MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

Munkatársak

Dr. Nagy László
egyetemi tanár, rektorhelyettes
206 (kedd: 10.00 - 12.00)
+40.264.405300 / 5107
lnagyphys.ubbcluj.ro
http://www.phys.ubbcluj.ro/~lnagy
Atomi ütközések elméleti vizsgálata
Dr. Néda Zoltán
egyetemi tanár, az MTA külső tagja
203 (szerda: 16.00 - 18.00)
+40.264.405300 / 5156
znedaphys.ubbcluj.ro
http://www.phys.ubbcluj.ro/~zneda
Komplex rendszerek, statisztikus fizikai problémák
Dr. Járai-Szabó Ferenc
egyetemi adjunktus, intézetvezető
213 (kedd: 12.00 - 14.00)
+40.264.405300 / 5185
ferenc.jaraiphys.ubbcluj.ro
http://atom.ubbcluj.ro/jferenc
Komplex rendszerek és atomi ütközések számítógépes modellezése
Dr. Simon Alpár
egyetemi docens, dékánhelyettes
134/135/136 (szerda: 10.00 - 12.00)
+40.264.405300 / 5175
alpar.simonphys.ubbcluj.ro
http://www.phys.ubbcluj.ro/~alpar.simon
Gázkisülések fizikája, komplex rendszerek
Dr. Borbély Sándor
egyetemi adjunktus
213 (hétfő: 12.00 - 14.00)
+40.264.405300 / 5185
sandor.borbelyphys.ubbcluj.ro
http://sandorborbely.ro
Lézer-indukált atomi folyamatok elméleti vizsgálata
Dr. Lázár Zsolt
egyetemi adjunktus
203 (hétfő: 12.00 - 14.00)
+40.264.405300 / 5156
zsolt.lazarphys.ubbcluj.ro
Elméleti fizika, hálózat-elmélet, biológiai jelek elemzése
Dr. Nagy Katalin
egyetemi adjunktus
213 (szerda: 13.00 - 15.00)
+40.264.405300 / 5185
katalin.nagyphys.ubbcluj.ro
http://atom.ubbcluj.ro/katalin
Atomi ütközések, interferenciajelenségek vizsgálata
Dr. Sándor Bulcsú
egyetemi adjunktus
225 (szerda: 14.00-16.00)
+40.264.405300 / 5148
bulcsu.sandorphys.ubbcluj.ro
http://phys.ubbcluj.ro/~bulcsu.sandor
Komplex dinamikai rendszerek, számítógépes fizika
Dr. Sárközi Zsuzsa
egyetemi adjunktus
203 (szerda: 11.00 - 13.00)
+40.264.405300 / 5156
susana.sarkoziphys.ubbcluj.ro
Mechanika, hőtan, anyagtudomány
Dr. Tunyagi Arthur
egyetemi adjunktus
S2 (csütörtök: 10.00 - 12.00)
 
arthur.tunyagiphys.ubbcluj.ro
 
 
Dr. Kovács Zoltán
egyetemi docens
Egyetem (Universității) tér 7 szám,
14-es szoba
+40.723.317347
kovzoli7yahoo.com
fizika, pszichológia, pedagógia, tanárképzés, szakmódszertan
Dr. Darabont Sándor
nyugdíjas egyetemi tanár
203
daalphys.ubbcluj.ro
Szilárdtestfizika, nanoszerkezetek
Dr. Néda Árpád
nyugdíjas egyetemi előadótanár
203
anedaphys.ubbcluj.ro
 
Dr. Karácsony János
nyugdíjas egyetemi adjunktus
204
csonyiphys.ubbcluj.ro
Plazmafizika és optika
Máthé Enikő
titkárnő
134
+40.264.405300 / 5176
eniko.mathephys.ubbcluj.ro
Dr. Ercsey-Ravasz Mária Magdolna
kutató
225
+40.264.405300 / 5148
ercsey.ravaszphys.ubbcluj.ro
http://sirius.phys.ubbcluj.ro:33380/ercsey-ravasz/
Optimizációs feladatok, analóg számítógépek, nemlineáris dinamika és tranziens káosz,  hálózattudomány, az agy funkcionális területeinek hálózata
Dr. Sumi Róbert
kutató
225
+40.264.405300 / 5148
robert.sumiphys.ubbcluj.ro
Optimalizációs módszerek, sztochasztikus differenciálegyenletek, hálózatok
Dr. Tóth István
kutató
213
+40.264.405300 / 5185
istvan.tothphys.ubbcluj.ro
Töltött részecske által indukált atomi folyamatok vizsgálata

Régebben oktató kollegáink (1989 után):

 • Dr. Gábos Zoltán 
 • Dr. Buzás Gábor 
 • Dr. Farkas Anna
 • Dr. Filep Emőd
 • Dr. Galiger Éva
 • Dr. Hantz Péter
 • Dr. Koch Ferenc 
 • Dr. Kenéz Lajos
 • Dr. Lindenmaier József
 • Dr. Pál Péter
 • Dr. Puskás Ferenc