MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

Idén is várjuk a szakkolisokat!

A Fizika Szakkollégium a kiemelkedően tudományos érdeklődésű diákok munkáját elősegítő és összefogó struktúra, amely a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) részeként működik. Célja a tehetséggondozás, a tudomány magas színvonalú művelésének támogatása, a tudományos gondolkodás megszerettetése.

Szakkollégista lehet minden olyan, a BBTE Fizika Karán, magyar vonalon beiskolázott hallgató, akinek az előző évi tanulmányi átlaga 7.50-en felüli. Ösztöndíjat pontozás alapján nyerhetnek a hallgatók, a tanulmányi átlag, a szakmai önéletrajzban szereplő adatok, interjú és az esetleges előző évi szakkollégiumi tevékenység alapján. Évente legfennebb 10 ösztöndíjra van lehetőség (ennek összege kb. 200-300 lej/év). A szakkollégiumban való részvételről a KMEI (kérésre) igazolást ad ki.

A szakkollégium működése az előadássokkal és azt követő beszélgetéssel egybekötött találkozási alkalmakon, illetve külön rendezvényeken alapszik. Az idén a szakkollégium keretében Járai-Szabó Ferenc és Sándor Bulcsú előadássorozatot tart Dinamikai rendszerek címmel. Igény esetén Latex-gyorstalpaló is lesz. A szokásos alkalmakon kívül, a szakkollégium jelen kíván lenni minden olyan rendezvényen, amely a természettudományok népszerűsítésével kapcsolatos (pl. Kísérletszombat), mivel ez a társadalom és a fiatal generáció természettudományos műveltsége, világképe szempontjából nagyon lényeges.

Minden szakkollégista tudományos munkát végez egy-egy tutor tudományos irányítása mellett. A kutatási témával való megismerkedés után egy rövid cikket készít elő, amely az adott területet népszerűsíti a középiskolás diákok körében. A cikkek (szakmai véleményezés és lektorálást követően) a FIRKA folyóiratban publikálhatóak. A szakkollégista kutatásának eredményét tudományos diákköri konferenciákon is bemutathatja (pl. ETDK), de mindenképpen készít egy rövid, de tudományos igényű beszámolót a kutatásáról, május végéig. Ez megyegyezhet egy konferencián bemutatott anyaggal, vagy egy tudományos folyóiratba beküldött anyaggal, de nem lehet azonos sem a licensz-szintű, sem a mesteri szintű diplomamunkával.

A 2019-20-as egyetemi évre a Fizika Szakkollégiumba való felvételi interjúkra 2019. november 7-én délután, 18 órától került sor a Fizika Kar 213-as termében.

Beiratkozni a szakkoll;giumba e-mailen, a zs_sarkozi@yahoo.com címen lehet. A levélhez csatolni kell a következő dokumentumokat elektronikus formában:

  • kitöltött jelentkezési űrlap
  • fényképes önéletrajz
  • tervezett tudományos kutatás rövid bemutatása
  • témavezetői ajánlás (aláírva, szkennelve)


Szakkollégiumi előadás

Nemes-Incze Péter (MTA-MFA): Kétdimenziós elektron rendszerek személyre szabása

Az anyagtudomány és fizika történetében először van alkalmunk arra hogy anyagok tulajdonságait atomi skálán megtervezzük. Ez a fajta atomi szintű építkezés lehetségesé válik réteges kristályszerkezetű anyagok atomi rétegig való vékonyítása és az így előállított 2D anyagok kontrollált egymásra helyezése által.
Nemes-Incze Péter és kutatócsoportja a Legóval való építkezéshez hasonlóan helyeznek kétdimenziós kristályokat egymásra, létrehozva új heterostruktúrákat. Az „építőkövek” megfelelő kiválasztásával és előre megtervezett sorrendjével, a létrehozott új anyagok fizikai tulajdonságai személyre szabhatók.
Az előadás során betekintést nyerhetünk, hogy milyen változások következnek be egy szilárdtestben, ha az elektronok mozgását egy 2D síkra korlátozzuk. Továbbá, hogy miként lehet befolyásolni és „hangolni” a 2D anyagokban található elektron rendszerek sávszerkezetét ilyen heterostruktúrák kialakítása által.

Időpont: 2017. május 25., csütörtök, 18 óra
Helyszín: Victor Marian (AM) előadóterem

 

Fizikatörténeti vetélkedő - 2016. december 13.

Zsűri: Farkas Anna, Néda Árpád, Lázár József (nyugalmazott oktatók)

A vetélkedő első próbája a csapatok által kiválasztott magyar tudósok bemutatása volt, amit a bemutatóhoz kapcsolt digitális kvíz követett.

A harmadik próba a kiválasztott tudóssal kapcsolatos anekdota mesélése volt, amely közönségszavazatok alapján került értékelésre.

Utolsó próbaként az ú.n. „lista“ volt: a csapatok egy-egy tagja egy listára felírt fizikával, fizikatörténettel kapcsolatos fogalmakat kellett sorrendben körülírjon úgy, hogy a csapattársai azokat kitalálják. Erre a próbára másfél perc állt a csapatok rendelkezésére.

Eredmények:

Bemutatott tudós Csapat tagjai Helyezés
Eötvös Loránd Elekes Gyopár, Váradi Zoltán Emil, Gergely Attila I.
Szilárd Leó Kandrai Konrád, Miklósi Rebeka, Inczefi Róbert II.
Teller Ede Curkó Árpád, Lénárt Levente, Szatmári Ádám III.
Jedlik Ányos Kapusi Áron, Kapusi Zalán, Ferenczi Ákos IV.
Bay Zoltán Kelemen Szabolcs, Tamás Szilárd, Veress István V.

 

Képek a rendezvényről:

 

Fizika Szakkollégiumi előadás

Szerdán, 2016. november 23-án 16 órától dr. Honyek Gyula (ELTE - Radnóti Gimnázium) tart egy érdekes feladatmegoldó szemináriumot. 

Helyszín: szerda 16 óra, 5/II

Csütörtökön, 2016. november 24-én 10 órától, dr. Baranyai Klára (ELTE - Radnoti Gimnázium) tart érdekes kísérleti bemutatókat.

Helyszín: 3/II terem

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Fizika Szakkollégiumi előadás

Dr. Végh László (tudományos főmunkatárs, 
MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen):
A fejlődést vezérlő természettörvény és a véletlenek

Időpont: 2015. november 5., 18 óra
Helyszín: BBTE főépület, Victor Marian előadóterem

hirdetés>>

Felvételi a Fizika Szakkollégiumba

A Fizika Szakkollégiumba való felvételi 2015 október 22.-én, csütörtökön este 18 órától lesz megtartva a 215-ös teremben. Aki szeretne jelentkezni, minden előző évi vizsgája megvan, és a tanulmányi átlaga 8-ason felüli, töltse ki a jelentkezési űrlapot, majd hagyja a titkárságon, csütörtök délig. A  CV-t és a kutatási tervet külön lapokon, elegendő lesz a felvételikor behozni.

A Fizika Szakkollégium tavaszi szakmai kirándulása

Az idei kilenc szakkollégista közül 8-an, egy doktorandusz és két oktató vett részt 2015 március 19-én és 20-án lezajlott budapesti szakmai kiránduláson, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karán (TTK). A látogatást a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTDK-M-14-0001, „Az erdélyi tudományos diákköri mozgalom támogatása reál- és humántudományok területén“ című pályázatának támogatásával sikerült megvalósítani. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

A két nap programja gazdagabbra sikeredett, mint amilyennek terveztük.

Az első napon a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Wigner Fizikai Kutatóközpontjában jártunk, ahol Dr. Kocsonya András kutató vezette végig a csoportot a Van de Graaff-gyorsítótól a NIK nehézion-kaszkádimplanteren keresztül a környezeti sugárzásokkal foglalkozó laboratóriumokig. Ugyanezen a telephelyen meglátogattuk az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében (EK MFA) működő Nanoszerkezetek Osztályát is, ahol Dr. Biró László Péter kutatóprofesszor, az osztály vezetője mutatta be a legújabb kutatásaikat a szén nanocsövekkel, grafénnel és a nem szénalapú nanoanyagokkal kapcsolatosan. A grafénről, ami tulajdonképpen egy egyetlen atom vastagságú grafitréteg, megtudtuk, hogy forradalmi változást hozhat. A mostani számítógépek fejlesztése az alkotóelemek miniatürizálásának a problémájába ütközik, a szilíciumból készült alkatrészek már nem kicsinyíthetők tovább, grafénnel azonban ez megoldhatónak látszik.

Délután az ELTE TTK hallgatóinak TDK-zó csoportjával találkoztunk. A TDK rövidítés Tudományos Diákkonferenciát takar. Kiderült, hogy, aki TDK-zik, az a tanév elején megrendezett TDK-hétvége alkalmával ismerkedhet meg a lehetséges kutatási témákkal, amelyeket nemcsak az ELTE oktatói, hanem pl. különböző kutatóintézetek ajánlanak fel. Ezért a munkáért ösztöndíj nem jár, viszont rendszeres tudományos kutatásért a hallgatói önkormányzat szervezésében lehet ösztöndíjhoz jutni. A továbbiakban a csoport egy része a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének (MAFIHE) gyűlésén vett részt, ahol szintén kapcsolatokat építettek az ELTE hallgatóival, és meghívták a MAFIHE-seket a Kolozsváron megrendezésre kerülő VII. Kísérletszombatra (egynapos tudományos játszóház), ugyanis a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához szükség volt még magyar nyelvű kísérletvezetőkre.

Másnap, március 20-án, is sűrű volt a programunk az ELTE TTK-n.

A reggel a Fizikai Demonstrációs Laboratóriumban indult, amelyet Dr. Bérczes György tanár úr mutatott be. Ez az a laboratórium, ahol a fizikatanárnak készülők minden lényeges tanári bemutató-kísérletet elvégeznek. Két olyan kísérleti eszközt említenék, amelyet egy kolozsvári fizikushallgató itthon nem láthatott: az Eövös-féle torziós ingát és az Eötvös-féle forgómérleget. Ez utóbbi segítségével demonstrálni lehet az Eötvös-hatást, tehát azt, hogy a Földön, amely egy forgó vonatkoztatási rendszer, a kelet felé haladó testek látszólagos súlycsökkenést, a nyugat felé haladók pedig látszólagos súlynövekedést szenvednek. Érdekes volt maga a laboratórium használatára kialakított rendszer is. Az itt szerzett tapasztalatok hasznosak lesznek úgy a tanári pályát választó hallgatók, mint a kutatói vagy mérnöki pályát választók számára.

 

 

A Kármán Környezeti Áramlások Laboratóriumban Dr. Vincze Miklós és Dr. Tél Tamás professzor úr mutattak nagyon izgalmas környezeti áramlásokkal kapcsolatos kísérleteket, mint például két különböző sűrűségű folyadék határán létrejövő belső hullámokat, szolitonok ütközését, Kelvin-Helmholz instabilitást, tornádó-modellt, ujjasodást. Ezek közül a kísérletek közül hármat meg is valósítottak a diákok az április 25-én Kolozsváron szervezett Kísérletszombaton.

 

 

 

A napfogyatkozás megszemlélésére jókora tömeg gyűlt össze az egyetem épülete előtt. A különböző csoportok más-más módon tették láthatóvá a szabadszemmel megfigyelni nem ajánlott jelenséget. Hozzájuk csatlakozva mi is részesei lehettünk ennek. Itt is alkalom nyílt a hallgatók számára szabad beszélgetéseket folytatni ELTÉs hallgatókkal és oktatókkal.
 

 

Ezután ellátogattunk a Matematikai Múzeumba, amelyet Dr. Rendek Péter mutatott be és ahol Dr. Bérczi Szaniszló tanár úr szimmetriáról, geometriáról és művészetekről, újrahasznosított anyagokból építhető 3Ds nyomtatókról és a Hunveyor űrszondáról mesélt, illetve holdkőzet-mintákat mutatott meg.

Végezetül pedig, akinek még maradt energiája, visszamehetett a Demonstrációs Laboratóriumba kérdezősködni, illetve kísérleteket próbálgatni, megnézni, hogy hogyan zajlik ott egy laboratóriumi gyakorlat.

Tartalmas látogatás volt, amelyért köszönettel tartozunk a minket fogadó intézményeknek és a velünk önzetlenül foglalkozó kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak is.

Szakkollégiumi előadás

2014. november 19-én, szerdán, 16 órától a BBTE főépületében, a Farkas Gyula előadóteremben
Csáthy Gábor (professzor a Purdue Egyetemen, USA) - Elektron kristályok a kétdimenziós síkban

részletek>>

Tevékenységi beszámoló

Szakkollégiumi előadás

2014. május 5-én, hétfőn, 18 órakor
a BBTE főépületében, a Victor Marian előadóteremben

Részecskék sokasága és a sokaság részei
A hőmérséklet kötelező elmosódása
 

Dr. Biró Tamás Sándor
(Nehézion Kutatócsoport, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szakkollégiumi előadás

2014. március 17-én 18 órától a BBTE Főépületében, a Victor Marian előadóteremben 

Véráramlás sebességének mérése a tüdőben: Dinamikus képalkotás komputertomográffal

Dr. Bálint Zoltán (Ludwig Boltzmann Intézet, Graz)

A komputertomográffal (CT) végzett orvosi képalkotás kitűnő lehetőséget nyújt szerveink működésének valós idejű megfigyelésére. Az orvosi eszközök bemutatása után, néhány példán keresztül tárgyaljuk a módszer alkalmazhatóságát és határait, a képkészítés előnyeit és hátrányait. Megnézzük, hogyan lehet dinamikus méréseket végezni és bemutatjuk az emberi tüdőben áramló vér sebességének mérését, valamint a szívteljesítmény meghatározásának lehetőségét. Végezetül tárgyaljuk, a fent bemutatott módszerek orvosi rutindiagnosztikai alkalmazhatóságát.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fizikatörténeti vetélkedő

A szakkollégium keretében az első félévben egy Fizikatörténeti előadássorozatra és egy ehhez kapcsolódó vetélkedőre kerül sor a Balassi Intézet támogatásával.
A sorozat negyedik programpontja a fizikatörténeti vetélkedő.

Időpont: 2014. január 8., szerda, 19 óra
Helyszín: BBTE főépülete, Victor Marian előadóterem

 

 

 

Fizikatörténeti előadássorozat

A szakkollégium keretében az első félévben egy Fizikatörténeti előadássorozatra és egy ehhez kapcsolódó vetélkedőre kerül sor a Balassi Intézet támogatásával.
A sorozat harmadik programpontja két fizikatörténeti jellegű előadás megtekintése felvételről.

Időpont: 2013. december 17., kedd, 18 óra
Helyszín: BBTE főépülete, Victor Marian előadóterem

Fizikatörténeti előadássorozat

A szakkollégium keretében az első félévben egy Fizikatörténeti előadássorozatra és egy ehhez kapcsolódó vetélkedőre kerül sor a Balassi Intézet támogatásával.
A sorozat második előadója Dr. Nagy László, a BBTE Fizika Karának professzora, aki a fizika és a vallás kapcsolatának történetét tekinti át előadásában.

Időpont: 2013. december 10., kedd, 18 óra
Helyszín: BBTE főépülete, Victor Marian előadóterem

 

Fizikatörténeti előadássorozat

A szakkollégium keretében az első félévben egy Fizikatörténeti előadássorozatra és egy ehhez kapcsolódó vetélkedőre kerül sor a Balassi Intézet támogatásával.
A sorozat első előadója Dr. Néda Árpád, a BBTE Fizika Karának nyugalmazott előadótanára, aki az erdélyi magyar fizikaoktatás történetét tekinti át előadásában.

Időpont: 2013. december 3., kedd, 18 óra
Helyszín: BBTE főépülete, Victor Marian előadóterem

 

A Fizika Szakkollégiumról

A Fizika Szakkollégium a kiemelkedően tudományos érdeklődésű diákok munkáját elősegítő kollégium. Célul a tehetséggondozást, a tudomány magas színvonalú művelését, a tudomány megszerettetését tűztük ki.

Szakkollégiumi tag lehet minden olyan, a BBTE Fizika Karán beiskolázott hallgató, akinek a tanulmányi átlaga 7.50-n felüli. Ösztöndíjat pontozás alapján nyerhetnek a hallgatók, a tanulmányi átlag, a szakmai önéletrajzban szereplő adatok, interjú és az esetleges előző évi szakkollégiumi tevékenység alapján.

Minden szakkollégista tudományos munkát végez egy-egy tutor tudományos irányítása mellett.

A szakkollégium működése a nagyjából kéthetenkénti előadással és azt követő beszélgetéssel egybekötött találkozási alkalmakon alapszik. A szokásos alkalmakon kívül, a szakkollégium jelen kíván lenni minden olyan rendezvényen, amely a természettudományok népszerűsítésével kapcsolatos, mivel ez a társadalom és a fiatal generáció természettudományos műveltsége, világképe szempontjából nagyon lényeges.

Tevékenységi beszámolók