Munkatársak

Dr. Nagy László, egyetemi tanár

206 | ladislau.nagyubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5107 | https://phys.ubbcluj.ro/~lnagy

atomi ütközések elméleti vizsgálata

Dr. Néda Zoltán, egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője

313 | zoltan.nedaubbcluj.ro | https://phys.ubbcluj.ro/~zoltan.neda

statisztikus fizikai problémák, interdiszciplináris alkalmazások

Dr. Járai-Szabó Ferenc, egyetemi docens, intézetvezető

213 | ferenc.jaraiubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5185 | https://atom.ubbcluj.ro/jferenc

komplex rendszerek, számítógépes modellezés

Dr. Simon Alpár, egyetemi docens

236 | alpar.simonubbcluj.ro | https://phys.ubbcluj.ro/~alpar.simon

műszerezés, méréstechnika, gázkisülések fizikája, fizikaoktatás

Dr. Borbély Sándor, egyetemi adjunktus, dékánhelyettes

213 | sandor.borbelyubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5175 | https://sandorborbely.ro

lézer-atom kölcsönhatások elméleti vizsgálata

Dr. Lázár Zsolt Iosif, egyetemi adjunktus

203 | zsolt.lazarubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5156 | https://atom.ubbcluj.ro/zlazar

elméleti fizika, hálózatok, biológiai jelek elemzése

Dr. Nagy Melinda-Katalin, egyetemi adjunktus

213 | katalin.nagyubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5185 | https://atom.ubbcluj.ro/katalin

atomi ütközések, interferenciajelenségek vizsgálata

Dr. Sándor Bulcsú, egyetemi adjunktus

225 | bulcsu.sandorubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5148 | https://phys.ubbcluj.ro/~bulcsu.sandor/

dinamikai rendszerek és káosz, robofizika

Dr. Sárközi Zsuzsa, egyetemi adjunktus

203 | susana.sarkoziubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5156

mechanika, hőtan, anyagtudomány

Dr. Tunyagi Arthur, egyetemi adjunktus

236 | arthur.tunyagiubbcluj.ro

digitális elektronika, IoT

Dr. Ercsey-Ravasz Mária Magdolna, kutató

225 | maria.ercseyubbcluj.ro | +40 264 405300 / 5148 | http://sirius.phys.ubbcluj.ro:33380/ercsey-ravasz/

optimizációs feladatok, analóg számítógépek, nemlineáris dinamika és tranziens káosz,  hálózattudomány, az agy funkcionális területeinek hálózata