MaFi Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 10:00 óra
Helyszín: Augustin Maior előadóterem, BBTE főépülete
részletek

BBTE Magyar Tagozat Évnyitó

Időpont: 2014. szept. 29., 15:00 óra
Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna
részletek

Kapcsolat

Mihail Kogălniceanu utca 1.
400084 - Kolozsvár

Tel: +40.264.405300
Belső számok:
  5176 (titkárság, Máthé Enikő)
  5185 (intézetvezető, dr. Járai-Szabó Ferenc)
  5175 (dékánhelyettes, dr. Simon Alpár)
Fax: +40.264.591906

Email: titkarsag@phys.ubbcluj.ro

 

A tanulmányok folytatása

A végzős hallgatók román- vagy angol nyelvű, 3 félév elméleti- és 1 félév gyakorlati oktatásból öszetett mesteri képzésen egészíthetik ki és tökéletesíthetik tanulmányaikat:

A mesterszak elvégzése után 3 éves doktori képzésre is jelentkezhetnek az alábbi témákban:

 • ATOM-, MOLEKULA- és MAGFIZIKA
 • KONDENZÁLT ANYAGOK FIZIKÁJA
 • ELMÉLETI FIZIKA
 • OPTIKA, LÉZEREK és SZÍNKÉPELEMZÉS
 • SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA
 • ORVOSI- és BIOFIZIKA
 • PLAZMAFIZIKA  

Mesteri felvételi

Idén a felvételi a mesteri szakokra online zajlik, egy online platformon megszervezett interjú, vagy egy beküldött szándéknyilatkozat / esszé alapján.

Felvételi naptár:

 • beiratkozás: 2020 szeptember 7–9, 15 óráig
 • felvételi interjú* 2020 szeptember 10, 816 óra között 
 • eredményhirdetés: 2020 szeptember 10, 16 óra után
 • óvások: 2020 szeptember 11, 812 óra között
 • úvások utáni eredmények: 2020 szeptember 11, 16 óra után
 • helyek visszaigazolása, fennmaradó helyek újraosztása: 2020 szeptember 12–14
 • végső eredmények: 2020 szeptember 16

* csak azokon a szakokon, ahol online interjú keretében zaljik a felvételi

Helyek száma a 2020 szeptemberi felvételin:

SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA (angol nyelven) 2 tandíjmentes
22 tandíjas
ORVOSI- ÉS BIOFIZIKA (román nyelven) 12 tandíjas
SZILÁRDTESTFIZIKA (angol nyelven) 24 tandíjas

 

További részletek román nyelven elérhetők az alábbi dokumentumokban és oldalakon:


 

Mesteri szakok

2020-ban mesteri képzésre felvételit a következő szakokra hírdetünk:

Számítógépes fizika (angol nyelven):

 • a mesteri program célja a számítógépes modellezési, adatfeldolgozási és adatgyűjtési módszerek megismertetése és begyakorlása konkrét (általában interdiszciplináris) feladatokon keresztül
 • a hallgatók modern programozási nyelveket, numerikus számítási módszereket, szimulációs-, adatgyűjtő-, adatfeldolgozó- és grafikus programozást is tanulnak
 • a hallgatók ismereteiket 3-6 hónapos külföldi szakmai gyakorlattal egészíthetik ki
 • idén a felvételi interjút egy 1-2 oldalas angol nyelvű esszével helyettesítjük, ami az alábbiakat tartalmazza:
  - a felvételiző neve, az abszolvált alapképzési szak, abszolválás éve
  - a licenszvizsga tematikája és az elért eredmények, egyéb kutatási témák, publikációk, konferencia részvételek
  - számítógépprogramozási kompetenciák és azok szintje
  - jövőbeli tervek, kutatási területek, melyek iránt érdeklődik
 • felvételi jegy: 50% esszé jegy + 50% licenszvizsga átlaga
 • felvételi információk angol nyelven »

Szilárdtestfizika (angol nyelven):

 • a mesteri program célja a szilárdtestfizika legkorszerűbb ismereteinek és eredményeinek elméleti oktatása, a nagyon alacsony hőmérsékleten vagy nagy erős mágneses tér jelenlétében történő kísérleti anyagtudományos kutatás megismerése és módszereinek elsajátítása, a kar világszínvonalú szakeszköztárának felhasználásával
 • a hallgatók ismereteiket 3-6 hónapos külföldi szakmai gyakorlattal egészíthetik ki
 • idén a felvételi interjút egy legfennebb 2 oldalas,  angol nyelvű motivációs levéllel helyettesítjük, ami tartalmazza, hogy miért szeretnék ezt a szakot választani, illetve a kondenzált anyagok fizikája / anyagtudomány melyik területe iránt érdeklődnek
 • felvételi jegy: 50% motivációs levél jegy + 50% licenszvizsga átlaga

Orvosi- és biofizika (román nyelven):

 • az egészségügyi intézmények egyre korszerübb felszerelése (CT, NMR, PET, stb.) szükségessé tette olyan szakemberek képzését akik a modern szakeszköztár müködtetését, kalibrációját és karbantartását hatékonyan és szakszerüen el tudják látni
 • a mesteri program ilyen szakemberek képzését kívánja ellátni számos, a fizika és az orvostudomány határán levő, modern ismeretet oktatva
 • a hallgatók ismereteiket 3-6 hónapos külföldi szakmai gyakorlattal egészíthetik ki
 • idén a felvételi interjút egy online platformon szervezzük
  felvételi jegy: 60% interjú jegy + 40% licenszvizsga átlaga

Doktori képzés

A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket. A doktori képzés az egyetemi oktatás harmadik ciklusa és csak a mesteri diploma megszerzése után lehet rá jelentkezni (kivételt képeznek a bolognai rendszer bevezetése elött végzett hallgatók). A felvételi írásbeli vizsga és interjú alapján történik.

A doktori cím (PhD) megszerzéséhez vezető oktatás és kutatás a Fizika Doktori Iskola keretén belül történik.

Felvételi jegy:
Írásbeli vizsga (50%)
Felvételi interjú (50%)

Karunkon a következő szakterületeken folyik doktori képzés: atom-, molekula- és magfizika, optika, lézerek és spektroszkópia, kondezált anyagok fizikája, elméleti fizika, számítógépes fizika, orvosi- és biofizika, plazmafizika.

Magyar nyelven doktori programot vezet dr. Nagy László akadémikus, egyetemi tanár (atom-, molekula- és magfizika, illetve számítógépes fizika szakterületeken) és dr. Néda Zoltán akadémikus, egyetemi tanár (elméleti fizika, statisztikus fizika és számítógépes fizika szakterületen).