Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Kolozsvári Magyar Diákszövetség

FiFöMa 2015 Eredmények

Fizika
Anyagtudomány 
Asztrofizika
Biofizika
Égi mechanika és csillagászat
Klasszikus és környezeti fizika
Komplex rendszerek és hálozatok
Kvantumfizika és térelmélet
Lézerfizika
Nanoszerkezetek
Nehézion és plazmafizika
Optika
Orvosi fizika
Részecskefizikai és nukleáris detektorok
Szilárdtestfizika
Természetes radioaktivitás
Társadalomföldrajz
Általános társadalomföldrajz 
Gazdaságföldrajz
Népességföldrajz
Szelíd turizmus
Településfejlesztés földrajza
Településföldrajz
Területfejlesztés földrajza
Turizmusföldrajz
Földtudományok
Alkalmazott meteorológia
Antropogén tájformálás
Földfelszínalaktan
Folyóvízi felszínformálás
Geoinformatika és távérzékelés
Karsztkutatás
Légkördinamika
Térképészet és geoinformatika

Fenntartható energetika
Hidrogeológia
Hidrológia és vízminőség elemzés
Környezetföldtan
Környezettudomány földtudományi alkalmazásai
Levegőkörnyezet

Ásványtan
Felszínközeli geofizika
Földtan
Magmás kőzettan
Mélységi geofizika 
Metamorf és üledékes kőzettan
Őslénytan
Parányőslénytan (mikropaleontológia) 
Régészeti földtan
Matematika
Algebra és számelmélet
Alkalmazott matematika
Analízis és differenciálegyenletek 
Kombinatorika és geometria

 


Fizika

Anyagtudomány

 • első Lévay Sára BME Szemcsés anyagok nyírásának modellezése és szimulálása
 • második Máté Mihály ELTE A ragasztószalagok letépésének dinamikája: sebességfüggés és instabilitása
 • különdíj Piros Eszter DE Zajjelenségek vizsgálata alakmemória anyagokban
 • különdíj Vaclavová Kristina KÁROLY EGYETEM Experimental characterization of ultrafine-grained Ti alloys for biomedical use

Asztrofizika

 • első Barna Barnabás SZTE Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák színképében
 • második Dálya Gergely ELTE Pulzáló változócsillagok körüli kísérők felfedezése asztroszeizmológiai módszerekkel
 • különdíj Bécsy Bence ELTE Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai kölcsönhatások vizsgálata
 • különdíj Karsai Szilvia ELTE Kompakt csillagok tömeg-sugár összefüggésenek vizsgálata különböző csillagbelső állapotegyenletek alkalmazása mellett

Biofizika

 • első Iván Dávid BME NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben
 • második Nyerki Emil, Tóth Tünde SZTE Komplex optoelektronikai rendszer előállítása Rhodobacter sphaeroides bíborbaktériumból kivont reakciócentrum fehérjével
 • harmadik Oláh Tamás István ELTE Új belső nyomás-kalibráns tesztelése nagy nyomású gyémántcellás infravörös spektroszkópiai mérésekhez.
 • különdíj Varga Tamás DE Izotópanalitikai módszerek tesztelése triklór-etilén membrán transzport vizsgálatára Pseudomonas putida F1 baktériumban

Égi mechanika és csillagászat

 • első Zsámberger Noémi ELTE Az 5:2 rezonancia dinamikai vizsgálata a Neptunuszon túli tartományban
 • második Bőgner Rebeka, Pintér Sándor ELTE Planck hideg felhők fizikai paramétereinek vizsgálata
 • harmadik Hajdu Tamás, Németh András ELTE Hierarchikus hármas csillagok pályaelemeinek meghatározása és statisztikai vizsgálata a Kepler-mezőben
 • különdíj Kővári Emese ELTE Librálnak-e a rezonáns TNO-k?

Klasszikus és környezeti fizika

 • első Simon Dávid Szabolcs ELTE Stirling motor működésének számítógépes modellezése
 • második Gerecsei Tamás ELTE Mikroszkopikus cseppekben kialakuló anomális nyomás vizsgálata
 • harmadik Nyerki Emil, Tóth Tünde SZTE Festékérzékenyített napelem cellák előállítása és karakterizálása

Komplex rendszerek és hálozatok

 • első Deritei Dávid BBTE Közösségek keresése hálózatokban gráf Voronoj-diagramok segítségével
 • második Gilyén András ELTE Egy qubit-es káosz és kapcsolata a komplex dinamikus rendszerekhez
 • harmadik Szörényi Tamás ELTE Csoportosan repülő robotok – Alakzatrepülés
 • különdíj Janosov Milán ELTE Csoportos üldözési stratégiák

Kvantumfizika és térelmélet

 • első Szőr Zoltán DE Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása
 • második Laczkó Zoltán Balázs ELTE A peremes Lee-Yang modell teljes megoldása
 • különdíj Márián István Gábor DE Minimális érzékenység elve

Lézerfizika

 • első Nagy-Csiha Zsuzsanna PTE Néhány ciklusú alakformált attoszekundumos impulzusok keltése szinkrotron sugárzással
 • második Hack Szabolcs SZTE Optikai alagutazás klasszikus és kvantumos dinamikája a fázistéren
 • különdíj Gulyás Oldal Lénárd SZTE Üvegmagú fotonikus kristályszál diszperziós görbéjének meghatározása spektrális interferometriával

Nanoszerkezetek

 • első Pálinkás András BME Grafén/arany hibrid nanoszerkezetek vizsgálata pásztázó alagútmikroszkópiával
 • második Kovács Áron Dániel ELTE A grafén és a háromrétegű T_3 rácsszerkezetű anyagok Hall-vezetőképessége
 • különdíj Domonkos Mária CSEH MŰSZAKI EGYETEM Structuring of diamond thin films by reactive ion etching

Nehézion és plazmafizika

 • első Kincses Dániel ELTE Bose-Einstein korrelációk mérése nagyenergiás nehézion-ütközésekben
 • második Englert Dávid ELTE Két-részecske korrelációk vizsgálata azonosított pionok, kaonok és protonok segítségével pPb ütközésekben.
 • különdíj Horváth László BME Gyors részecskék által keltett plazmainstabilitások vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon

Optika

 • első Fülep Csilla BME Humán látásélesség szimulációjára alkalmas algoritmus fejlesztése
 • második Héricz Dalma BME Vetítő ernyő fejlesztése mobil 3D kivetítő rendszerhez
 • különdíj Somogyi Anikó SZTE Elektromágneses hullámvezetők vizsgálata a végeselemek módszerével
 • különdíj Flender Roland SZTE Polimerekbe készített optikai rácsok kialakulásának időbontott vizsgálata

Orvosi fizika

 • első Molnár Balázs BME ML-EM képrekonstrukciós algoritmus transzmissziós tomográfiára
 • második Papp Dorottya ELTE CT vizsgálaton alapuló képvezérelt sugárterápia korai stádiumú emlődaganatos betegek parciális emlőbesugárzásánál: automatikus és manuális képfúziós módszerek
 • különdíj Klausz Milán BME Brachyterápiás célú GPU alapú Monte Carlo szoftver fejlesztése

Részecskefizikai és nukleáris detektorok

 • első Galgóczi Gábor ELTE TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése
 • második Könye Viktor, Stark Ildikó ELTE Kozmikus müonok fluxusának és szögeloszlásának meghatározása a Gran Sasso Laboratóriumban
 • különdíj Németh Dániel ELTE Gáztöltésű PET detektor kifejlesztése

Szilárdtestfizika

 • első Tímár Máté BME Kvázi egydimenziós pi-konjugált polimerek alacsony energiás optikai tulajdonságainak vizsgálata
 • második Csóré András BME Molibdén ponthibák vizsgálata szilícium karbidban a sűrűségfunkcionál elmélet segítségével
 • különdíj Gulácsi Balázs BME Kvantum spin-Hall szigetelő kvantált elektromágneses térben

Természetes radioaktivitás

 • első Bátor Gergő PE Szkenner alapú nyomdetektor elemző rendszer összehasonlítása hagyományos optikai mikroszkópos módszerrel
 • második Bodor Áron Csaba ELTE Koincidencia-korrekciók számítása gamma-spektroszkópiában
 • különdíj Szántó János PE Radonexhaláció akkumulációs módszerrel történő mérésének optimalizálása NORM anyagokra, valamint a mérést zavaró hatások azonosítása és kiküszöbölése

Társadalomföldrajz

Általános társadalomföldrajz

 • első Harsányi Bertalan ELTE A "rossz helyek" térfoglalása
 • második Hohl Zsófia ELTE Nemzetiségi törvény: a kisebbségeknek vagy a többségnek? Tanulmány a hazai németség vizsgálatára alapozva (2001-2011)
 • különdíj Tápai Noémi Ágnes PTE A húsfogyasztás, illetve a vegetarianizmus környezeti hatásainak összehasonlító elemzése

Gazdaságföldrajz

 • első Hilbert Bálint ELTE Budapest és versenytársainak erőviszonyai a közép-európai térségben
 • második Uhljár Péter ELTE A budapesti agglomerációs közösségi közlekedés hajózási szegmensének komplex vizsgálata
 • különdíj Deák Attila DE Magyarország és az Európai Unió energiaellátása és -függősége az ezredfordulót követően

Népességföldrajz

 • első Illés Tamás ELTE Unitáriusok a székelyföldi megyékben - vallásföldrajzi vizsgálat (1850-2011)
 • második Radics Vivien SZTE Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének vizsgálata
 • különdíj Kriska Olivér SZTE Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben
 • különdíj Farkas Marcell PTE A törökországi és török ciprióta migránsok térbelisége és társadalmi helyzete az Egyesült Királyságban

Szelíd turizmus

 • első Iván András II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI FŐISKOLA A Rahói járás természeti adottságának idegenforgalmi szempontú értékelése
 • második Pólin Lénárd DE A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése
 • különdíj Márton Ivett EKF Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében, Egerszalókon
 • különdíj Fodor Elek NYF Teljesítménytúrák földrajzi, turisztikai vizsgálata honvédségi szervezésű túrák alapján

Településfejlesztés földrajza

 • első Kincses Boglárka SZTE Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján
 • második Bende Csaba SZTE Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi Megálló közösségi kert példáján
 • különdíj Fazekas Anett DE "A puszta szélén" - Közfoglalkoztatásra épülő fejlesztési kezdeményezések és lehetőségek a Közép-Tiszavidéken, Egyek település példáján
 • különdíj Tóth Balázs SZTE A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos on-line és modern közösségi média alapján

Településföldrajz

 • első Burai Sarolta DE A szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen környékén - Pallag és Bocskaikert példáján
 • második Hegedüs Tamás SZTE Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció hatásai Zalaegerszeg példáján
 • harmadik Horváth Csaba NYME Növekvő népességű majorsági területek Veszprém megyében

Területfejlesztés földrajza

 • első Máté Éva PTE Perforált régiók
 • második Sebestyén Tihamér Tibor BBTE Biomassza-alapú vidékfejlesztés Kovászna megyében
 • különdíj Kelemen Dávid DE A versenyképesség vizsgálata és mérésének lehetőségei az Európai Unió régióiban

Turizmusföldrajz

 • első Horváth Zoltán PTE Desztinációépítés a Hévíz-Balaton TDM szervezet hatókörében
 • második Csébi Márk, Vanyúr Blanka ELTE Szigetvár turizmusfejlesztésének földrajzi kérdései
 • harmadik Dombi Krisztina-Enikő BBTE Korunk turizmusának új irányzata: a Couchsurfing
 • különdíj Wetzl Viktor PTE A sörturizmus mint új tematikus turisztikai termék Magyarországon - esélyek és lehetőségek

Földtudományok

Alkalmazott meteorológia

 • első Bottyán Emese ELTE A magyarországi csapadék forrásrégióinak vizsgálata
 • második Lupták Dóra ELTE A humán komfort előrejelezhetőségének vizsgálata az ECMWF determinisztikus modell felhasználásával
 • harmadik Kuntár Roland ELTE A keverési diagram módszer alkalmazhatóságának lehetőségei időjárási előrejelző modell alapján

Antropogén tájformálás

 • első Tombor Eszter ELTE Az aknaszlatinai sóbányászat és felszíni hatásainak vizsgálata
 • második Böszörményi Sándor DE A fluidum bányászat geomorfológiai következményei Hajdú-Bihar megyében
 • különdíj Tóth Róbert ELTE Lakóterületet veszélyeztető lejtős tömegmozgások antropogén okainak elemzése Esztergomban

Földfelszínalaktan

 • első Vereb Viktor ELTE A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése
 • második Csorvási Nikolett ELTE A Velencei Gránit geomorfológia vizsgálata
 • harmadik Kalmár Péter PTE Terepi morfometriai és morfodinamikai vizsgálatok a Keleti-Mecsek  Váraljai-völgy vízgyűjtőjén
 • különdíj Végh Zsuzsanna SZTE Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza középső szakaszán

Folyóvízi felszínformálás

 • első Horváth Roland SZTE Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása
 • második Balogh Márton SZTE Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Hernádon
 • különdíj Hajdu István Zoltán SZTE Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán

Geoinformatika és távérzékelés

 • első Liska Csilla Mariann SZTE Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére
 • második Molnár Gergely ELTE Városklimatológiai karakterisztikák vizsgálata Budapestre Landsat műholdképek alapján
 • különdíj Gulácsi András SZTE Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított spektrális indexekkel Magyarországon
 • különdíj Dian Csenge ELTE A tömbrehabilitációs program hatásának megjelenése a budapesti IX. kerületi felszínhőmérsékleti mezősorokban

Karsztkutatás

 • első Csondor Katalin ELTE Bükk-térségi karsztvizek geokémiai vizsgálata különös tekintettel a radionuklidokra, mint természetes nyomjelzőkre
 • második Pável Edina ELTE Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésére utaló jegyeinek vizsgálata a Budai termálkarszton
 • különdíj Miklós Rita ME Karsztvíz-domborzati térkép pontosítása vízkémiai vizsgálatok alapján

Légkördinamika

 • első Allaga Tamás ELTE Szimmetrikus instabilitási helyzetek azonosítása és diagnosztikája a Kárpát-medence térségében
 • második Farkas Rita ELTE Mátrixexponenciális számítási módjai a Magnus-módszer alkalmazásához a sekélyvízi egyenletrendszerben
 • harmadik Balogh Máté ELTE A Lorenz-féle alacsonyrendű általános légkörzési modell vizsgálata és fizikai reprezentációja
 • különdíj Szabó Andor ELTE A légköri sekély konvekciós feláramlás vizsgálata és a feláramlási sebesség parametrizálásának fejlesztése vitorlázó-repülőgépes mérések alapján

Térképészet és geoinformatika

 • első Segyevy Dániel Zoltán ELTE Egy elfeledett tudománytörténeti mérföldkő - Magyarország 1:200.000-es méretarányú néprajzi térképe
 • második Szigeti Csaba ELTE Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése
 • különdíj Vellai Viktória ELTE Microsoft Excel bővítményekkel készített térképek összehasonlító elemzése

Fenntartható energetika

 • első Havas Márton, Hrenkó Izsák ELTE A Nyugat-magyarországi szélturbinák által termelt villamos energia tárolása sűrített levegő segítségével
 • második Miklovicz Tamás ME The applicability of combined heat, power and metal extraction at Hungarian geothermal concession areas
 • különdíj Csikós Nándor SZTE Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Hidrogeológia

 • első Várkonyi Enikő ELTE A Tatárülés-Kunmadarasi földgázmező hidrodinamikai csapdázódási modellje
 • második Czinkota Zsuzsanna ME Vízvezető képződmények mesterséges kolmatációjának vizsgálata
 • különdíj Máthé Boglárka ELTE Egy alföldi szelvény menti hőtranszport folyamatok vizsgálata felszín alatti vízáramlások figyelembevételével

Hidrológia és vízminőség elemzés

 • első Bódai Barbara ELTE A szilvásváradi Szalajka-patak forrásmészköveinek vizsgálata a stabilizotópos összetételen alapuló paleohőmérsékleti számítások pontosítása céljából
 • második Fehérváry István SZTE Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán
 • különdíj Balogh Viktor Dániel ELTE Vizes élőhelyek és a felszín alatti víz kapcsolata a Duna-völgyében

Környezetföldtan

 • első Sendula Eszter ELTE A Szolnoki Homokkő Formáció mint potenciális szén-dioxid rezervoár - petrográfiai vizsgálatok és geokémiai modellszámítások
 • második Majoros Lívia ME Toxikus fémek dúsulásai és azok földtani háttere tokaji-hegységi rekultivált hulladéklerakó-helyeken
 • különdíj Molnár Ákos Máté DE Halogenidionok és céziumion szorpciója és migrációja háromértékű kationcserélt bentonitban

Környezettudomány földtudományi alkalmazásai

 • első Páles Mariann, Sendula Eszter ELTE Agyagásványok reaktivitásának vizsgálata szén-dioxiddal telített vízben nagy nyomáson és hőmérsékleten
 • második Blumberger Zoltán ELTE A légköri nukleációs esemény térbeli kiterjedése
 • különdíj Koczur Szilvia ELTE Fa évgyűrű analízis módszerének ismertetése és alkalmazása: környezetgeokémiai vizsgálatok Ajka városában és környékén
 • különdíj Bednár András PE Környezeti minták feltárásának és mérésének optimalizálása azok stroncium-90 aktivitásának meghatározása céljából

Levegőkörnyezet

 • első Bozsó István ELTE Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor segítségével
 • második Czelnai Levente ELTE Felhőtlen égbolt infravörös sugárzásának vizsgálata
 • különdíj Kelemen Tibor ELTE Légköri nukleációs helyzetek meteorológiai hátterének statisztikai vizsgálata
 • különdíj Ludányi Erika Lilla ELTE Az ózon ülepedésének modellezése városi környezetben

Ásványtan

 • első Váczi Benjámin, Spránitz Tamás ELTE Új magyarországi ásványfajok a Duna pleisztocén kavicsösszletéből és földtani jelentőségük
 • második Oláh Erika ELTE Exhalációs vasérc genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen
 • különdíj Pásztor Domokos ELTE A RedGold ércesedés vizsgálata és összehasonlítása a Woodjam és a Mount Polley ércesedésekkel (Brit Kolumbia, Kanada)

Felszínközeli geofizika

 • első Lukács Tamás ELTE Vékony rétegek lokalizációja segélygeofizikai NMR szondával
 • második Zalai Zsófia ELTE Térképezési és szerkezetföldtani megfigyelések a gerecsei Iván halála völgy és a Cser-hát területén geoelektromos módszerekkel
 • különdíj Halmágyi Anett ME Litokarbonátok fácieselemzése

Földtan

 • első Garaguly István SZTE A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vizsgálata
 • második Karancz Szabina, Szilágyi Zsanett ELTE Késő-miocén ősvízrajz Észak-Somogyban 3D szeizmikus adattömb alapján
 • különdíj Budai Soma, Nadrai Judit ELTE Pannóniai abrázió vagy cunami? Egy dunaszentmiklósi konglomerátum szedimentológiája

Magmás kőzettan

 • első Taracsák Zoltán ELTE A dinamikus olvadási oszlop modell alkalmazása intrakontinentális bazalt vulkáni területeken
 • második Zemeny Alíz ELTE A sitkei tufagyűrű vulkanogén fejlődése
 • különdíj Zagyva Tamás ELTE Vulkanológiai fáciesek és hidrotermás folyamatok jellemzése a Szarvaskői Bazaltban

Mélységi geofizika

 • első Bozóki Tamás ELTE A Föld forgásának hatása a köpenykonvekció numerikus modelljeiben
 • második Kalmár Csilla ME Kőzetfizikai modellezés permeabilitás meghatározása céljából Stoneley hullámterjedési idők felhasználásával
 • különdíj Békési Eszter ELTE Földtani információ kinyerése akusztikus képalkotó eljárás segítségével a BAF-2 fúrásban

Metamorf és üledékes kőzettan

 • első Kátai Orsolya Renáta ELTE A parajdi kősóban található fluidumzárványok vizsgálata
 • második Simon István ELTE A Nagy-völgyi (Észak-Börzsöny) kavicsbánya kavicsvizsgálati eredményei
 • különdíj Mészáros Előd SZTE A Horváthertelend‒1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata

Őslénytan

 • első Segesdi Martin ELTE Az iharkúti késő-kréta (santoni) gerinces koprolitok vizsgálatának első eredményei
 • második Polonkai Bálint ELTE Paleoökológiai rekonstrukció Budapest környéki felső-badeni Echinodermaták alapján
 • különdíj Szűcs Dominika ELTE Kora-jura ammoniteszek vizsgálata egy alaszkai szelvényből (McCarthy formáció, Wrangell-hegység)

Parányőslénytan (mikropaleontológia)

 • első Zsiborás Gábor ELTE A pisznicei késő-toarci – aaleni rétegsor foraminifera és mikrofácies vizsgálata
 • második Nagy Orsolya Réka BBTE A Sós-patak (Pata-rét) miocén rétegsorának mikropaleontológiai vizsgálata
 • különdíj György Csaba BBTE A Kolozsvári Mészkő Formáció mikrofácieseinek tanulmányozása a Brüll-kilátói feltárás alapján

Régészeti földtan

 • első Pacskó Vivien ELTE A Sárvíz környékének archeohidrológiai-neotektonikai-környezettörténeti rekonstrukciója lézerszkennelt adatok segítségével
 • második Obbágy Gabriella ELTE Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai
 • különdíj Konkoly Sándor PTE Zembech középkori várának lokalizációja

Matematika

Algebra és számelmélet

 • első Bodor Bertalan, Kalina Kende ELTE Az Fρώ vektortér reduktjai prímek esetén
 • második Remete László DE Binom Thue egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában
 • harmadik Ta The Anh ELTE Applications of character sum
 • különdíj Bodor Bertalan, Kalina Kende ELTE Boole algebrák funkcionális reduktjai

Alkalmazott matematika

 • különdíj Vadon Viktória BME First passage percolation on the Newman-Watts small world model with exponential edge weights
 • második Szabó Réka BME A k-adik leghosszabb rekord határeloszlása véletlen bolyongásokban
 • második Mester Ágnes, Papp Ingrid-Magdolna,Takács Petra-Renáta  BBTE Egy nem megengedett belsőpontos algoritmus új keresési iránnyal

Analízis és differenciálegyenletek

 • első Eszes Dávid Csaba BME Hálózaton keresztül vezérelt bizonytalan rendszerek stabilitásának és stabilizálásának vizsgálata
 • második Boldog Péter SZTE Kialakíthat-e nyájimmunitást egy toxoid típusú védőoltás? Egy érdekes járványtani jelenség magyarázata dinamikus modellekkel
 • különdíj Kolumbán József BBTE Krasznoszelszkij-típusú tételek lokálisan konvex terek Descartes-szorzatán

Kombinatorika és geometria

 • első Mészáros András ELTE Új korlátok 3-részes Sperner családokra
 • második Bencs Ferenc ELTE Gráfok függetlenségi polinomja
 • harmadik Földvári Viktória ELTE A Bezdek-Pach sejtés a síkon
 • különdíj Bencs Ferenc ELTE Gráfok összefüggő partíciói