Kutatás

 • Önszerveződő folyamatainak tanulmányozása fizikai rendszerekben, interdiszciplináris alkalmazások
 • Statisztikus fizikai módszerek általánosítása a társadalmi-gazdasági jelenségek vizsgálatára
 • A kritikus viselkedés vizsgálata fizikai rendszerekben
 • Atomok és molekulák intenzív lézermezőkkel való kölcsönhatásának elméleti vizsgálata. Hologramok kialakulása a kibocsátott fotoelektron spektrumban.
 • Atomok és molekulák ionizálása gyors ionokkal. Az effektív teljes differenciális ionizációs keresztmetszetek függése a lövedékhez tartozó hullámcsomag koherenciahosszától.
 • Interferenciahatások a kibocsátott elektronspektrumban.
 • Általános Internet of Things (IoT) rendszerek
 • Adatgyűjtő rendszerek és laboratóriumi műszerek
 • Önszerveződő robotok irányítása, dinamikus rendszerekre épülő algoritmusok fejlesztése
 • A robotok által használható szenzorok és kommunikációs infrastruktúra
 • Dinamikus rendszerek kísérleti és elméleti vizsgálata.
 • Kaotikus dinamika tanulmányozása, idősorok elemzése hálózati módszerekkel
 • Optimizációs feladatok megoldása folytonos dinamikus redszerekkel
 • Az agy strukturális és funkcionális hálózatainak tanulmányozása, alkalmazások bizonyos vizuális felismerési folyamatok megértésére, különböző betegségek tanulmányozására, biomarkerek létrehozására (alkoholizmus, ambliópia, kómában levő páciensek, stb.)