Fizika Intézet – Magyar Tagozat

A “Babeş-Bolyai” Tudományegyetemen a magyar nyelvű Fizika oktatás patinás múltra tekinthet vissza és változatos, gazdag hagyományokon alapszik, de ugyanakkor állandóan megújul, lépéset tart a korszerű fejlődéssel, követelményekkel.

Az 1581-es alapítás utáni többszörös átalakulás, átszervezés és átminősítés után, 1872-ben elsőként Kolozsváron alakul meg (újra) egy olyan egyetem, amely a természettudományok jelentőségét elismerve külön matematikai és természettudományi karral indul (abban az időben Európában ilyen kar csak a tübingeni egyetemen működött). Rövid időn belül térségünk vezető egyeteme lesz.

A fizika oktatásában olyan elődökre tekinthetünk büszkén vissza, mint Abt Antal (a kolozsvári mágnességtani iskola megteremtője), Tangl Károly (a vékonyrétegek fizikájának úttörője) Károly Ireneusz József (aki Marconival egyidőben felfedezte a drótnélküli távírót), Réthy Mór (a hőtan és mechanika elveinek elismert kutatója), Pfeiffer Péter (az elektromágneses hullámok világszerte elismert kutatója), Farkas Gyula (a kolozsvári elméleti fizikai iskola megteremtője, aki mint matematikus vált híressé, a lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó Farkas-lemmá-nak köszönhetően), Ortvay Rudolf (a korai kvantummechanika egyik úttörője), Martin Lajos (a repülés egyik úttörője), Pogány Béla (a vékonyrétegek elektromos és optikai tulakjdonságságainak kutatója), Gyulai Zoltán (a kristálynövekedés elismert kutatója), Gombás Pál (a statisztikus atommodell megalkotója), Fényes Imre (a magyar elméleti fizika elismert személyisége).

A történelem viharai, a két világháború és azok következményei, újból sok változást hoznak. 1948-tól a fizika oktatását a Matematika és Fizika Kar biztosította, majd 1962-ben, a bukaresti, jászvásári és temesvári egyetemekhez hasonlóan, megalakul az önálló Fizika kar. 1986-ig müködhet önállóan, majd újból egyesítik a Matematika karral. 1990-től a karok szétválnak.

Ugyanakkor újrakezdődik a teljes körű magyar nyelvű oktatás is fizika szakon, ez a későbbiekben matematika – fizika, mérnöki fizika, orvosi fizika és fizika informatika szakokkal bővül.