MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

Bemutatkozás

A kolozsvári Magyar Fizika Intézet a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának önálló intézete, a 2012-es megalakulásáig magyar tannyelvű vonalként müködött. A legmagasabb igényeknek eleget téve, egyetemi szintű magyar nyelvű fizikusképzést szervez és biztosít.

Jelenleg, intézetünk és az oktatás az európai egyetemi oktatás elvárásait szabályozó Bologna-i rendszer szerint müködik. A magyar nyelvű alapkézéseink a FIZIKA képzési szakterületen: FIZIKA, ORVOSI FIZIKA és FIZIKA INFORMATIKA  akkreditált szakirányok (6 féléves képzések), valamint a ALKALMAZOTT MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK képzési szakterületen: MÉRNÖKI FIZIKA akkreditált szakirány (8 féléves képzés).

A végzős hallgatók, magyar-, román- vagy angol nyelven történő, 3 félév elméleti- és 1 félév gyakorlati oktatásból öszetett mesteri képzésen, illetve 3 év doktori képzésen egészíthetik ki és tökéletesíthetik tanulmányaikat.

A munkaerőpiac követelményeivel összhangban összeállított tantervek révén alapos és egyben sokoldalú képzést kínálunk a kötelező és a választható tantárgyakon keresztül, egyúttal átfogó képet adva a tudomány legújabb eredményeiről.

Végzettjeinket bárhol a világon örömmel fogadják a nálunk szerzett alapos tudás és színvonalas képzés miatt. A fizikusi, a számítógépes fizikusi, orvosi fizikusi vagy mérnök fizikusi diplomák karöltve a megszerzett elméleti, gyakorlati, technikai és informatikai tudással, illetve a problémamegoldó vagy modellalkotó képességgel, bármilyen kaput megnyitnak végzőseink számára.

A különböző oktatási szinteken elsajátítható képességek és ismeretek színes és széles skálát fednek le, alaposan felkészítve a hallgatókat helytállásra egyrészt a modern kutatásban, az iparban és az egészségügyben, de ugyanakkor az iskolai vagy egyetemi oktatásban való részvételre is.

A Fizika kar kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákjai számára kutatási-, érdem- és/vagy tanulmányi ösztöndíjakat biztosít, az Erasmus nemzetközi hallgatói program keretén belül pedig lehetőség van áthallgatásra számos neves európai egyetemre.

A kiemelkedően tudományos érdeklődésű magyar diákok tehetségét és munkáját, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) égisze alatt müködő, magyar nyelvű Fizika Szakkollégium gondozza és támogatja. Minden szakkollégista tudományos munkát végez egy-egy tutor tudományos irányításával, így elsajátítja egy szűkebb tudományterületen alkalmazott módszereket, megismerkedik a szakirodalommal, a szakirodalomban való tájékozódással, saját tudományos eredményeit egyrészt a kollégistáknak, másrészt a tágabb tudományos közösségnek is bemutatja konferenciákon való részvétel, illetve szakmai publikáció útján.A szakkollégium működése a kéthetenkénti előadással és azt követő beszélgetéssel egybekötött találkozásokon alapszik. Az előadásokat hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek kutatói-tanárai tartják.

A fizikus diákok életében fontos szerepet játszik a KMDSZ szakosztályként működő Kolozsvári Fizikus Klub (KFK). Ennek keretében a diákok maguknak és középiskolás társaiknak szerveznek tartalmas programokat.