Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Kolozsvári Magyar Diákszövetség

Információk

Általános tájékoztató

A konferenciára nevezett 339 dolgozatot 50 db, 6-10 főt számláló koherens tagozatba soroltuk. Tagozatonként egy elnökből és két zsűritagból álló bizottság végzi az értékelést, néhány szakmailag indokolt esetben egy negyedik zsűritag ot is felkérünk. A zsűrik fő feladata  a tagozat dolgozatainak rangsorolása a dolgozatokra és az előadásokra adott pontszámok alapján. A minősítés, azaz a pontszámok kiosztása előre megadott szempontok alapján történik. Annak érdekében, hogy az értékelés egységes legyen, a FiFöMa Szekcióban az a hagyomány alakult ki, hogy a két zsűritag külön-külön elolvassa a tagozat összes dolgozatát, tehát a zsűri két tagja egyben a bíráló is. A tagozati ülések lezárultával a zsűritagok feladata véget is ért. A zsűrielnökök számára még hátravan a díjak elosztását végző Zsűrielnökök ülése, amelyet az összes tagozati ülés lezárását követően tartunk. A zsűrik által előzőleg felállított sorrend alapján itt dől el a helyezések és a különdíjak sorsa.


A zsűritagokra vonatkozó általános „illemszabályokat” a Szekciónkban rendszeresített TDK etikett -ben foglaltuk össze, kérjük a dokumentum áttanulmányozását.

Fő feladatok

 • Belépés az online rendszerbe (emailben küldött meghívó alapján)
 • A dolgozatok letöltése, áttanulmányozása
 • Tagok számára: értékelő lapok kitöltése (az OTDT online rendszerében érhetőek el). A bírálatok szövegét a versenyzők előzetesen megkapják.
 • Előadások értékelése
 • Pontozás, jegyzőkönyv kitöltése
 • Sorrend felállítása (NEM díjazás! Azt a zsűrielnökök ülése végzi.)
 • Elnökök számára: részvétel a Zsűrielnökök ülésén
 • Az írásbeli bírálatok elkészítésének határideje: 2015. április 8.

A dolgozat értékelése

 • Szakmai visszacsatolás a diák munkájáról: erények, gyengeségek, továbbfejlesztési lehetőségek

Az előadás értékelése

 • Nem előre kiadott kérdésekkel a szakmai felkészültség lemérése
 • Szakmai indoklás minden résztvevőnek, mi volt az előnyös és hátrányos vonása, javaslat a további kutatásokhoz

Pontozás

Egy dolgozat összpontszáma a két zsűritag írásbeli bírálati pontjából (2×15 p), valamint a zsűritagok és az elnök szóbeli teljesítményre adott pontjából (3×10 p) adódik össze. Az elérhető maximális pontszám 60 pont. Bizonyos esetekben a zsűri kiegészül egy negyedik taggal. A negyedik zsűritag csak az előadást pontozza, a dolgozatokat nem. A négytagú zsűri által az előadásra adott pontszámot normálni kell úgy, hogy a maximum elérhető pontszám ebben az esetben is 30 p legyen.

Díjazás

A felállított rangsor mellett a zsűrik javaslatot tesznek a kiosztandó különdíjakra és dicséretekre. A helyezések a Zsűrielnökök ülésén dőlnek el az előzőleg felállított sorrend alapján, figyelembe véve az OTDT azon szabályát, miszerint a Szekcióban bemutatásra kerülő összes dolgozat 1/3-a kaphat helyezést, első helyezésből pedig csak egy darab osztható ki tagozatonként. Kisebb (6-7 fő) létszámú tagozatokban indokolt esetben elérheti, de nem haladhatja meg az 50%-ot a kiosztott helyezések aránya. Az összes díjazottak száma ne haladja meg a Szekcióban résztvevők 50%-át.

 • I. II. III. helyezés
 • Különdíj(ak)
 • Dicséret