Szerkezet

Dékáni hivatal

Dékán

dr. Daniel-Aurelian Andreica, egyetemi tanár

Dékánhelyettes

dr. Borbély Sándor egyetemi adjunktus

Titkárság

Főtitkár és gazdasági ügyintező

Romana Nemeș, közgazdász

Titkárnő

Máthé Enikő
(magyar tagozat, Fizika informatika és Mérnöki fizika román tagozat, mesteri szakok)

Titkárnő

Ioana-Maria Iancu
(Fizika, Orvosi fizika román tagozat)

Rendszergazda

Teodora Diana Chiș

Intézetigazgatók

Korszerű Technológiák és Kondezált Állapotok Fizikája Intézet

dr. Romulus Tetean, egyetemi tanár

Fizika Intézet – Magyar Tagozat

dr. Járai-Szabó Ferenc, egyetemi docens

Orvosbiológia, Elméleti Fizika és Molekuláris Spektroszkópia Intézet

dr. Leontin David, egyetemi tanár

Fizika Doktori Iskola

dr. Simion Aștilean, egyetemi tanár

Szenátusi képviselők

dr. Leopold Nicolae, egyetemi docens

dr. Nagy László, egyetemi tanár