MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

Felvételizőknek

Iratkozni az alábbi linken lehet: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Intézetünk alapos és egyben sokoldalú képzést biztosít a kötelező és a választható tantárgyakon keresztül, melyek átfogó képet adnak mind a fizika, mind pedig a többi természettudomány legújabb eredményeiről és alkalmazási lehetőségeiről. A fizika informatika szakos hallgatók az informatika szakos hallgatókkal közös oktatásban több mint 10 informatika szaktantárgyat is felvehetnek.

A korszerűen felszerelt diák- és a kutatólaboratóriumokban a diákjaink elvégezhetik az előadásokon és szemináriumokon megismert tananyag elsajátításához szükséges kísérleteket és ugyanakkor megismerkedhetnek a legújabb kutatási módszerekkel, berendezésekkel is.

Az alapszakok végzettjei mesteri és doktori képzésben egészíthetik ki és tökéletesíthetik tanulmányaikat.

A 2020 szeptemberi felvételin a magyar tannyelvű szakjainkon összesen 5 tandíjmentes és 43 tandíjas helyet hírdetünk meg.

A Fizika karon a következő képzési ágakban és szakokon biztosítunk képzést:

Fizika képzési ág:

Alkalmazott mérnöki tudományok képzési ág

A koronavírus helyzetre való tekintettel az idei felvételi az alábbiak szerint módosul:

  • a licensz szintű felvételi új naptár szerint történik, figyelembe véve az érettségi vizsga időpontját
  • a beiratkozás és a helyek visszaigazolása online történik
  • a felvételi kritériumok módosulnak, az idén nem lesz felvételi vizsgateszt, helyette a jelentkezőket az érettségi jegyük alapján rangsoroljuk, amit a jelenkezők választhatják a következőképpen
    • az érettségi átlag választása esetén: felvételi jegy = érettségi átlag - 0.5
    • fizika, matematika vagy informatika érettségi jegy választása esetén: felvételi jegy = érettségi jegy a választott tantárgyból
  • a középiskolás tantárgyversenyekkel, vagy az Augustin Maior fizikaversennyel való bejutás kritériumai nem változnak
  • licensz diplomával már rendelkező, második diploma megszerzése érdekében való iratkozás esetén sem tartunk felvételi vizsgatesztet.

A felvételire beiratkozottak több szakirányt és szakot is bejelölhetnek. A rangsorolás, a szakirányon belül, a felvételi (bejutási) jegy alapján történik (figyelembe véve a bejelölt szakok sorrendjét). Amennyiben a felvételiző kevesebb szakirányra és szakra jelentkezik mint ahány a Fizika kar ajánlatában található és a kiírt helyek beteltek, a jelentkező nem nyerhet felvételt.

További részletek román nyelven elérhetők az alábbi dokumentumokban:

Pedagógiai modul a tanári pályára készülőknek

A Tanárképző Intézet pszichopedagógiai képzésére való beiratkozásra az egyetemi felvételivel egy időben (júliusi és szeptemberi felvételi időszak), a Tanárképző Intézet székhelyén (Calea Moților 11) kerül sor. A jelentkezők pszichopedagógiai képzésére való beiratkozása egy motivációs esszé alapján készített interjú során történik. Ezzel kapcsolatban további részletek a BBTE weboldalán olvashatók.

Felvételi a mesteri és doktori képzésre

A mesteri és doktori képzésről bővebb tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségeket ismertető oldalunkon találsz.

Olvasd el, mit írnak rólunk volt diákjaink »

Olvasd el, mit ír rólunk a sajtó »