 16., 15.00-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Geszti Tamás, egyetemi tanár, ELTE (elnök)
Dr. Antal Ákos, egyetemi adjunktus, BME
Dr. Borbély Sándor, adjunktus, BBTE
Dr. Dombi Péter, tudományos munkatárs, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

 • 15.00 Héricz Dalma: Vetítő ernyő fejlesztése mobil 3D kivetítő rendszerhez
 • 15.25 Fülep Csilla: Humán látásélesség szimulációjára alkalmas algoritmus fejlesztése
 • 15.50 Nagy Balázs: Légköri fényterjedés vizsgálatok Monte-Carlo szimulációval
 • 16.15 szünet
 • 16.45 Tokodi Levente: Leképező optikát tartalmazó terahertzes sugárforrások analízise
 • 17.10 Varga Dániel: Kromatikus offset vizsgálata szuperrezolúciós lokalizációs mikroszkópiában
 • 17.35 Flender Roland: Polimerekbe készített optikai rácsok kialakulásának időbontott vizsgálata
 • 18.00 Somogyi Anikó: Elektromágneses hullámvezetők vizsgálata a végeselemek módszerével

Komplex rendszerek és hálozatok
péntek, április 17., 9.00-12.55

A zsűri tagjai:
Dr. Boda Dezső, egyetemi docens, Pannon Egyetem (elnök)
Dr. Bende Attila, tudományos kutató, Izotóp és Molekuláris Technológiák Nemzeti Kutatóintézete, Kolozsvár
Dr. Libál András, egyetemi docens, BBTE

 • 9.00 Szörényi Tamás: Csoportosan repülő robotok – Alakzatrepülés
 • 9.25 Rozgonyi Kristóf: Klaszterezettség vizsgálata geoszociális hálózatokon
 • 9.50 Rakovszky Tibor: Rendezetlenség hatása a kvantumos bolyongás topologikus fázisaira
 • 10.15 Fülöp Anikó: Agykérgi interakciók hálózati modellje
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Gilyén András: Egy qubit-es káosz és kapcsolata a komplex dinamikus rendszerekhez
 • 11.40 Janosov Milán: Csoportos üldözési stratégiák
 • 12.05 Deritei Dávid: Biológiai rendszerek modularitásának vizsgálata véletlenszerű Bool-típusú hálózatok segítségével
 • 12.30 Deritei Dávid: Közösségek keresése hálózatokban gráf Voronoj-diagramok segítségével

BBTE Hermann Oberth terem

Részecskefizikai és nukleáris detektorok
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Belgya Tamás, osztályvezető, tudományos főmunkatárs, MTA Izotópkutató Intézet (elnök)
Dr. Kocsonya András, tudományos munkatárs, MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Dr. Paripás Béla, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem

 • 10.00 Fülep Csilla: Új típusú, félvezető alapú fotoelektron-sokszorozók vizsgálata
 • 10.25 Könye Viktor, Stark Ildikó: Kozmikus müonok fluxusának és szögeloszlásának meghatározása a Gran Sasso Laboratóriumban
 • 10.50 Németh  Dániel: Gáztöltésű PET detektor kifejlesztése
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Kapás Kornél: Feltöltődés vizsgálat GEM alapú detektorokon
 • 12.10 Galgóczi Gábor: TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése
 • 12.35 Bátor Péter: Henger alakú NaI szcintillációs kristállyal valamint téglatest alakú NaI szcintillációs kristállyal szerelt detektorok összehasonlítása radiográfiai vizsgálatoknál

Természetes radioaktivitás
csütörtök, április 16., 14.30-17.35

A zsűri tagjai:
Dr. Néda Tamás, egyetemi adjunktus, EMTE (elnök)
Dr. Hámori Krisztián, fizikus, RK TECH kft
Dr. Szabó Katalin Zsuzsanna, tanszéki mérnök, Szent István Egyetem

 • 14.30 Búzás Eszter Bíborka: Borospincék szellőzési viszonyainak nyomjelzése természetes eredetű radonnal
 • 14.55 Hegedüs Dávid: Alfa-bomló izotópok  eloszlásának vizsgálata kőzetcsiszolatokban nyomdetektoros módszerrel
 • 15.20 Bodor  Áron Csaba: Koincidencia-korrekciók számítása gamma-spektroszkópiában
 • 15.45 Kolcsár Helga, Veimberger-Pálfi Noémi: Cigarettafüst belégzéséből származó reális sugárterhelés becslése
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Szántó János: Radonexhaláció akkumulációs módszerrel történő mérésének optimalizálása NORM anyagokra, valamint a mérést zavaró hatások azonosítása és kiküszöbölése
 • 17.10 Bátor Gergő: Szkenner alapú nyomdetektor elemző rendszer összehasonlítása hagyományos optikai mikroszkópos módszerrel

Lézerfizika
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Kroó Norbert, kutató professzor emeritus, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (elnök)
Dr. Kovács Katalin, tudományos kutató, Izotóp és Molekuláris Technológiák Nemzeti Kutatóintézete, Kolozsvár
Dr. Ujhelyi Ferenc, tudományos munkatárs, BME

 • 9.00 Nagy-Csiha Zsuzsanna: Néhány ciklusú alakformált attoszekundumos impulzusok keltése szinkrotron sugárzással
 • 9.25 Krizsán Gergő: Infravörös parametrikus erősítő tervezése THz-es forráshoz
 • 9.50 Tóth Szabolcs: Optikai parametrikus erősítők numerikus modellezése és potenciális alkalmazásuk nagy ismétlési frekvenciájú impulzussorozat erősítésére
 • 10.15 Gulyás Oldal Lénárd: Üvegmagú fotonikus kristályszál diszperziós görbéjének meghatározása spektrális interferometriával
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Kőrös Pál Csaba: Magasharmonikus keltés klasszikus és kvantummechanikai modellje
 • 11.40 Hack Szabolcs: Optikai alagutazás klasszikus és kvantumos dinamikája a fázistéren

BBTE Eugen Stoicovici terem

Folyóvízi felszínformálás
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Gábris Gyula, professzor emeritus, ELTE (ELNÖK)
Dr. Vass Róbert, főiskolai adjunktus, NYF
Dr. Négyesi Gábor, egyetemi adjunktus, DE

 • 10.00 Pecsmány Péter: Felszínalaktani vizsgálatok a Rima-patak Maklár-Szihalom közötti szakaszán / Geomorphological Studies of Rima Creek between Maklár and Szihalom
 • 10.25 Varga Tamás: A Bölcskei-völgy geomorfológiai szintjeinek helyzete és értelmezése a Duna-völgyi szintek összehasonlításával
 • 10.50 Nagy Judit: A Duna vízjárásának és a meder dinamikájának vizsgálata a Duna alsó szakaszán (Sükösd térségében)
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Hajdu István Zoltán: Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán
 • 12.10 Horváth Roland: Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása
 • 12.35 Balogh Márton: Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Hernádon

Alkalmazott meteorológia
csütörtök, április 16., 14.30-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Mika János, egyetemi tanár, EKF (elnök)
Dr. habil. Tar Károly, egyetemi docens, NYF
Dr. Wantuch Ferenc, óraadó oktató, DE

 • 14.30 Göndöcs Júlia: A talajnedvesség kapcsolata a konvektív csapadékképződéssel WRF szimulációk alapján
 • 14.55 Odrobina Kristóf: A planetáris határréteg-magasság napi menetének vizsgálata a Kárpát-medencei térség nyári időszakában különböző időjárási helyzetekben
 • 15.20 Lupták Dóra: A humán komfort előrejelezhetőségének vizsgálata az ECMWF determinisztikus modell felhasználásával
 • 15.45 Kuntár Roland: A keverési diagram módszer alkalmazhatóságának lehetőségei időjárási előrejelző modell alapján
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Bottyán Emese: A magyarországi csapadék forrásrégióinak vizsgálata
 • 17.10 Topál Dániel: Globális változások tükröződése a Kárpát-medence éghajlatában
 • 17.35 Papp István: A városi hősziget időbeli járásának hatótényezői Beregszászban
 • 18.00 Somogyi Tímea: Komplex időjárási tényezők hatása a madarak aktívitására

Antropogén tájformálás
péntek, április 17., 9.00-12.30

A zsűri tagjai:
Dr. Dávid Lóránt Dénes, főiskolai tanár, tanszékvezető, EKF (elnök)
Dr. Poszet Szilárd, egyetemi adjunktus, EMTE
Dr. Baros Zoltán, geográfus, Budapest

 • 9.00 Varga Tamás: A Tiszaroffi árapasztó tározó és szűkebb környezetének tájanalízise geoinformatikai módszerekkel
 • 9.25 Böszörményi Sándor: A fluidum bányászat geomorfológiai következményei Hajdú-Bihar megyében
 • 9.50 Tóth Róbert: Lakóterületet veszélyeztető lejtős tömegmozgások antropogén okainak elemzése Esztergomban
 • 10.15 Tombor Eszter: Az aknaszlatinai sóbányászat és felszíni hatásainak vizsgálata
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Balogh Szabolcs: Montanogén geomorfológiai vizsgálatok a Dunazug-hegység mintaterületein
 • 11.40 Vida Zoltán: Emberek élnek ott, ahol a part szakad…
 • 12.05 Deák Máté, Víg Balázs: A Kulcs-rácalmási magaspart recens felszínfejlődése 

BBTE Lucian Blaga terem

Térképészet és geoinformatika
csütörtök, április 16., 10.00-13.25

A zsűri tagjai:
Dr. Szatmári József, egyetemi docens, SZTE (elnök)
Dr. Takács Bence, egyetemi docens, BME
Dr. Harkányiné Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, SZE

 • 10.00 Szigeti Csaba: Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése
 • 10.25 Kiss Judit: Felmérés a térképjelek használatáról a 4., 5. és 7. osztályos tanulók körében
 • 10.50 Segyevy Dániel Zoltán: Egy elfeledett tudománytörténeti mérföldkő - Magyarország 1:200.000-es méretarányú néprajzi térképe
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Molnár Zsolt: Webes térinformatikai alkalmazások összehasonlítása
 • 12.10 Vellai Viktória: Microsoft Excel bővítményekkel készített térképek összehasonlító elemzése
 • 12.35 Rajka Petra: Barlangi topográfia és GIS kapcsolata az Izbândiş-barlang példáján
 • 13.00 Tamási Kitti: Kárpátalja növényvilágának térképen való feltüntetése

Földfelszínalaktan
csütörtök, április 16., 14.30-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Hevesi Attila, emeritus professzor, ME (elnök)
Dr. Demeter Gábor, tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet
Dr. Poszet Szilárd, egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Ifj. Dr. Viczián István, tudományos munkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

 • 14.30 Kovács Gergő: A Mars vulkanizmusának térinformatikai  elemzése a földi vulkanizmus tükrében
 • 14.55 Várnai Ibolya: Vízmosások statisztikai értékelése az Egri Modellrégióban
 • 15.20 Csorvási Nikolett: A Velencei Gránit geomorfológia vizsgálata
 • 15.45 Szabó Amanda Imola: A csapadékeloszlás lavakásodásra gyakorolt hatásának vizsgálata meteorológiai adatok és műholdképek felhasználásával
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Vereb Viktor: A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése
 • 17.10 Simon Éva-Beáta: A Rozsda-szakadék hátráló eróziójának vizsgálata
 • 17.35 Kalmár Péter: Terepi morfometriai és morfodinamikai vizsgálatok a Keleti-Mecsek  Váraljai-völgy vízgyűjtőjén
 • 18.00 Végh Zsuzsanna: Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza középső szakaszán

Geoinformatika és távérzékelés
péntek, április 17., 9.00-12.30

A zsűri tagjai:
Dr. Pásztor László, tudományos főmunkatárs, MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (elnök)
Dr. Bottyán Zsolt, egyetemi adjunktus, DE
Dr. Ronczyk Levente, egyetemi adjunktus, PTE

 • 9.00 Molnár Gergely: Városklimatológiai karakterisztikák vizsgálata Budapestre Landsat műholdképek alapján
 • 9.25 Dian Csenge: A tömbrehabilitációs program hatásának megjelenése a budapesti IX. kerületi felszínhőmérsékleti mezősorokban
 • 9.50 Szakszon Dávid: A holdi poláris területek megvilágítási viszonyainak vizsgálata
 • 10.15 Fricz Gergely: Marsi vízfolyások eróziójának vizsgálata űrfelvételek alapján
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Kovács Gergő: Csapadék befogadóképesség térképezése távérzékelési módszerekkel városi környezetben
 • 11.40 Gulácsi András: Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított spektrális indexekkel Magyarországon
 • 12.05 Liska Csilla Mariann: Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére 

BBTE Emil Pop terem

Karsztkutatás
csütörtök, április 16., 10.00-13.25

A zsűri tagjai:
Dr. Barta Károly, egyetemi docens, SZTE (elnök)
Dr. Gyuricza György, tudományos főmunkatárs, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Dr. Palcsu László, laboratóriumvezető, fizikus, MTA Atommagkutató Intézet

 • 10.00 Domboróczky Dalma: Mikrokarrok Bükk hegységi mészköveken-összehasonlítás
 • 10.25 Pável Edina: Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésére utaló jegyeinek vizsgálata a Budai termálkarszton
 • 10.50 Kőszegi Zsófia, Lehelvári Tünde: Barlangi monitoring vizsgálatok a József-hegyi-barlangban: következtetések a barlangi és éghajlati folyamatokra
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Csondor Katalin: Bükk-térségi karsztvizek geokémiai vizsgálata különös tekintettel a radionuklidokra, mint természetes nyomjelzőkre
 • 12.10 Miklós Rita: Karsztvíz-domborzati térkép pontosítása vízkémiai vizsgálatok alapján
 • 12.35 Szemes Mátyás, Gárdonyi István: Fedett karsztosodás vizsgálata laboratóriumi körülmények között
 • 13.00 Kinyó Zsolt: Az Aggteleki karszton a felszíni karsztosodás hatása a Retek-ág fejlődésére

Levegőkörnyezet
csütörtök, április 16., 14.30-18.00

A zsűri tagjai:
Dr. Radics Kornélia, elnök, Országos Meteorológiai Szolgálat (elnök)
Pappné Dr. Ferenczi Zita, kutató, Országos Meteorológiai Szolgálat
Dr. Török Zoltán, egyetemi adjunktus, BBTE

 • 14.30 Czelnai Levente: Felhőtlen égbolt infravörös sugárzásának vizsgálata
 • 14.55 Kelemen Tibor: Légköri nukleációs helyzetek meteorológiai hátterének statisztikai vizsgálata
 • 15.20 Ludányi Erika Lilla: Az ózon ülepedésének modellezése városi környezetben
 • 15.45 Kovács Attila: Városi légszennyezettség modellezése a WRF-Chem csatolt előrejelzési és levegőkémiai modellel
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Bozsó István: Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor segítségével
 • 17.10 Keresztes Réka, Egyed Emőke: Troposzférai ózonkoncentráció vizsgálata a Csíki-medencében és társulása a NOx-al, valamint meteorológiai paraméterekkel
 • 17.35 Németh Péter: A szálló por és a troposzférikus ózon egészségkárosító hatásának becslése magyarországi nagyvárosokban

Légkördinamika
péntek, április 17., 9.00-12.55

A zsűri tagjai:
Dr. Geresdi István, egyetemi tanár, PTE (elnök)
Dr. Kovács László, MH Geoinformációs Szolgálat
Dr. Kircsi Andrea, egyetemi adjunktus, DE

 • 9.00 Hérincs Dávid: Trópusi jellegű mediterrán ciklonok vizsgálata
 • 9.25 Mátrai Amarilla: A csapadék előrejelezhetőségének vizsgálata a dunai és a tiszai vízgyűjtőkre vonatkozóan ECMWF ensemble előrejelzések alapján
 • 9.50 Szilágyi Eszter: A parti cirkuláció vizsgálata anticiklonális helyzetben
 • 10.15 Balogh Máté: A Lorenz-féle alacsonyrendű általános légkörzési modell vizsgálata és fizikai reprezentációja
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Allaga Tamás: Szimmetrikus instabilitási helyzetek azonosítása és diagnosztikája a Kárpát-medence térségében
 • 11.40 Szabó Andor: A légköri sekély konvekciós feláramlás vizsgálata és a feláramlási sebesség parametrizálásának fejlesztése vitorlázó-repülőgépes mérések alapján
 • 12.05 Iván Márk: Trópusi ciklonok energiaviszonyai
 • 12.30 Farkas Rita: Mátrixexponenciális számítási módjai a Magnus-módszer alkalmazásához a sekélyvízi egyenletrendszerben

BBTE Vasile Bogrea terem

Fenntartható energetika
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Göőz Lajos, professor emeritus, NYF (elnök)
Dr. Kircsi Andrea, egyetemi adjunktus, DE
Dr. Pálvölgyi Tamás, egyetemi docens, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

 • 10.00 Krámos Dániel: A megújuló energia hasznosítása és hatása a vidéki közösségek fejlesztésében tekintettel a régióképződésre.
 • 10.25 Hrenkó Izsák, Havas Márton: A Nyugat-magyarországi szélturbinák által termelt villamos energia tárolása sűrített levegő segítségével
 • 10.50 Fehér Csaba-Ottó: Biomasszaüzemet Szilágyperecsennek!?
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Miklovicz Tamás: The applicability of combined heat, power and metal extraction at Hungarian geothermal concession areas
 • 12.10 Mózes Tibor: Felmérés az atomenergia társadalmi elfogadottságáról
 • 12.35 Csikós Nándor: Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Környezettudomány földtudományi alkalmazásai
csütörtök, április 16., 14.30-18.00

A zsűri tagjai:
Szakácsné Dr. Földényi Rita, egyetemi docens, PE (elnök)
Dr. Zákányi Balázs, egyetemi tanársegéd, ME
Dr. Vigh Melinda, egyetemi adjunktus, BBTE

 • 14.30 Bodnár Tünde: Gázok okozta szeizmikus anomáliák a Balaton példáján.
 • 14.55 Blumberger Zoltán: A légköri nukleációs esemény térbeli kiterjedése
 • 15.20 Ringer Marianna, Schimek Éva: Egy észak-magyarországi téglagyár fluorleválasztójának környezetásványtani vizsgálata
 • 15.45 Csonka Diána: A csapadék stabil oxigénizotóp-összetételének térbeli korrelációja az Alpokban – következtetések az optimális észlelőhálózat és egy általános térstatisztikai modell kialakítására
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Bednár András: Környezeti minták feltárásának és mérésének optimalizálása azok stroncium-90 aktivitásának meghatározása céljából
 • 17.10 Koczur Szilvia: Fa évgyűrű analízis módszerének ismertetése és alkalmazása: környezetgeokémiai vizsgálatok Ajka városában és környékén
 • 17.35 Sendula Eszter, Páles Mariann: Agyagásványok reaktivitásának vizsgálata szén-dioxiddal telített vízben nagy nyomáson és hőmérsékleten

Környezetföldtan
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Forray Ferenc, egyetemi adjunktus, BBTE (elnök)
Dr. Csiszér Levente, egyetemi adjunktus, BBTE
Dr. Kis Boglárka Mercédesz, kutató, ELTE

 • 9.00 Sendula Eszter: A Szolnoki Homokkő Formáció mint potenciális szén-dioxid rezervoár - petrográfiai vizsgálatok és geokémiai modellszámítások
 • 9.25 Molnár Ákos Máté: Halogenidionok és céziumion szorpciója és migrációja háromértékű kationcserélt bentonitban
 • 9.50 Kovács Eszter Mária: Cézium(I)-ion szorpciójának vizsgálata ritkaföldfém-bentonitokon
 • 10.15 Karlik Máté: Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel Budapest XI. kerületében
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Ringer Marianna: Ásványi differenciáció réti talaj genetikai szintjei között
 • 11.40 Majoros Lívia: Toxikus fémek dúsulásai és azok földtani háttere tokaji-hegységi rekultivált hulladéklerakó-helyeken 

BBTE D. D. Rosca terem

Hidrogeológia
csütörtök, április 16., 10.00-13.00, BBTE főépület

A zsűri tagjai:
Dr. Cserny Tibor, egyetemi docens, NYME (elnök)
Dr. Szőcs Teodóra, osztályvezető, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Dr. Szanyi János, tudományos főmunkatárs, SZTE

 • 10.00 Lovrity Vencel, Bodor Petra: A Boltív-forrás vízhozamának és fizikai, kémiai paramétereinek változása a csapadékesemények és a Duna vízállás függvényében. Értékelés archív adatok és jelenlegi mérések alapján
 • 10.25 Várkonyi Enikő: A Tatárülés-Kunmadarasi földgázmező hidrodinamikai csapdázódási modellje
 • 10.50 Máthé Boglárka: Egy alföldi szelvény menti hőtranszport folyamatok vizsgálata felszín alatti vízáramlások figyelembevételével
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Ilyés Csaba: Általános alakú szorpciós izotermák hatása a szennyezőanyagok migrációjára
 • 12.10 Czinkota Zsuzsanna: Vízvezető képződmények mesterséges kolmatációjának vizsgálata
 • 12.35 Gábor Ibolya: Törékeny éltető víz – avagy Gyergyószárhegy kútvizei

Fizika alszekció előadás
csütörtök, április 16., 18.30-19.20

dr. Horváth Dezső (tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Kozmológia: ősrobbanás és teremtés

Hidrológia és vízminőség elemzés
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Horváth Csaba, egyetemi adjunktus, BBTE (elnök)
Dr. Zsigmond Andrea, egyetemi adjunktus, EMTE
Dr. Clement Adrienne,  egyetemi docens, BME

 • 9.00 Balogh Viktor Dániel: Vizes élőhelyek és a felszín alatti víz kapcsolata a Duna-völgyében
 • 9.25 Bódai Barbara: A szilvásváradi Szalajka-patak forrásmészköveinek vizsgálata a stabilizotópos összetételen alapuló paleohőmérsékleti számítások pontosítása céljából
 • 9.50 Lakatos Orsolya: A Szinva patak vízminőségének vizsgálata
 • 10.15 Juhász Tamara, Ling Erika: Rudabányai meddőminták szekvenciális kioldási vizsgálata / Sequential extraction investigation of waste dams of Rudabánya
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Tokárszki Zoltán László, Fejes László: A Rudabányai-tó vízminőség-változásának térbeli és időbeli vizsgálata
 • 11.40 Fehérváry István: Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán 

EMTE A.303 terem

Ásványtan
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Kónya Péter, tudományos munkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet (elnök)
Dr. Bajnóczy Bernadett, tudományos munkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Dr. Márton István, tudományos munkatárs, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

 • 10.00 Oláh Erika: Exhalációs vasérc genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen
 • 10.25 Váczi Benjámin, Spránitz Tamás: Új magyarországi ásványfajok a Duna pleisztocén kavicsösszletéből és földtani jelentőségük
 • 10.50 Pásztor Domokos: A RedGold ércesedés vizsgálata és összehasonlítása a Woodjam és a Mount Polley ércesedésekkel (Brit Kolumbia, Kanada)
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Lange Thomas Pieter: Szkapolitos amfibolit a Duna pleisztocén hordalékában, Dunavarsányban
 • 12.10 Szabó Dávid, Lovász Anikó: A pécs-vasasi égő széntelepeken képződő ásványok
 • 12.35 Gál Péter: Titán-, nióbium- és tantálásványok a Bagolyhegyi Metariolit Formáció (Bükk) képződményeiben

Magmás kőzettan
csütörtök, április 16., 14.30-17.35

A zsűri tagjai:
Dr. Szakács Sándor, egyetemi docens, EMTE (elnök)
Dr. Falus György, tudományos főmunkatárs, főosztályvezető, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Dr. Gönczy Sándor, egyetemi adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
Dr. Luffi Péter, kutató, Bukaresti Egyetem

 • 14.30 Kovács Zoltán: A Sabar-hegy felsőköpeny eredetű kőzetzárványainak petrográfiai vizsgálata
 • 14.55 Skoda Péter: A Vardar-zóna egy peperites bazalt előfordulásának vizsgálata (Doboj Jug, Bosznia-Hercegovina)
 • 15.20 Taracsák Zoltán: A dinamikus olvadási oszlop modell alkalmazása intrakontinentális bazalt vulkáni területeken
 • 15.45 Zemeny Alíz: A sitkei tufagyűrű vulkanogén fejlődése
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Zagyva Tamás: Vulkanológiai fáciesek és hidrotermás folyamatok jellemzése a Szarvaskői Bazaltban
 • 17.10 Szemerédi Máté: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján

Metamorf és üledékes kőzettan
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Török Kálmán, tudományos főmunkatárs, földtudomány kandidátusa, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (elnök)
Dr. Csámer Árpád, egyetemi adjunktus, DE
Dr. Farkas Izabella, kutató, MOL Budapest

 • 9.00 Biró Máté: Milonitok és kataklázitok szerkezete a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben a kismórágyi kőfejtő és a Radioaktívhulladék-tároló üveghutai telephelyén talált kőzetminták alapján
 • 9.25 Simon István: A Nagy-völgyi (Észak-Börzsöny) kavicsbánya kavicsvizsgálati eredményei
 • 9.50 Mészáros Előd: A Horváthertelend‒1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata
 • 10.15 Bende Attila: A kristályos alaphegység és az alsó-permi üledékes összlet települési viszonyának reambulációja a Máriagyűd-1 fúrásban (Villányi-hegység) ásvány-kőzettani és szerkezetföldtani vizsgálatok alapján
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Walter Heléna: Hidrotermás metaszomatózis nyomai az NWA 2086 CV3 szenes kondrit Ca-Al-gazdag zárványaiban
 • 11.40 Kátai Orsolya Renáta: A parajdi kősóban található fluidumzárványok vizsgálata

EMTE B.301 terem

Felszínközeli geofizika
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Wesztergom Viktor, földtudomány kandidátusa, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (elnök)
Dr. Szalai Sándor, tudományos munkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Dr. Unger Zoltán, egyetemi docens, NYME

 • 10.00 Kovács Réka Lilla: Felső-pannóniai rétegek geometriájának vizsgálata geofizikai adatok alapján az Észak-Hortobágy, Hajdúhát és Nyugat-Nyírség területén
 • 10.25 Lukács Tamás: Vékony rétegek lokalizációja segélygeofizikai NMR szondával
 • 10.50 Tóth Krisztina: Multi-elektródás szelvények paraméterezése a leányvári kőzetkibukkanás példáján
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Zalai Zsófia: Térképezési és szerkezetföldtani megfigyelések a gerecsei Iván halála völgy és a Cser-hát területén geoelektromos módszerekkel
 • 12.10 Szilvási Marcell: A Mecseki kőszén kutathatóságának vizsgálata különböző elrendezésben végzett geoelektromos módszerek segítégével
 • 12.35 Halmágyi Anett: Litokarbonátok fácieselemzése

Mélységi geofizika
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Szarka László, egyetemi tanár, NYME,  MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (elnök)
Dr. Bondár István, kutató, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Dr. Pollner László, MOL Budapest

 • 9.00 Bozóki Tamás: A Föld forgásának hatása a köpenykonvekció numerikus modelljeiben
 • 9.25 Békési Eszter: Földtani információ kinyerése akusztikus képalkotó eljárás segítségével a BAF-2 fúrásban
 • 9.50 Lőrincz Kinga: Spontán szubdukció numerikus megvalósítása a köpenykonvekció globális modelljeiben
 • 10.15 Hegedűs Réka: The results and traps of the archive 2D seismic data reprocessing - Case study, Hungary
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Kalmár Csilla: Kőzetfizikai modellezés permeabilitás meghatározása céljából Stoneley hullámterjedési idők felhasználásával
 • 11.40 Nádasi Endre: Az Irota környékén végzett magnetotellurikus mérések feldolgozása és értelmezése / Data processing and interpretation of magnetotelluric surveying data near Irota (NE Hungary)

EMTE B.302 terem

Földtan
csütörtök, április 16., 14.30-18.00

Dr. Geiger János, egyetemi docens, SZTE (elnök)
Dr. Kercsmár Zsolt, tudományos főmunkatárs, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Dr. Krézsek Csaba, kutató, OMV

14.30 Szilágyi Zsanett, Karancz Szabina: Késő-miocén ősvízrajz Észak-Somogyban 3D szeizmikus adattömb alapján
14.55 Pável Edina: Egy dél-alföldi szénhidrogén kutatási terület térségének neogén, egydimenziós medencefejlődési modellje – esettanulmány
15.20 Nadrai Judit, Budai Soma: Pannóniai abrázió vagy cunami? Egy dunaszentmiklósi konglomerátum szedimentológiája
15.45 Baumgartner Tamás: A Géta-takaró nyírási zónájának kőzettani, mikroszerkezeti és mikrotektonikai vizsgálata Nagybár környékén
16.10 szünet
16.45 Borbás Eszter: Szerkezetföldtani vizsgálatok a Pécsbányai-medencében
17.10 Garaguly István: A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vizsgálata
17.35 Kertész Gréta Titanilla, Szilágyi Lilla Ráchel: Új radiometrikus koradatok a Jászsági-medence negyedidőszaki üledékéből (csak versenyen kívül mutatható be)

Parányőslénytan (mikropaleontológia)
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Magyar Imre, tudományos tanácsadó, szakértő, MOL Budapest (elnök)
Dr. Bosnakoff Mariann, tudományos ügyintéző, MTA–MTM–ELTE
Dr. Szabó Botond, kutató, FUJIKURA  Automotive S.A., Dézs

9.00 Marton Kata: Eocén nagyforaminiferák makro- és mezobioeróziós nyomainak összehasonlító vizsgálata
9.25 Zsiborás Gábor: A pisznicei késő-toarci – aaleni rétegsor foraminifera és mikrofácies vizsgálata
9.50 Csoma Vivien: Szarmata korú ősmaradványok a Puskás Ferenc Stadion területén mélyült BH8. számú fúrás rétegsorából
10.15 Kövecsi Szabolcs Attila: A Berédi Márga Formáció késő eocén kicsi és nagy bentosz foraminifera faunájának paleoökologiai vizsgálata
10.40 szünet
11.15 György Csaba: A Kolozsvári Mészkő Formáció mikrofácieseinek tanulmányozása a Brüll-kilátói feltárás alapján
11.40 Nagy Orsolya Réka: A Sós-patak (Pata-rét) miocén rétegsorának mikropaleontológiai vizsgálata


EMTE épület Aula

Földtudományok alszekció: Geológia és geofizika tagozatok, Környezettudomány tagozatok plenáris előadás
csütörtök, április 16., 9.00-9.45

 • Wanek Ferenc (EMTE): Mit tudott a tudomány az Erdélyi-medence földgázkincséről az 1908-as "véletlen felfedezése" előtt?

Őslénytan
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Kordos László, egyetemi tanár, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, NYME (elnök)
Dr. Hír János, földtudomány kandidátusa, Pásztói Múzeum
Dr. Venczel Márton, tudományos főkutató, Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad

 • 10.00 Striczky Levente: A Somssich-hegy 2-es lelőhely alsó-pleisztocén pelefaunájának taxonómiai és paleoökológiai értékelése
 • 10.25 Segesdi Martin: Az iharkúti késő-kréta (santoni) gerinces koprolitok vizsgálatának első eredményei
 • 10.50 Polonkai Bálint: Paleoökológiai rekonstrukció Budapest környéki felső-badeni Echinodermaták alapján
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Németh Emese: Az északi pocok (Microtus oeconomus) alsó első őrlőfogának morfológiai vizsgálata
 • 12.10 Szűcs Dominika: Kora-jura ammoniteszek vizsgálata egy alaszkai szelvényből (McCarthy formáció, Wrangell-hegység)
 • 12.35 Botka Dániel Bálint: A késői kora-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hegység) Soricidae (Mammalia) faunájának taxonómiai és paleoökológiai értékelése

Régészeti földtan
csütörtök, április 16., 14.30-17.35

A zsűri tagjai:
Dr. Rózsa Péter, tanszékvezető, egyetemi docens, DE (elnök)
Dr. Gherdán Kata, kutató, Pásztói Múzeum
Dr. Nagy István, tudományos szakértő, MOL Budapest

 • 14.30 Kozma Ivett: Az egri Kisasszony temető és a szécsényi köztemető sírkőanyagának összehasonlító vizsgálata
 • 14.55 Obbágy Gabriella: Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai
 • 15.20 Oelberg Ottó: Az ókori Arnissában végzett régészeti célú mágneses geofizikai mérés ismertetése
 • 15.45 Pacskó Vivien: A Sárvíz környékének archeohidrológiai-neotektonikai-környezettörténeti rekonstrukciója lézerszkennelt adatok segítségével
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Konkoly Sándor: Zembech középkori várának lokalizációja
 • 17.10 Filyó Dávid: A szegedi várból származó téglaminták korának meghatározása termolumineszcens vizsgálatok segítségével

BBTE Mikó-kert 57-es terem

Általános társadalomföldrajz
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Kókai Sándor, intézetigazgató, egyetemi magántanár, NYF (elnök)
Dr. Török Ibolya, egyetemi adjunktus, BBTE
Dr. Tátrai Patrik, tudományos főmunkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

 • 10.00 Kóti Tibor: Az oktatás, mint a cigányság integrációjának legfontosabb eszköze Tiszavasvári példáján
 • 10.25 Hohl Zsófia: Nemzetiségi törvény: a kisebbségeknek vagy a többségnek? Tanulmány a hazai németség vizsgálatára alapozva (2001-2011)
 • 10.50 Harsányi Bertalan: A "rossz helyek" térfoglalása
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Egresi Martin: A Földközi-tenger kijáratainak szerepe a XIX.századtól napjainkig
 • 12.10 Tápai Noémi Ágnes: A húsfogyasztás, illetve a vegetarianizmus környezeti hatásainak összehasonlító elemzése
 • 12.35 Bertus Zoltán: A Dél-Dunántúl politikai törésvonalai a parlamenti választások tükrében

Gazdaságföldrajz
csütörtök, április 16., 14.30-18.00

A zsűri tagjai:
Dr. Nagy Gábor, tudományos főmunkatárs,
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (elnök)
Dr. Szilágyi Ferenc, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem
Dr. Tiner Tibor, tudományos főmunkatárs,
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

 • 14.30 Deák Attila: Magyarország és az Európai Unió energiaellátása és -függősége az ezredfordulót követően
 • 14.55 Erdős Aurél: A kabai cukorgyár szerepe és bezárásának hatása a város gazdasági-társadalmi életére
 • 15.20 Hilbert Bálint: Budapest és versenytársainak erőviszonyai a közép-európai térségben
 • 15.45 Kápolnai Zsombor, Takács Kristóf, Takács László: Lokális gazdaságfejlesztés rurális térségekben
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Uhljár Péter: A budapesti agglomerációs közösségi közlekedés hajózási szegmensének komplex vizsgálata
 • 17.10 Lovász Csaba Máté: A hazai dunai kikötők gazdasági jellemzése és hatásuk vizsgálata a Győr-Gönyű kikötő példáján
 • 17.35 Jancsovics Attila: Az egyéni elektromos közlekedés potenciáljai

Népességföldrajz
péntek, április 17., 9.00-12.30

A zsűri tagjai:
Dr. Kovács Csaba, egyetemi adjunktus, BBTE (elnök)
Dr. Csapó Tamás, egyetemi magántanár, főiskolai tanár, NYME
Ekéné Dr. Zamárdi Ilona, nyugalmazott egyetemi docens, DE

 • 9.00 Illés Tamás: Unitáriusok a székelyföldi megyékben - vallásföldrajzi vizsgálat (1850-2011)
 • 9.25 Katkó Zsuzsanna: Magyar és más kelet-európai népcsoportok összehasonlító antropometriai vizsgálata a közöségi hálón közétett képek alapján
 • 9.50 Drotár Nikolett :A perlit bányászat hatása a Hegyköz népesség megtartó erejére
 • 10.15 Farkas Marcell: A törökországi és török ciprióta migránsok térbelisége és társadalmi helyzete az Egyesült Királyságban
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Nemes Viktória: Nemi arányok tér- és időbeli változásának vizsgálata Indiában
 • 11.40 Kriska Olivér: Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben
 • 12.05 Radics Vivien: Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének vizsgálata 

BBTE Mikó-kert Amfiteátrum

Társadalomföldrajz alszekció
Földtudományok alszekció: Természetföldrajz és meteorológia tagozatok
csütörtök, április 16., 9.00-9.45

 • Alszekció nyitóünnepség

Területfejlesztés földrajza
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (elnök)
Dr. Boros Lajos, egyetemi adjunktus, SZTE
Dr. Elekes Tibor, egyetemi docens, ME

 • 10.00 Kelemen Dávid: A versenyképesség vizsgálata és mérésének lehetőségei az Európai Unió régióiban
 • 10.25 Gyurkó Ádám: Erdőterületekre alapuló területfejlesztés vizsgálata a Dél-Mátra vidékén
 • 10.50 Kertész Gergő: Lokális gazdaságok eltérő fejlődési pályán
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Sebestyén Tihamér Tibor: Svájc és Románia területi fejlődése, Lemhény község kitörési lehetősége az együttműködések alapján
 • 12.10 Sebestyén Tihamér Tibor: Biomassza-alapú vidékfejlesztés Kovászna megyében
 • 12.35 Máté Éva: Perforált régiók

Szelíd turizmus
csütörtök, április 16., 14.30-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Kiss Róbert, főállású tanár, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (elnök)
Dr. Pál Viktor, egyetemi adjunktus, SZTE
Dr. Talpas János, egyetemi adjunktus, BBTE

 • 14.30 Ficsór Kitti: A bükkaljai kőkultúrát bemutató tematikus utak összehasonlítása
 • 14.55 Pólin Lénárd: A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése
 • 15.20 Márton Ivett: Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében, Egerszalókon
 • 15.45 Sinka Anita: Agroturizmus Olaszországban és hazánkban
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Iván András: A Rahói járás természeti adottságának idegenforgalmi szempontú értékelése
 • 17.10 Teljesítménytúrák földrajzi, turisztikai vizsgálata honvédségi szervezésű túrák alapján
 • 17.35 Lukács Zsolt: A falusi turizmus lehetőségei a Göcsejben
 • 18.00 Máltesics Péter: A Bakony-Balaton Geopark idegenforgalmi elemeinek vizsgálata, fejlesztési elérhetőségeinek bemutatása hazai és nemzetközi összefüggésben

Turizmusföldrajz
péntek, április 17., 9.00-12.30

A zsűri tagjai:
Dr. Várhelyi Tamás, főiskolai tanár, gazdasági főigazgató, Eszterházy Károly Főiskola (elnök)
Dr. Baranyai Gábor, főiskolai docens, NYME
Siskáné Dr. Szilassi Beáta, egyetemi docens, tanszékvezető, ME

 • 9.00 Vanyúr Blanka, Csébi Márk: Szigetvár turizmusfejlesztésének földrajzi kérdései
 • 9.25 Dombi Krisztina-Enikő: Korunk turizmusának új irányzata: a Couchsurfing
 • 9.50 Keszeg Réka: A magyar diákok "Határtalanul!" programban megvalósuló utazásai a Felvidéken
 • 10.15 Béres Sándor: Nyírvidéki Kisvasút története, személyszállítási és turisztikai fejlesztési lehetőségei
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Horváth Zoltán: Desztinációépítés a Hévíz-Balaton TDM szervezet hatókörében
 • 11.40 Wetzl Viktor: A sörturizmus mint új tematikus turisztikai termék Magyarországon - esélyek és lehetőségek
 • 12.05 Pintér Réka: Egy jellegzetes turisztikai tértípus: a barnamezős területek turisztikai funkcióváltása hazai és nemzetközi példák alapján 

BBTE Mikó-kert 46-os terem

Településfejlesztés földrajza
csütörtök, április 16., 10.00-13.25

A zsűri tagjai:
Dr. G. Fekete Éva, tanszékvezető egyetemi tanár, ME (elnök)
Dr. Egedy Tamás, tudományos főmunkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Dr. Máthé Csongor, egyetemi adjunktus, BBTE

 • 10.00 Fazekas Anett: "A puszta szélén" - Közfoglalkoztatásra épülő fejlesztési kezdeményezések és lehetőségek a Közép-Tiszavidéken, Egyek település példáján
 • 10.25 Csébi Márk: Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
 • 10.50 Vörös-Torma Katalin: A településfejlesztés lehetőségei, korlátai Koroncó példáján
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Simon Bertalan: Településfejlődési lehetőségek belső periférián
 • 12.10 Bende Csaba: Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi Megálló közösségi kert példáján
 • 12.35 Kincses Boglárka: Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján
 • 13.00 Tóth Balázs: A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos on-line és modern közösségi média alapján

Településföldrajz
csütörtök, április 16., 14.30-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Rudl József, nyugalmazott egyetemi docens, PTE (elnök)
Dr. Máthé András, egyetemi adjunktus, BBTE
Dr. Hardi Tamás, tudományos főmunkatárs,
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

 • 14.30 Burai Sarolta: A szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen környékén - Pallag és Bocskaikert példáján
 • 14.55 Salya Nóra: A település és a sport kapcsolatrendszere: Füzesgyarmat példája
 • 15.20 Alföldi Kristóf: A vidéki nagyvárosok eltérő fejlődési pályája a lakáspiaci folyamatok tükrében
 • 15.45 Mikle György: Bábolna és Mezőhegyes majorjainak fejlődése és mai helyzete
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Horváth Csaba: Növekvő népességű majorsági területek Veszprém megyében
 • 17.10 Makra Zsófia: A kihalás szélére sodródott aprófalvak jövője - a Kelet-Mecsek és a Völgység példáján
 • 17.35 Hegedüs Tamás: Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció hatásai Zalaegerszeg példáján
 • 18.00 Kolcsár Ronald András: Zalaegerszeg város zöldterületeinek funkcionális vizsgálata

BBTE D. V. Ionescu terem

Alkalmazott matematika
csütörtök, április 16., 10.00-13.00

A zsűri tagjai:
Dr. Molnár-Sáska Gábor, modellező, Morgan Stanley (elnök)
Dr. Fazekas István, egyetemi tanár, DE
Dr. Bánkuti Gyöngyi, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem

 • 10.00 Szabó Réka: A k-adik leghosszabb rekord határeloszlása véletlen bolyongásokban
 • 10.25 Vadon Viktória: First passage percolation on the Newman-Watts small world model with exponential edge weights
 • 10.50 Gimes Balázs: Gráfparaméterek vizsgálata agygráfokban
 • 11.15 szünet
 • 11.45 Varga Bálint: Agygráfok klaszterezése
 • 12.10 Simon Levente: Valószínűségi gráfok fraktáldimenzió-függvényeinek számítógépes közelítése
 • 12.35 Mester Ágnes, Papp Ingrid-Magdolna, Takács Petra-Renáta: Egy nem megengedett belsőpontos algoritmus új keresési iránnyal

Kombinatorika és geometria
péntek, április 17., 9.00-12.55

A zsűri tagjai:
Dr. Szabó László, egyetemi docens, NYME (elnök)
Dr. G. Horváth Ákos, egyetemi docens, BME
Dr. Friedl Katalin, egyetemi docens, BME

 • 9.00 Rácz Gabriella: Az r-Lah-számok és összegzéseik
 • 9.25 Mészáros András: Új korlátok 3-részes Sperner családokra
 • 9.50 Bodor Bertalan: Kalózok és kincsek
 • 10.15 Lomoschitz Lilla Anna: 2-dimenziós online ládapakolás forgatással téglalap alakú ládák esetén
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Földvári Viktória: A Bezdek-Pach sejtés a síkon
 • 11.40 Bencs Ferenc: Gráfok összefüggő partíciói
 • 12.05 Bencs Ferenc: Gráfok függetlenségi polinomja
 • 12.30 Vrbáski Iván: Újrafelhasznált játékok és az Erdős-Selfridge tétel kiterjesztése a lassított játékokra

Algebra és számelmélet
csütörtök, április 16., 14.30-18.25

A zsűri tagjai:
Dr. Domokos Mátyás, egyetemi tanár, kutatási osztályvezető, CEU, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (elnök)
Dr. Szántó Csaba, egyetemi docens, BBTE
Dr. Iványos Gábor, tudományos tanácsadó, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, ELTE

 • 14.30 Kiss Ferenc: Félcsoportok kongruenciáinak különböző típusú reduktív lezártjai
 • 14.55 Remete László: Binom Thue egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában
 • 15.20 Bodor Bertalan, Kalina Kende: Az Fρώ vektortér reduktjai prímek esetén
 • 15.45 Kalina Kende, Bodor Bertalan: Boole algebrák funkcionális reduktjai
 • 16.10 szünet
 • 16.45 Bodor Bertalan, Kalina Kende: A projektív tér reduktjai
 • 17.10 Kalina Kende, Bodor Bertalan: Az F2∞ vektortér reduktjai
 • 17.35 Ta The Anh: Applications of character sum
 • 18.00 Spir Anita Elvira: McEliece-féle titkosító rendszer 

BBTE Radó Ferenc terem

Analízis és differenciálegyenletek
péntek, április 17., 9.00-12.05

A zsűri tagjai:
Dr. Boros Zoltán, egyetemi docens, DE (elnök)
Dr. Szász Róbert, egyetemi docens, EMTE
Dr. Horváth Zoltán, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

 • 9.00 Tóbiás András József: A klasszikus összhangzattan axiomatikája
 • 9.25 Eszes Dávid Csaba: Hálózaton keresztül vezérelt bizonytalan rendszerek stabilitásának és stabilizálásának vizsgálata
 • 9.50 Bodó Ágnes: Járványterjedés hipergráfokon
 • 10.15 Kolumbán József: Krasznoszelszkij-típusú tételek lokálisan konvex terek Descartes-szorzatán
 • 10.40 szünet
 • 11.15 Vörös-Kiss Anett: A fordított inga dinamikájának vizsgálata a végeselem-módszerrel
 • 11.40 Boldog Péter: Kialakíthat-e nyájimmunitást egy toxoid típusú védőoltás? Egy érdekes járványtani jelenség magyarázata dinamikus modellekkel

Tiberiu Popoviciu terem

Zsűritájékoztató
csütörtök, április 16., 8.15-8.45

Zsűritájékoztató
csütörtök, április 16., 13.45-14.15

Zsűritájékoztató
péntek, április 17., 8.15-8.45

Főzsűri ülése
péntek, április 17., 15.00-17.00